mandag den 9. januar 2017

Hvem er i dag på korstog?

Hvem er på korstog i dag?Den muslimske verden gik helt agurk over præsident George W. Bushs brug af ordet “korstog,” og som bevis på, at Amerika ønsker at føre krig mod Islam, ikke kun pågribe internationale terrorister. Ordet henviser faktisk til de ikke succesrige kristnes forsøg på at generobre Det Hellige Land for mange århundreder siden. Men ordet betyder også “et remedie der benyttes med nidkærhed og entusiasme.” Som et eksempel kan nævnes Dwight Eisenhowers der kaldte krigen mod nazisrnen “Korstoget i Europa.” Det er interessant at lægge mærke til at mens Nazi-Tyskland ikke var muslimsk, så støttede mange muslimske nationer og ledere, såsom Stormuftien af Jerusalem og Irak det nazistiske regime.
Nutidens islamister hævder der er en oldgammel konspiration mod deres religion og at Kristendommen og Jødedommen altid har forsøgt at hæmme deres tro gennem væbnet magt.
Historien afslører en helt anden udlægning.
Da profeten Muhammad der døde i A.D. 632 var Det Hellige Land kontrolleret af kristne,og det havde det været i århundreder, ligesom det nu moderne Tyrkiet, Syrien og Libanon. Det Byzantinske Imperium der beherskede området blev kristent kort efter at Kejser Konstantin I konverterede i 324.
Jerusalem, hellig for jøderne som stedet for Templet og for kristne som stedet for Kristi korsfæstelse og genopstandelse er endog ikke nævnt i Koranen. Billedresultat for today's crusade
Lige fra begyndelsen var Islam indstillet på at sprede sig gennem sværdet. Islam erobrede de nærliggende hedenske områder, herunder Mecca og vendte sig så mod Byzans i vest og nord og perserne i øst. Allahs hære væltende ind i Syrien og Det Hellige Land og man indtog Jerusalem i 638, blot seks år efter Muhammads død.
Samtidig med man fastholdt et konstant pres mod Byzans og opslugte Det Persiske Kejserdømme drog man videre hen over Nordafrika, underlagde sig det hele ved slutningen af det 7. århundrede, Ikke tilfreds med disse erobringer strømmede de islamiske hære nordpå fra Afrika ind i Europa, Kristendommens hjerteland. De gik i land i Spanien i 711 og hurtigt indtog de Den Iberiske Halvø under halvmånebanneret. Stadig ikke mæt væltede hærene over Pyrenæerne ind i Frankrig, hvor en kristen hær under Karl den Store endelig stoppede dem i Slaget ved Tours i 732.
Der tog blot 21 år for de islamiske hære at feje ind over fra Afrika til hjertet af Frankrig. Der skulle gå endnu 781 år før de endelig blev fordrevet, da Granada faldt i 1492 til de spanske hære.
Samtidig med at Kristendommen kæmpede for sit åndelige og politiske liv i Vesteuropa holdt Islam presset oppe i øst. Europa erkendte gradvist den sande konsekvens af den islamiske trussel for Europa. Pave Urban II kaldte til samling ved Koncilet i Clermont november 1095. Han opfordrede de kristne til at hjælpe med at støtte det belejrede Byzans, og til et korstog for at generobre Det Hellige Land og forstøde de muslimske invaderende.
Billedresultat for today's crusade
Det lykkedes i begyndelsen. Jerusalem kom under Korsfarernes kontrol i 1099. Men den kristne kontrol over Det Hellige Land var ikke langvarig. Saladins saracenske hære generobrede byen i 1187. Muslimske leder gav senere byen tilbage til kristen kontrol i 1229, og byen har da ofte skiftet hænder. Korsfarernes tilstedeværelse i Det Hellige Land sluttede i 1244.
Denne sejr var ikke nok for den muslimske verden. De islamiske hære pressede igen Europa. En række af kampagner mod Byzans lykkedes endelig da Konstantinopel faldt i 1453 og dermed faldt en civilisation der kunne spore sine rødder helt tilbage til grundlæggelsen af Rom 2000 år tidligere. Grækenland, Balkanlandene og dele af Centraleuropa faldt også. I 1529 stod Suleiman den Almægtige ved Wiens porte. Muslimerne blev da endelig besejret efter at den østrigske by havde været under en langvarig belejring. Muslimerne forsøgte igen i 1683, og blev igen besejret..
Med tidens gang var militant Islam blokeret. Ved slutningen af 1. Verdenskrig var det kun europæisk Tyrkiet der var tilbage, og Jerusalem var under britisk kontrol.
I dag lever muslimer overalt i den kristne verden. De fleste steder herunder Israel, har de frihed til at tilbede og deltage i regeringen.
Det samme gælder ikke for kristne, jøder, buddhister, hinduer eller andre i den muslimske verden, hvor religionsfrihed nærmest ikke eksisterer..
Der kan meget vel være et religiøst ‘korstog’ i dag, men det er islamisterne mod alle andre trosretninger.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails