tirsdag den 14. august 2012

Paul Ryan og matematikkens triumf

Paul Ryan and matematikkens triumf

Clarice Feldman

Luftmensh er et pragtfuldt jiddisch ord der beskriver en person uden praktiske evner, der kun beskæftiger sig med åndelig intellektuelle sager og ikke om hvordan man skaffer sig en levevej eller får tingene til at ske.

Jeg havde netop besluttet at skrive denne klumme om Paul Ryans nominering, om hvordan kendsgerningerne, i dette tilfælde - matematikken - vil slå de gennemført fantastiske luftige holdninger hos Luftmensh i Det Hvide Hus. Husk Obama begyndte sin præsidentperiode med de naive forestillinger om håb og drømme, og da de viste sig ikke at være duelige blev han en stræber efter frygt, ængstelse og direkte løgne. Endnu engang, har den store Iowahøg, slået mig med denne twitter:

"Paul Ryan repræsenterer Obamas allerværste rædselsvækkende mareridt: Matematik.”

Lad mig minde dig om, hvor mareridtsagtigt Ryan virker på Obama. Her er en seksminutters video, hvor Obamacare kommer under ‘behandling’ af kongresmedlem Ryan.

Se det nærmest tomme udtryk i Obamas øjne da det går op for ham han ikke aner, hvordan han skal imødegå Ryans kendsgerninger, den matematik der demonstrerer den håbløse manglende bæredygtighed i Obamas lovgivningspland.

Og læg så mærke til hvordan Obamas øjne viser vrede.

Ryan, en mand der ved hvad han taler om i forbindelse med det vigtigste problem vi står overfor - at redde økonomien fra Obamas’ mishandling og få Amerika tilbage på sporet - må da være Obamas værste mareridt.

(Men hensyn til Joe Biden, så er mit gæt at han godt kan begynde at pakke sine ting sammen og forlade kontoret, fordi Obama har ikke råd til at have ham som sin partner denne gang - en mand han helt klart valgte kun fordi han var helt sikker på at aldrig ville kunne leve intellektuelt op til sin chef).

Konservative, der har fokus på økonomien og liberale der ønsker at begrænse forbundsregeringens kontrol over vore penge og vore liv er i ekstase! Hvorfor skulle de ikke være det? Her er nogle af de ting som Ryan har sagt:

"...når alt er sagt hr. Speaker, så mener jeg at der en forskel i filosofien her. Den ene side holder af forestillingen om at alle sender deres penge til Washington, derpå går vi tilbage til vore kontorer, og vi deler pengene op og sender dem til udvalgte grupper, vælgere vi kan favorisere, mennesker vi ønsker skal være vindere versus de som kunne være taberne. Vi skal holde op med den leg hvor Washington vælger vinderne og taberne ved skatteskruen, fordi det vi gør er at hæmme den iværksætter der har en forretningside....”

“Og vi har talt om, hvor meget vi er enige om forskellige emner, men der er virkelig en forskel mellem os. I bund og grund er det denne. Vi mener ikke regeringen skal have kontrol over alt dette. Vi ønsker at folket skal have kontrollen. Det er den helt store forskel i sidste ende.....”

“Kendsgerningerne er meget tydelige. United States står overfor en gældskrise. De eneste løsninger vil være virkeligt smertelige for os alle. Det behøver ikke være vor fremtid. Den vej vi vælger som svar på denne udfordring vil ultimativt definere vor generation. Vi kan vælge en vej til velstand....”

"...De love om øget forbrug som De har underskrevet til lov, vedrørende det hjemlige og gennem tilskud har øget tilskued med 84%. De ønsker nu at fastfryse dette forbrug på dette meget høje niveau næste år. Dette betyder at det samlede forbrug i Deres bduget ville vokse med 300’dele af 1% mindre end ellers. Jeg ville så absolut mene vi kunne gøre mere og skal begynde nu.....Derfor er mit spørgsmål, hvorfor ikke begynde at fastfryse forbruget nu? Og vil De støtte en afstemning og hjælpe os med at få det igennem Huset?”

"...Amerika er ikke kun en nationalitet, det er ikke kun et landområde fra Hawaii til Maine, fra Wisconsin til Florida. Amerika er en ide. Det er den mest pro-humane ide der nogensinde er fremkommet hos menneskeheden. Vore grundlæggende Fædre havde fat i det rigtige da de skrev uafhængighedserklæringen, at vore rettigheder stammer fra naturen og naturens Gud -- ikke fra regeringen. Skulle vi så nu abonnere på en ideologi, hvor regeringen skaber rettighederne, er eneansvarlig for at give disse kunstige rettigheder, og derpå systematisk rationerer disse rettigheder?”

Som kontrast til Ryans holdning til en finansøkonomisk sund økonomi, og en begrænset regering, der ikke har sin basis i Chicago lignende bølle metoder har vi Luftmensh som Chef, der siger fascistisk sludder som “du har ikke opbygget det” og så dette:

Jeg sagde jeg troede på de amerikanske arbejdere, jeg tror på den amerikanske industri, og nu den amerikanske bilindustri, og  GM er nummer 1 igen. (bifald). Derfor vil jeg nu gøre det samme med fremstillingsjobs ikke kun i bilindustrien, men i enhver industri. Jeg ønsker ikke at de jobs drager til Kina. Jeg ønsker de skal findes på steder som Pueblo.

De af os som lagde mærke til hvad han gjorde med bilindustrien, konfiskerede pensionerne hos ikke fagforeningsmedlemmer, ødelage levebrødet for republikanske GM forhandlere; en så elendig ledelse af GM så aktierne nu kun er 50% af værdien før man trådte til, dermed forårsage SP500 og Dow til et styrtdyk da han vendte ejendomsrettighederne på hovedet, da var hans ord nogle der gjorde man gyser.


Lubbock online har flere detaljer om det forbenede sludder i Obamas påstande:

Kendsgerningerne støtter ikke Obama fuldstændig vilde formodninger. En analyse udgivet for to måneder siden af James Sherk og Todd Zywicki viser at de amerikanske skatteydere vil tabe 23 milliarder dollars i Obama kautioner til bilindustrien og de fagforeninger der i sidste ende får de flest af pengene. Følgende er Konklusionen i denne klumme.  

U.S. regeringen vil tabe cirka 23 milliarder dollars på kautionen i 2008-2009 til General Motors og Chrysler. Præsident Obama forsvarer empatisk sin beslutning om at støtte bilfabrikanterne, med argumenter om at det var nødvendigt for at undgå store tab af arbejdspladser. Men selvom man accepterer denne præmis, så kunne regeringen have udført denne kaution uden nogen nettoomkostning for skatteyderne, Den kunne have -- hvis administrationen havde krævet af Bilarbejdernes Fagforeningen (UAW) at den skulle acceptere betingelserne for en konkurs i stedet for at yde fagforeningen en særlig behandling. De ekstra støttemidler til UAW koster 26,5 milliarder dollars -- mere end hele budgettet for hjælp til udlandet i 2011. Administrationen havde ikke behøvet tabe penge for at holde GM og Chrysler kørende. Kautionen til Detroit bilindustrien var, i bund og grund en kaution til UAW.

At tillade at overtage US industrier ville være en katastrofe af uberegnelige og ubegribelige dimensioner. Obama har vist sig ikke at være i stand til at håndtere skatteydernes penge, og Obama fortsætter med at have til hensigt at få den fulde kontrol over økonomien i USA. ObamaCare fik på effektiv vis sat sundhedsektoren under fuld regeringskontrol og flertallet af amerikanerne ønsker ObamaCare afmonteret og smidt bort.

United States kan ikke overleve mange flere måneder med Barack Obama. Al den velstand der stadig er i USA er ikke tilstrækkeligt til at begynde at betale for hvad Barack Obama har i posen til os og vort land.

Hvis Romney kampagnens noget vage svar på en nederdrægtig Obama reklame der anklager ham for at slå en stålarbejders hustru ihjel - en reklame så elendig at selv CNN og MSNBC ikke kunne fordøje den - fik os til at tro at han var blot endnu en veletableret Republikaner der ikke kunne og ville kæmpe for os så har hans valg af vicepræsident været så velovervejet at vi er tvunget til ændre på den vurdering.

Intet bedre viser Romneys beslutsomhed og styrke ved sit mål og hans skarpe vision om sin rolle og sin kampagne end at Kongresmedlem Payl Ryan blev valgt som hans nærmeste medarbejder.


Read more: http://www.americanthinker.com/2012/08/paul_ryan_and_the_triumph_of_math.html#ixzz23OxjeAkt

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails