søndag den 5. august 2012

Hjælp, mit drikkevand kan brænde!

Fracking flop

THE WASHINGTON TIMES
               
Stemningen mod energi der er til at betale har lidt endnu et tilbageslag. Environmental Protection Agency (EPA)(Miljøagenturet) i USA frigav onsdag resultaterne af omfattende forsøg, og man fandt intet giftigt i vandet i Dimock Pennsylvania. Det er den by, hvor dokumentarfilmen mod olieboringer “Gasland” blev optaget med dramatiske billeder af en husejer der kunne sætte ild til vandet i vandhanen.
 

Filmen gav skylden for denne besynderlighed på den hydrauliske udvinding, eller fracking, en procedure som benytter en vand- og kemikalieblanding under højt tryk for at udvinde naturgas fra skiferformationer i undergrunden. Filmen argumenterede for at processen havde forurenet grundvandet. Venstreorienterede var så begejstrede for det stykke ‘arbejde’ at de belønnede den med en jurypris på 2010 Sundance Film Festival.

Gasland director hides full

Ifølge EPA undersøgelsen er det ikke boringen, udvindingen der er selv problemets kerne i Dimrock. Agenturet indsamlede brøndvand fra 61 ejendomme, og der var kun grund til sundhedsbekymring i fem af disse. De stoffer der blev fundet omfattede arsenik, barium og mangan, der alle forekommer helt naturligt.

Den ganske ubelejlige sandhed for de selvbestaltede miljøaktivister der har protesteret over fracking er, at rigeligheden af naturgas i USA er en trussel mod de ‘nymodens’ energikilder som - sol og vind.

Ifølge U.S. Energy Information Administration er den hjemlige naturgasproduktion øget med 24% mellem 2006 og 2011. Da mere mere gas blev udvundet fra undergrunden faldt priserne med 72% og dermed blev det langt mindre omkostningstungt for forbrugerne at opvarme deres hjem i vinterperioden og få kraft til deres husholdningsudstyr hele året.

For industrien der beskæftiger sig med energi der kan betales er fracking livsnødvendig, fordi det gør det muligt at udvinde naturgas og olie fra ellers vanskelige klippeformationer. Uden fracking, ville kæmpe ‘oceaner’ af uudnyttet energi holdes uden for markedet. Det er lige præcis det som de venstreorienterede modstandere af fremskridt ønsker. Hjemlig produktion af billig, rigelig, til at betale og med følsomme valgmuligheder  som kul, naturgas og olie giver mulighed for at være fri for afhængighed af udenlandske leveringer.
 

Billig energi er altafgørende for fabrikationssektoren, hvormed man kan sænke de overordnede omkostninger der kan være med til at øge forbruget. Det giver økonomisk vækst og velstand, men gør det uden at regeringen blander sig, dirigerer og giver tilskud. I modsætning hertil går venstrefløjen ind for energikilder fra fortiden, vindmøller og solkraft, fordi de ikke kan klare sig uden støtte fra regeringsmidler. Vindmøller kører ikke om ikke det blæser og solpaneler skaber ikke strøm efter solnedgang. Resultatet  er at de kun kan konkurrere hvis der udlægges hindringer for olie- og gasproduktionen. Det er derfor venstrefløjen har indledt en kampagne i højeste gear mod fracking

Desværre er megen skade allerede blevet skabt. De som så dokumentarfilmen om det brændende vand vil med stor sandsynlighed ikke fordybe sig i en ‘tung’ 725 siders rapport der ligger på EPA’s hjemmeside.

Uanset hvad så burde de dog vide at fracking er kommet for at blive. Det er gode nyheder for de som foretrækker billig energi frem for oppustede knalddyre alternativer.

The Washington Times

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails