onsdag den 8. august 2012

I skide amerikanere - penge er vigtigere!

I skide amerikanere

           
Ross Kaminsky                 
                    
I en stævning indgivet mandag morgen har New York State Department of Financial Services anklaget Standard Chartered Bank en af Storbritanniens største finansielle institutioner for “grove krænkelser af loven” vedrørende bankens næste ti år lange hvidvaskning af penge fra Iran, herunder den iranske centralbank og mindst to iransk regeringsejede banker:

I næsten ti år har SCB arrangeret  med Irans regering, og holdt skjult for myndighederne rundt regnet 60000 hemmelige transaktioner, der omfatter mindst 250 milliarder dollars og høstet hundrede af millioner dollars i gebyrer til SCB.
 

Handlingerne af SCB har efterladt U.S. finanssystemet sårbart for terrorister, våbenhandlere, stofsælgere og korrupte regimer, og hindret at lovens håndhævere har kunne få livsvigtig information der skulle benyttes til at opspore alle former for forbryderisk aktivitet.

Stævningen i sig selv er bemærkelsesværdig læsning der beskriver en vedholdende kriminel (i det mindste efter US lov) aktivitet, og konkluderer at “SCB har begået overtrædelser af regulativer på højeste plan,” fulgt op at specifikke anklager om syv individuelle krænkelser af loven.

Lidt mere om substansen i anklagerne:

Fra januar 2001 og frem til og med 2007, konspirerede SCB med deres iranske kunder for at føre næsten 60000 forskellige betalinger i US dollars gennem SCB’s New York afdeling efter først at have fjerne information om netoverførselsdata der benyttes til at identificere lande, individer og virksomheder der er underlagt sanktioner, (“wire-stripping”)

Faktisk var instruktioner om, hvordan man skjuler wireinformation, der ville kunne identificere dem i US som vedrørende iranske kunder indbefattet i bankens officielle manual over forretningsgange.

Ifølge stævningen handlede SCB “som en slyngelagtig insitution” og det fik endog deres amerikanske ledere til at blive nervøse. En seniorchef afsendte en “panikmeddelelse” til hovedkontoret i London og stillede spørgsmålet om det at udføre forretning med Iran “stadig stod mål med potentialet, der kan forårsage meget alvorlig eller endog katastrofal skade på Gruppens ry og omdømme” og tilføjede at “der er lige så megen potentiel risiko for at ledelsen i U.S. og London, og andre steder underlægges personligt skadende rygtedannelse og/eller alvorlig kriminel hæftelse.”

SCB’ Groups ordførende direktør blev citeret for at have svaret, “I skide amerikanere. Hvem er I at i skulle fortælle os, resten af verden, at vi ikke må handle med iranerne.”

Det vil blive meget interessant at se, hvem der både i USA og UK ender i fængsel i denne sag. Jeg ved ikke om US lov kan nå over Atlanterhavet, og dermed anlægge sag om kriminel opførsel mod en britisk bankmand eller om UK lov også ville finde denne slyngel skyldig i en forbrydelse.

I mellemtiden kræver NY State myndighederne at banken forklarer deres tilsyneladende ulovlige handlemåde og “demonstrerer hvorfor SCB’s licens til at arbejde i Staten New York ikke burde berøres.”

Held og lykke med at vise os “skide amerikanere” det,  I terrorstøttende ‘r..huller.’

Ville det egentlig ikke være helt rart om disse bankfolk med tiden blev anklaget for at indgå sammensværgelse med det formål at begå mord?

http://spectator.org/blog/2012/08/06/you-f-ing-americans

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails