torsdag den 2. august 2012

En marxist som præsident?

Er Obama Marxist?

Ellis Washington

                                
Fra enhver ifølge sin evne - til enhver ifølge sit behov.
                   
~ Karl Marx, “Kritik af Gotha Programmet” (1875)

Hvis du har en virksomhed, så har du ikke opbygget den. Nogen andre gjorde det muligt.
~ Præsident Barack Obama (2012)Når præsident Obama ikke har adgang til teleprompteren plejer han at fortælle sandheden ... i det mindste det han synes er “sandhed.” Obamas citat her foroven minder mig om Karl Marx, faderen til socialismen og kommunismen. Ydermere minder hans arrogante anti-forretnings, anti-kapitalisteme udgydelse mig om Thomas Jefferson, der så viseligt sagde, “En regering der er stor nok til at give dig alt du ønsker er stor nok til at tage alt du har.” Måske det er derfor så mange marxister og socialistprofessorer og venstreorienterede undervisere omskriver og reviderer historien i dag, fordi de ikke ønsker at vælgerne skal have kundskab om sandheden om historien, politikken og økonomien, Hvorfor? Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels skulle have sagt: “Sandheden er en fjende af Staten.”
Præsident Obamas 2012 Kampagneslogan
Fra enhver ifølge sin evne -  til enhver ifølge sit behov.Her følger så Obamas citat fra dette marxistiske udfald mod amerikansk foretagsomhed og frimarkeds kapitalismen som han kom med for to uger siden: 

“Hvis du har haft succes, så er der en anden på din vej der gjorde det muligt. Der var en god lærer et eller andet sted i dit liv. En der hjalp med at skabe dette ubegribelige amerikanske system som vi har der gav dig lov til at trives. Nogen der investerede i veje og broer. Hvis du har en virksomhed, så opbyggede du den ikke. Nogen andre gjorde at det kunne ske. Internettet opfandt ikke sig selv. Regerings forskning skabte Internettet således, at alle virksomheder kunne tjene penge på Internettet.”


Ifølge det marxistiske verdenssyn, er regeringen eller Staten helt og uden begrænsning vigtigere end mennesker. Obama og Det Demokratiske Partiøs marxistiske forståelse vil blive muliggjort af det socialistiske løfte om et økonomisk og socialt utopia, hvor der er en overflod af varer og tjenesteydelser, (“fra hver især ifølge sine muligheder.....”) som et udviklet socialistisk samfund vil benytte for at sørge for alles behov (“....til enhver ifølge sine behov.”) Den ide er, at med den fulde udvikling af Vestens Marxisme eller videnskabelig socialisme og ubegrænsede prduktionskræfter, da vil enhvers behov blive dækket på helt lige vilkår. 

Dette er en løgn fra selve Helvedets inderste.

Skønt Marx epigrammet almindeligvis knyttes til kommunismens fader, så var han ikke den der oprindeligt skabte det. Sloganet var ikke kun et almindeligt mantra for socialistbevægelsen i det 19. århundrede, det blev benyttet først i en bog fra 1839 af Louis Blanc ved navn “The Organization of Work.” Talemåden kan også have været inspireret af arbejdet af den franske utopiker Étienne-Gabriel Morelly, hvis værk fra 1775, “Code of Nature,”
nævner “Hellige og fundamentale love der ville fjerne syndens rødder og al ondskab i samfundet.” Dette inkluderer: 

1. Intet i samfundet vil tilhøre nogen, hverken som personlig ejendom eller som kapitalvarer, undtaget de ting som en person umiddelbart har brug for til enten sit eget behov, sin fornøjelse, eller sit daglige arbejde.

2. Hver borger vil være en offentlig tjener, støttet af, opretholdt af, og beskæftiget på det offentliges regning. 

3. Hver borger vil yde sit særlige bidrag til samfundets aktiviteter, efter sin evne, sit talent og sin alder; det er på denne baggrund at hans pligter vil skulle afgøres, i overensstemmelse med omfordelingslovene.
40. fødselsdag - Fremad for Kommunismen Sejr

Morelly’s principper var et direkte angreb mod den private ejendomsret, individuel frihed, fri foretagsomhed, Naturlig Lov og Gud. Under Morelly/Marx paradigmen er Gud død  - materialisme og Staten bliver til gud. 

Historien har vist Morelly’s og Marx’s djævelske ideer også i amerikansk historie. Vælg blot hvilken som helst stor utopisk, liberal, humannistisk, progressiv politik i de sidste 112 år - Theodore Roosevelts “Square Deal,” Woodrow Wilsen “Statolatry” (tilbedelse af staten) FDR’s “New Deal” og velfærdspoltikken i 1930- og 40’erne, Truman’s “Fair Deal,” LBJ’s “Great Society,” Nixon’s EPA, Carter’s Uddannelsesministerium, Clinton’s forfejlede forsøg på universel sundhedsordning, eller præsident Obamas neo-socialistiske Keynesianske politik der indeholdes i Obamacare i dag. Med andre ord, fulgte disse progressive præsidenter Mussolinis berømte fascistiske slogan fra 1923 “Alt i Staten, intet udenfor Staten, intet imod Staten.” 

Samtidig med at Obama og Det Demokratiske Parti i dag måske ikke er doktrinære Marxister, så er de dog ægte socialister og tilhører en politisk gren af Marxisme-Leninismen der eufemistisk omtales som “Vestens Marxisme” og “Kulturel Kommunisme.” 

Ikke som Bolschevikker - der systematisk benytteder terrorisme og voldelig taktik til at opnå den absolutte magt, ved at går fra demokrati eller monarki for så at indføre socialismen som et skridt på vejen mod kommunismen - udnytter Vestens Marxister, som Obama, de faldgruber der er naturlige i demokratiet til at stræbe efter at blive valgt og så derpå nådesløst udnytte den politiske magts muligheder. Derpå søger Vestens Marxister øjeblikkeligt at indføre en overflod af radikale reformer, regulativer og lovgivning, således at samfundet hvirvles uundgåeligt hen mod en velfærdsstat, socialisme og hvis det er belejligt - kommunisme. 

Præsident Obama er en Vestens Marxist, en Vestens Leninist, en af de der kan betegnes som en Kulturel Kommunist. Sammen med Antonio Gramsci, en Marxistisk politisk teoretiker, når først magten er opnået, falder maskerne og herskeren og hans socialistiske medslyngler vender tilbage til deres Bolschevik rødder, når der er brug for det eller det er passende. At skabe baggrunden for et økonomisk, politisk, religiøst, socialt og kulturelt kaos er en metode til at fastholde grebet om magten. 

Som konklusion er der to måder hvorpå vi kan få vende de 112 år med Demokratisk og Republikansk socialisme: 

1) Ingen beskatningen uden repræsentation. Ophæv alle de love og tilføjelser der krænker dette hellige princip fra vore Grundlæggende Fædre, især den 16. Amendment (således kommer kontrollen med renter, pengetrykning, gæld og underskudskontrol tilbage til Kongressen) og den 17. Amendment (vende tilbage til den oprindelige proces med at vælge U.S. senatorer gennem statsforsamlingerne hvilket gavnede stærke staters rettigheder). Jeg håber at Ron Pauls  Audit the Fed bill vil påbegynde denne proces.

2) Følg de vise råd af min radiomedvært  Mr. Charles McCollough og “stem enhver Demokrat (socialist) du kan opspore!”

is a former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He is an instructor at Spring Arbor University, the American College of Education, and the National Paralegal College. Washington is a co-host on "Joshua's Trial, a radio show of Christian conservative thought. A graduate of John Marshall Law School, his latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust" (2008) and law review article, "Natural Law Considerations of Juvenile Law" (2010). Visit his website, Ellis Washington Report.

http://www.wnd.com/2012/07/is-obama-a-marxist/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails