tirsdag den 14. oktober 2014

Er det muligt at få et islam uden vold og terror?

Katolsk præst: Ikke muligt af udskille vold og terror fra Islam


                                         
Mens vi sidder og roligt ser på denne enhed kaldet ISIS, der er i færd med at skabe et såkaldt islamisk kalifat eller vi er dybt forskrækkede over halshugningen af en amerikansk kvinde, mener jeg det er på tide at foretage en seriøs analyse af Islam.

Det som adskiller Islam fra andre religioner er et enkelt ord - Reformation. Det er interessant, hvordan så mange gerne vil ‘spille’ relativismens spil når det drejer sig om Kristendommen og Islam. Lad os trække forskellen tydeligt op: Kristendommen er en tro - ikke en religion. Der kan ikke være debat om at Amerika - hvis ikke det meste af Vestens civilisation - har en jødisk-kristen trosarv der har formet Vestens grundlæggende principper.

Religion er menneskabte dogme - ikke en tro - som Judaismen er en tro, men der er mange forskelllige udførelser, men andre ord, religiøse handlemåder, som Ortodoks Hasidik, Chabad Lubavitch, Konservativ og Reformert. Når det drejer sig om den kristne tro, så er der katolicismen, og protestantismen - men der er utallige varianter af religiøse retninger i protestantismen (calvinister, lutheranere, presbyterianere, baptister etc.)

Nogle hævder Kristendommen har udkæmpet mange krige, men faktisk var det sammenstødet mellem Katolicismens traditioner og den nyligt opståede Protestantisme. Det var Martin Luthers 95 teser der var det der igangsatte det som skulle blive til den Protestantiske (rodordet for protest) Reformation. Det var en revolutionær foreteelse for at fremme individets ret og frihed til at have et fællesskab med Gud uden mellemled - sådan som Den Katolske Kirke på den tid hævdede. Det var dette der førte til at Gutenberg med trykpressen kunne udgive Bibelen til masserne så de kunne læse og forstå. Det er yderst vigtigt at forstå hvad Luther faktisk satte i værk.

Først og fremmest var det begyndelsen til individuel suverænitet ved at udfordre den fremherskende tro på at det kollektive stod over individet. Man låste op for en begyndelse til individuel oplysning og evne til at stille spørgsmål og ræsonnere. Og vigtigst, det udfordrede den herskende monarkiske opfattelse af en Guddommelig Lov Teori - et styre der er blevet skænket til Konger og som sådan af Gud -- og man lagde frøene til Naturens Lov Teori, der igen førte til opfattelsen af ukrænkelige rettigheder fra Skaberen - da Luther netop havde indført dette personlige forhold.

Det er den Protestantiske Reformation der har ført til ophøjelsen af individet i stedet for underkastelse af kollektivet - det helt grundlæggende princip i Vestens civilisation.

Problemet vi står overfor i dag er, at Islam aldrig er blevet reformeret og stadig holder fast ved opfattelser fra det 7. århundrede gennem en voldelig, analfabetiks krigsherre og pædofil - der så igen anses som “det perfekte menneske.”

Jeg har fundet en i særlig grad relevant artikel med overskriften  "Det er på tide at tage Islamisk Stat alvorligt" lagt på Crisismagazine.com af Reverend James V. Schall, S.J. Rev. Schall underviste i politiske videnskab på Georgetown University for mange år siden og hans seneste bøger omfatter The Mind That Is Catholic, Remembering Belloc, og Reasonable Pleasures.

Rev Schall's artikel var tankeprovokerende og teologisk og historisk spot on. Han skriver, “Det jeg ønsker at fremføre er en holdningstilkendegivelse. En sådan er en holdning der ser muligheden, men ikke det sikre udfald af en given forudsætning. Men jeg mener denne holdning er velbegrundet og vil give mere mening både historisk og af det nuværende Islam end de fleste andre synspunkter der er fremherskende.

Islamisk Stat og de bredere jihadist bevægelser over hele verden der er enig med dem er, mener jeg helt korrekt i deres basis forståelse af Islam. Man kan finde masser af beviser, både i historien om den tidlige muslimske ekspansion og i dens teoretiske fortolkning af selve Korane, for at konkludere at Islamisk Stat og deres sympatisører har opfattet Islam i bund og grund korrekt. Formålet med Islam, med de ofte voldelige metoder der kan og bliver benyttet er at udvide dens styre i Allahs navn, til hele verden.  Verden kan ikke være i “fred” indtil det hele er muslimsk”

Vi skal heller ikke glemme Islam betyder “underkastelse” - ganske i modsætning til hvad Luther gerne ville fremme.

Rev. Schall siger det ikke er muligt at adskille volden og terroren fra selve islam da det er en integreret del af dets kaldelse. Islam begyndte i 612AD, og den første konvertit var Muhammads første hsutru Kadeisha. De såkaldte fredelige vers” i Koranen stammer fra perioden 612AD-622AD. Cirka 622AD foretog Muhammad sit “natlige ridt” til Jerusalem fordi han blev forstødt i sit eget stammeområde Mekka, og han påbegyndte Hijraen (udvandringen) til Medina.

Dette indledte anden fase, hvor Muhammad slog sig sammen med voldelige stammer og indledte sine handlinger med Nahkla angrebet og versene i Koranen skiftede til vold - men med baggrund i det arabiske udtryk “Nakesh” der betyder annullering, så blev de senere mere voldelige vers af større betydning end alle øvrige, selvom de alle har gyldighed. Dette er derfor Islam er så dobbelttydig.

"In Muslim doctrine," skriver Rev. Schall, "enhver der er født er en muslim. Ingen har nogen ret eller grund til ikke at være. Således er enhver der ikke er muslim en person der skal konverteres eller udryddes - (som vi har set det med de kristne samfund, og andre, i Mosul). Dette skal også gælde helt bogstaveligt for monumenter og andre tegn på civilisationer eller stater der ikke er muslimske. De ødelægges hvis ikke de tillades af Koranen. Det er den religiøse pligt og ansvar hos Islam at udføre dens tildelte mission med at underlægge verden Allah. Det kan være muligt for nogle at tolke Islam som en “fredens religion,” men dens “fred” i egen fortolkning, betyder Allahs fred indenfor dens grænser, Dar-al-Islam. Med resten af verden udenfor er den i krig - Dar-al-Harb - for at opnå, indfri sit religiøse formål, nemlig at alle skal underlægge sig Allah på den passive måde som Koranen udstikker.”

Problemet som Rev. Schall bringer på banen i sin artikel er at vi her i Vesten, og helt sikkert med denne Obama administration forsøger at bortrationalisere problemet. Vi svigter i blot at acceptere det som sker, og som historisk er sket, for vore øjne.

Nuvel,  dette drejer sig ikke om at dømme muslimer. Det drejer sig imidlertid om at fordømme en politisk-teokratisk imperialistisk ideologi - det er ikke om ‘vold på arbejdspladsen’ folkens. Vi hører altid om “korstog” dog ønsker ingen at tale om, hvordan Islam søgte at sprede - helt sikkert ikke ved fredelig proselytvirksomhed - som man har kunnet se det fra Nordafrika til Spanien (Andalusien) til Frankrig (Slaget ved Tours) til Middelhavet (Slaget ved Lepanto) til Konstantinopel (Istanbul) til Blakna til Wien til Hindu Indien, til Kina til Filippinerne og i dag Fort Hood, Texas og Moore, Oklahoma. Alligevel har vi individer som CIA chefen John Brennan der giver os en eller anden ælle-bælle ønskedefinition på Jihad eller : Hussein Obama der fortæller os at ISIS ikke har noget med islam at gøre.

Jeg skal på det varmeste anbefale alle at læse Rev. Schall's artikel. Den er yderst oplysende og du vil sidde tilbage med hans konklusion, “Det er så let at afskrive denne bevægelse som fanatisk og hensynsløs, hvilket den er. For verden udenfor lyder det rædselsfuldt, men jeg formoder det ikke er sådan for de som tror på det som sandheden og ser på den nuværende opblomstring af Islam med fryd. Anden og tredje klasses tildeling af Islam i den moderne verden må være forbi. Men i den grad vi misfortolker det som motiverer fornyelse af Islam, i samme grad vil vi aldrig kunne forstå hvorfor den i det hele taget eksisterer.”

Luthers reformation medførte store stridigheder i den civiliserede verden. Hvis Islam ikke gennemgår en reformation er der ingen sameksistens - kun en ny Mørk Middelalder.
                       
                           
Lt. Col (Retired) Allen West served 22 years in the US Army and represented Florida's 22nd Congressional District in the US House of Representatives from 2011-2013. To hear more from Col. West, visit www.allenbwest.com.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/catholic-reverend-not-possible-to-extract-violence-and-terror-from-islam?f=must_reads#ixzz3FSJgdqqV

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails