tirsdag den 18. februar 2014

Muslimer og adoption - en fortælling om sex

Muslimer og adoption - en lummer historie om sex

Bernie Planck

Adoption ifølge islamisk lov er anderledes en den almindelige praksis i andre kulturer.
Det udtryk muslimer benytter om adoption hedder kafala, der betyder “at give føde” hvilket er en bedre beskrivelse af fosterforældre, end adoptivforældre. Man kan undre sig over, hvorfor Koranen forbyder muslimske forældre i at behandle deres adopterede børn på samme vis som deres biologiske børn.
.
Photo Credit: BARE NAKED ISLAM

For eksempel så arver adopterede børn ikke deres adoptivforældre, og adopterede børn er ikke maharim for deres adoptivfamilie, det vil sige, de er ikke blodslægtninge og således kan en muslimsk mand godt gifte sig helt lovligt med sin adoptivdatter (eller med hans adopterede søns hustru).

Hvorfor nu det? Grunden er ganske enkel: Muhammad, Islams profet, var en person der skulle have sex med enhver kvinde han fik øje på. Men der var en ung kvinde som Muhammad ikke kunne få adgang til, Zainab, hans svigerdatter, hustru til hans adopterede søn Zayed. Fra så langt tilbage man kunne huske betragtedes i den arabiske kultur en svigerdatter som værende en datter, uanset om sønnen var biologisk eller adopteret: Læs hele beretningen i min artikel - Mohammed Was Allowed to Be A Pedophile and Whoremonger by Scripture.

Hvordan kunne Muhammad så komme hende ‘nærmere’? Løsningen: Lav Loven om ved en nødordning. Muhammad fik en “åbenbaring” fra Allah, der erklærede at adoptivforældre ikke betragtes som blodslægtninge, og derfor kan man godt gifte sig og have sex med adopterede børn (og deres ægtefæller eller børn).
Hvor belejligt for Den Sidste Profet.

Noter

(1):
Wikipedia, Mahram
I islamisk sharia jura sprogbrug er en mahram en slægtning man ikke kan gifte sig med, hvor man ville betragte et samleje som incestuøst, et strafbart tabu.

(2):
Quran - Surat Al-'Aĥzāb 33:37
Og (husk oh, Muhammad) da du sagde til den ene som Allah har udøst hæder over og som du har vist hæder, “Hold dig til din hustru og frygt Allah,” mens du skjulte i dig selv det Allah vil afsløre. Og du frygtede folket, mens Allah har mere ret end du frygter Ham. Så når Zayed ikke længere havde nogen brug for hende, giftede Vi dig med hende for at der ikke blandt de troende skal være nogen bekymring vedrørende hustruerne hos deres adopterede sønner når de ikke har brug for dem længere. Altid bliver Allahs bud gennemført.
(Jeg tager endog meget stærkt forbehold for oversættelsen - har ikke kunnet finde en dansk oversættelse - synopsis-olsen)

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails