tirsdag den 11. marts 2014

Korstogene er fortid - kom nu over det Ahmed!

Korstogene er historie - kom nu over det AhmedBernie Planck


En af de oftest gentagne løgne muslimer spreder er at Islams trofaste blot passede sig selv, da kristne uden nogen grund indledte en række Korstog mod dem. I en artikel om Bibel-afbrænding skrev en Dr. Ashraf Ezzat dette gevaldige sludder:
Korstogene begyndte i det 11. århundrede og varede i 200 år, hvor man forsøgt at rydde det hellige land Jerusalem for de barbariske muslimer som man fortalte vanærede de kristne helligdomme i den gamle by. Pudsigt nok tog det araberne 70 år at regne ud, hvorfor de var engageret i en krig mod europæerne. Muslimerne forsvarede blot deres hjemland mod en udefra kommende aggressor. Så meget vidste de. Så blev de endelig orienteret om de ægte årsager bag Korstogene, og blev endnu mere forundrede da de aldrig havde skadet kristne eller deres steder noget sted, og slet ikke i byen Jerusalem.


Vi får således at vide at ingen kristne hellige steder i Det Hellige Land blev vanæret af muslimer og at rygter om en sådan ødelæggelse var grundløs propaganda for at opildne Korsfarerne mod muslimerne. Imidlertid åbenbarer de historiske optegnelser følgende sandhed: 
 


Den 18. oktober 1009, beordrede Fatimid Kalif al-Hakim bi-Amr Allah den fuldstændige og gennemførte ødelæggelse af Gravkirken (kirken bygget på det sted, hvor man mener Jesu blev korsfæstet, og dermed et af de mest hellige kristne steder) som del af en større kampagne mod alle kristne tilbedelsessteder i Palæstina og Egypten [Wikipedia].


Ingen ødelæggelse af kristnes hellige steder? Løgn nummer 1, Dr. Ezzat.


Men lad os for et øjeblik glemme disse angreb. Den gode doktor skriver at muslimerne blot forsvarede deres fædreland mod en udefra kommende aggressor. OK. Lad os så se nærmere på følgende kort over den kristne verden før Muhammads fødsel.


Udover Europa var der  kristne i Nordafrika, Egypten, Libanon, Palæstina, Irak, Lilleasien og endog del af Den Arabiske Halvø.


500 år senere, lige før Korstogene så kortet således ud:


Hvis dette var en gyserfilm ville en måske sige, “Hallo Drenge, hvis vi ikke standser det der grønne meget snart, så vil der ikke være nogen af os tilbage.”


Kortet siger det hele. Muslimerne passede ikke blot sig selv i deres egen del af verden. Århundrede efter århundrede inficerede de hurtigt, ikke kun de kristnes lande, men også alle andre.


Sandheden, Dr. Ezzat er, at Korstogene faktisk var en moralsk og retfærdigt forsvar af det kristne fædreland mod en udefra kommende muslimsk aggression. Muslimer forsvarede deres fædreland? Løgn nummer to, Dr. Ezzat.


Efter tusind år hyler muslimerne stadig op om Korstogene. Hallo De Herrer!  Korstogene var en god ting; ellers ville hele verden være muslimsk i dag og der ville ikke være noget Amerika.


Hvis ikke for Korstgoene ville vi i dag vær en stinkende kloak af Shariafølgende nationer med ignorante, voldelige, dumme, syge, hykleriske, primitive, bedragne kvindehadende intolerante, hadfyldte tilbagestående vilde. En verden uden innovation, industri, frihed, tolerance og glæde.


Jeg som ateist siger Mange Tak for Korstogene. Jeg siger til mine muslimske læser, “Hold dog op med at fremføre det som noget ondt. I fortjente det som skete. Kom nu over det.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails