tirsdag den 5. september 2017

For mange regulativer hæmmer jobskabelse

Utroligt: Obama føjede 97000 sider af regulativer til i 2016

Obama administrationen føjede yderligere flere end 3800 nye regulativer til i 2016, 18 for hver lov vedtaget i Kongressen. De nye regulativer lagde så yderligere 97000 sider til the Federal Register, den officielle rekord for regeringsregulativer.


Alle disse regulativer har sådan set en lovlig gyldighed, og har føjet yderligere titusinder af arbejdstimer i kontorarbejde til for det amerikanske erhvervsliv.
.
Washington Examiner:
2016 gav samlet set det højeste antal regulativer under Obama. Præsident Bush udstedte flere i kølvandet på 9.11.
Beviset på at det var et ganske overvældende år for regler og regulativer kan ses i the Federal Register, der afsluttedes fredag vd trykningen af 97110 sider, ifølge en analyse fra  Competitive Enterprise Institute.
Det årlige "Unconstitutional Index" fra Clyde Wayne Crews, CEI's vice præsident for politik sagde det var meget højere under Obama end under præsident George W. Bush.
"Øgningen synes at være større under Obama administrationen. Bush's otte år gav i gennemsnit 20, mens Obamas næsten otte år har givet i gennemsnit 29,” nævnte hans første rapport..
Indexet viser at det er hans forbundsregerings bureaukrati, og ikke Kongressen, der indfører de fleste regler. “Der er intet mønster da regulativerne kan omfatte alt og intet; I 2015 er der vedtaget 114 love. Med færre love ville regulativerne kunne være flere således. at antallet af regulativer vil være konstant. Pointen er at kontorerne, bureaukratierne nok skal sørge for lovmæssige regulativer uanset hvilket parti der sidder ved magten.” skrev han.
 Billedresultat for rules
Præsident Trump har lovet at sløjfe forbundsregeringsregulativer, og endog lovet at skære bort to gamle regler for hver ny han indfører. Ledere i Kongressen har også lovet at sløjfe regler og regulativer der har eskaleret under Obama.
Bureaukratiet har gjort sig selv til den endelige fortolker af love vedtaget af Kongressen. Mange gange omfortolker bureaukratiet det som Kongressen havde til hensigt og skriver så regulativer der passer med bureaukratiets og administrations agenda. Men Kongressen har også en del af skylden ved at vedtage diffuse, undertiden selvmodsigende lovgivning, og håber så bureaukratiet vil rydde op efter dem. Ofte bliver det blot endnu værre.


Trumps plan om at skære ned på regulativerne er ambitiøs, men jeg er i tvivl om han på realistisk vis kan gennemføre den. Kongressen kan hjælpe rigtig meget ved at få lavet om på noget af den skade præsident Obama har forårsaget, dog når det drejer sig om at få lavet de byrdefulde regulativer om, så vil bureaukratiet kæmpe voldsomt imod. Ministrene skal virkelig være opmærksomme og holde fast i processen for at få bureaukratiet til at holde kursen.


Administrationens regulativblitzkrieg er i strid modsætning til den løgn præsidenten fremholder om, at han ønsker at lette virksomhedernes administrative byrde for at skabe flere jobs. Mens papirvældets byrde bliver stadig tungere bliver færre og færre nye ansat.


Der er sikre odds på at den amerikanske økonomi ikke vil komme sig helt og fuldt før de mest nederdrægtige regulativer smides i papirkurven.

http://www.americanthinker.com/blog/2016/12/incredible_obama_administration_adds_97000_pages_of_regulations_in_2016.html#ixzz4UUxV1BAL

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails