torsdag den 14. september 2017

Tolke til 220 sprog koster kassen i retssystemet

Tolke til 220 sprog koster kassen i retssystemetMonica ShowalterDomstole i Californien står over for en mangel på tolke. Der tales cirka 220 forskellige sprog hos de som systemet fører sager imod, af,vidner forsvarere og anklagere. Det giver anledning til spørgsmålet: Hvem lader disse mennesker kommer hertil, og hvorfor skal vi betale for dette?


Hvis der er en grund til ikke at lade disse uregistrerede immigranter, der ikke mag ter sproget, komme ind i U.S.,  må det være oversættelsesservicen disse personer kræver når de først er kommet ‘i havn.’


Domstole i staten bliver bedt om at finde tolke til sprog som Mixtec, Malayalam, Telugu, Wu, Hakka, Xiang, Kannada, Tarasco, Uzbek, Maithili, Oromo, Cebuano, Bhojpuri, Pashto, Igbo, og andre sprog der slet ikke tales i noget nævneværdigt omfang i U.S. Ifølge the Los Angeles Times:


Mindst 200 sprog tales der i Californien, og 44% af borgerne taler et andet sprog end engelsk hjemme. Syv millioner californiere siger de ikke kan tale engelsk særlig godt.


Oven i det betragtes Californiens retssystem som det største i nationen, og overgår i størrelse hele labyrinten af forbundsdomstole.


Blot det at finde trænede tolke er nærmest umuligt. Statens domstole behandlede cirka 8 millioner sager sidste år.


Nu to år inde i sin implementeringsfase skubber Californiens "language access plan" til domstolene for at give tolke til alle ikke-engelsk talende i alle sager.


Det kommer til at koste kassen. Og de penge skal komme andre steder fra. Man man spekulere over om de overbebyrdede domstoles midler, der er blevet forvaltet rigtig dårligt, vil stige endnu mere for at kunne betale alle disse tolke i sager der omfatter lovbrydere og jackpot advokater der kaster sig ud i besynderlige erstatningssager.
Billedresultat for languages and translation cartoon


Staten er underlagt forbundsregler for at yde tolkeservice til alle der kommer hertil, uden omkostning for disse. Helt sikkert er nogle af dem uskyldige vidner, andre igen faktiske ofre, og måske skulle disse kategorier ikke betale. Men der er også personer i disse retssager der burde betale - nemlig kriminelle og igangsættere at fupretssager der derpå afvises.


Da det aldrig vil ske, og den “gratis” oversættelsesservice for alle 220 sprog der tales i Californien vil blive ved at eksistere bør spørgsmålet stilles om, hvorfor disse mange personer uden engelskkundskaber dog får lov til at komme ind i U.S. Mange er her ulovligt og det beviser præsident Obamas fiasko med at påtvinge immigrationslove. Andre slippes blot ind som flygtninge gennem Konsulater og United Nations bureauer der som opgave har at være ‘åh så gode’ uden hensyn til om disse mennesker kan tilpasse sig os og holde sig ude af problemer, som de helt åbenbart ikke kan.


Hvis der skulle være en yderligere grund til at reforme indvandringslovene så er det disse omkostninger til translatører til lovbrydere, som ofte ikke møder op, og igen tvinger domstolene til at lade dem være på fri fod.


I 2007 slap en børnemisbruger fra Liberia fri, fordi en domstol i Maryland, ikke kunne finde en tolk der kunne betjene den anklagede på hans Vai dialekt.   


Ville vi kunne lave et system for immigranter der kommer her til at tvinge dem til selv at betale for deres tolk? Et sådant initiativ ville måske motivere nogle til at lære engelsk. Kan der først og fremmest være krav at kunne engelsk for at få lov til at blive her? Kan der langt om længe være yderligere kontrol ved grænsen?


Uanset løsningen bør det i den grad klargøres for migrantaktivister og andre at ulovlige og ukontrollerede indvandrere koster langt mere end blot deportationsomkostningerne. Med tanke på de monstrøse omkostninger til tolke er det på tide ikke at lade ikke-engelsk talende forbrydere komme ind i U.S.

http://www.americanthinker.com/blog/2017/09/californias_tower_of_babel_court_system.html#ixzz4sRsQl1wl

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails