mandag den 9. juni 2014

Obama om Islam og Kristendom

Med hans egne ord: Barack Obama om Kristendom og Islam       


Thomas Lifson
   
Et website der kalder sig Now The End Begins har samlet 40 kommentarer af Barack Obama om Kristendommen og Islam. Samlet giver det et ganske interessant billede. Jeg indrømmer at der muligvis kan være lejligheder, hvor præsidenten har talt til fordel for Kristendommen, som han jo gør med Islam, men jeg er kender dem altså ikke.  

Jeg husker dog tydeligt under kampagnen i 2008 at han sagde han accepterede Jesus Kristus som sin frelser som svar på at offentligheden blev gjort opmærksom på, at han kom i  Rev. Jeremiah Wright’s menighed, Trinity United. Det præsidenten ikke kom ind på er opfattelsen af Jesus, som den er i Black Liberation Theology. Men den diskussion må vente til en anden gang.
future-must-not-belong-to-those-who-slander-prophet-islam-mohammad-barack-hussein-obama-muslim

Listen med citater kan findes her  og her. (hat tip: iOwnTheWorld.com). Afgør nu selv:

1. “Fremtiden skal ikke tilhøre de som forhåner Islams Profet.”
2. “Den behageligste lyd jeg kender er den muslimske opfordring til bøn.”
3. “Vi vil udtrykke vor dybe værdsættelse af den islamiske tro, der har gjort så meget i århundredernes løb, for at forme verden - herunder mit eget land.”
4. “Som studerende af historien, kender jeg til civilisationens gæld til Islam.”
5. “Islam har en ærværdig tradition med tolerance.”
6. “Islam har altid været en del af Amerika”
7. “vi vil opmuntre flere amerikanere til at studere i muslimske samfund.”
8. “Disse ritualer minder os de principper vi har fælles, og Islams rolle i at fremme retfærdighed, fremskridt, tolerance og værdigheden hos alle mennesker.”
9. “Amerika og Islam er ikke eksklusive og behøver ikke være i konkurrence med hinanden. I stedet overlapper de hinanden og deler samme fælles principper om retfærdighed og fremskridt, og værdigheden hos alle mennesker.”
10. “Jeg har gjort det klart, at Amerika ikke er - og aldrig vil være - i krig mod Islam.”
11. “Islam er ikke en del af problemet i kampen for bekæmpe voldelig ekstremisme - Islam er en vigtig del af at fremme fred.”
12. “Således har jeg kendt Islam på tre kontinenter, før jeg kom til regionen, hvor den først blev åbenbaret.”
13. “I gamle dage og i vor tid, har de muslimske samfund været helt forrest med at fremme innovation og uddannelse.”
14. “Gennem historien har Islam, gennem ord og gerninger, demonstreret de muligheder religiøs tolerance og racemæssig lighed giver.”
15. “Ramadan er en fejring af en tro der er kendt for stor diversitet og racemæssig lighed.”
16. “Den Hellige Koran fortæller os: ‘Oh, menneskehed! Vi har skabt dig mand og kvinde; og vi har gjort dig til nationer og stammer for at i kan komme til at kende hinanden..’”
17. “Jeg ser frem til at være vært ved en Iftar middag for at fejre Ramadan her i Det Hvide Hus senere i denne uge, og ønsker Jer en velsignet måned.”
18. “Vi har set resultaterne hos generationer af muslimske indvandrere - landmænd og fabriksarbejdere, der har hjulpet med til at bygge jernbaner og vore byer, de muslimske iværksættere der har hjulpet med til at bygge nogle af vore højeste skyskrabere og har hjulpet med til at løse op for vort univers hemmeligheder.”
19. “Den erfaring er med til at give mig overbevisning om at det partnerskab mellem Amerika og Islam må være baseret på hvad Islam er, ikke hvad det ikke er. Og jeg betragter det som min del af ansvaret som præsident for United States at kæmpe mod negative stereotypier hvor de end forekommer.”
20. “Jeg ved også at Islam altid har været en del af Amerikas historie.”
obama-farrakhan
Her følger hvad han har sagt om Kristendommen:

1. “Uanset hvad vi engang har været, så er vi ikke længere en kristen nation.”
2. “Vi betragter os ikke som en kristen nation.”
3. “Hvilke passager i skriften burde være en vejleder for vor offentlige politik? Skulle vi gå til Leviticus der lader formode at slaveri er OK og at det at spise skaldyr er en vederstyggelighed? Eller skal vi gå til 5. Mosebog, der foreslår at man stener sit barn, hvis han afviger fra troen.”
4. “Selv de som påstår at Bibelen er ufejlbarlig kommer med forbehold over for påbud i Skriften, idet de fornemmer at visse passager - De Ti Bud siger, f.eks., en tro på Kristi guddommelighed - er centrale for den kristne tro, mens andre er mere kulturelt specifikke og kan tilpasses så de passer på det moderne liv.”
5. “Det amerikanske folk forstår intuitivt dette, hvilket er derfor flertallet af katolikker praktiserer fødselskontrol, og nogle af de der er imod bøsseægteskaber ikke desto mindre er imod en Forfatningsmæssig undtagelse (Amendment) for at forbyde det. Religiøst lederskab behøver ikke acceptere sådan visdom i vejledningen til deres ‘hjord’ men de burde anerkende denne visdom i deres politik.”
6. Fra Obama’s bog, The Audacity of Hope: “Jeg er ikke villig til at lade staten nægte amerikanske borgere et registreret partnerskab der giver lige rettigheder i sådanne grundlæggende problemstillinger som hospitalsbesøg, eller sundhedsforsikring blot fordi de mennesker de elsker er af samme køn - jeg er ej heller villig til at acceptere en tolkning af Bibelen der betragter en obskur formulering i Romerbrevet til at være mere gældende for Kristendommen, end Bjergprædikenen.”
7. Obama’s svar på hvad hans definition af synd er: “At være ude at trit med mine værdier.”
8. “Hvis det eneste der kræves er at man proklamerer ‘jeg tror på Kristus, og at han døde for mine synder’ og så kræves ikke mere, så ville mennesker ikke have brug for at gå i kirke, ikke sandt?”
9. “Dette er noget jeg er sikker på jeg burde have haft grundige debatter med mine medkristne om. Jeg mener at det vanskelige ved enhver religion, herunder Kristendommen, er at på et vist plan, er der en opfordring til at evangelisere og få proselytter. Der er denne tro, helt sikker på visse områder, at mennesker der ikke har taget imod Jesus som deres personlige frelser skal i helvede.”
10. “Jeg finder det vanskeligt at tro på at min Gud ville lade fire femtedele af verden komme i helvede. Jeg kan ikke forestille mig at min Gud ville tillade at et lille Hindu barn i Indien der aldrig har hørt om den kristne tro på sæt og vis skulle brænde i al evighed. Det er bare ikke del af mit religiøse billede.”
11. “Jeg lader ikke som om at jeg ved hvad der sker når jeg dør. Men jeg er helt overbevist om at uanset om belønningen er her og nu eller i det hinsides, så er det at være i overensstemmelse med min tro og mine værdier noget godt.”
12. “Jeg har sagt dette førhen, og jeg ved det rejser nogle spørgsmål i sind og hjerter hos nogle evangeliske. Jeg tror ikke at min mor, der aldrig formelt tog imod Kristendommen, så vidt jeg ved ... jeg tror ikke hun er i helvede.”
13. “De som er imod abort kan ikke blot påkalde sig Guds vilje - de må forklare, hvorfor abort krænker nogle principper der er tilgængelige for mennesker af alle trosretninger.”
14. Om sin støtte til registrerede partnerskaber for bøssepar: “Hvis mennesker mener det er kontroversielt, så ville jeg blot bede dem se på Bjergprædikenen.”
15. “Man er i disse små byer i Pennsylvania, og som med masser af andre små byer i Midtvesten er arbejdspladserne borte og intet har erstattet dem. De blev svigtet under Clinton administrationen og Bush administrationen, og enhver efterfølgende administration har sagt at på en eller anden vis skal disse samfund genskabe sig selv - det har de ikke. Det er ikke overraskende at de er blevet bitre, de klynger sig til deres våben eller religion eller i antipati mod mennesker der ikke er som dem, eller anti-immigrant følelser eller anti-handels følelser som en måde at give udtryk for deres frustrationer.”
16. “I vort hjem stod Bibelen, Koranen og Bhagavad Gita på hylden sammen med bøger om græsk, norsk og afrikansk mytologi.”
17. “Ved Påsketid eller Juledag kunne min mor tage mig til kirke, ligesom hun tog med til Buddhist tempel, fejring af det kinesiske Nytår, til en Shinto helligdom, og oldgamle hawaiianske begravelsessteder.
18. “VI har jøder, muslimer, hinduer, ateister, agnostikere, Buddhister, og deres egne veje til Nåden er den som vi skal respektere og hylde lige så meget som vor egen.”
19. “Vi har hver især et ansvar for at arbejde for den dag, hvor mødre af israelere og palæstinensere kan se deres børn vokse op uden frygt; når Det Hellige Land med de tre store religioner er et sted med fred som Guds hensigt har været; hvor Jerusalem er et sikkert og varig hjem for jøderne, kristne og muslimer, og et sted hvor alle Abrahams børn kan leve fredeligt sammen som i beretningen om Isra - (bifald) - som i beretningen om Isra, da Moses, Jesus og Muhammad, fred være med dem, var sammen i bøn. (bidrag)”
20. “Jeg tror der er mange stier der fører samme sted hen, og det er en tro på at der er en højere magt, en tro på, at vi er forbundet med hinanden som et folk.”

http://www.americanthinker.com/blog/2014/04/in_his_own_words_barack_obama_on_christianity_and_islam.html

1 kommentar:

Poul Berg sagde ...

Efterhånden kan vist ingen være i tvivl om, at Obama er repræsentant for Djævelen selv, som vi kender ham fra Allah-figuren.
Man kan roligt kalde den amerikanske præsident for Antikrist, og han er den farligste mand, der nogensinde har beklædt et embede i den frie verden.
Hvordan det går til, at alle andre landes ledere kan følge ham i hans synspunkter, må kun Muhammed kunne forstå.

Related Posts with Thumbnails