tirsdag den 3. juni 2014

Overraskende indrømmelse fra FN's klimachef

Overraskende indrømmelse af FN’s klimachef

'Vi gør det regeringerne ønsker vi skal gøre'

                           

Jerome R. Corsi                

UNITED NATIONS – Modsatrettede beviser  får stadig flere videnskabsforskere til at distancere sig fra forudsigelserne som klima alarmisterne fremfører.  Forenede Nationers nyeste rapport viser dog alligevel at klimaforandring vil føre til krig, hungersnød og ekstremt vejr der ville kunne resultere i udslettelsen af mennesker. Disse periodiske rapporter handler langt mere om politik, end videnskab hævder en ‘vagthund’ der netop holder øje med disse rapporter.  

                       
Marc Morano, redaktør for ClimateDepot.com bemærkede at panelets formand Rajendra K. Pachauri i et interview i september sidste år med the London Guardian, indrømmede at formålet med de periodiske U.N. klimarapporter var at konkludere at problemstillingen “kræver handling mod klimaforandring.”                                    
                   
“Top United Nations embedsfolk vidste åbenbart årevis i forvejen præcist, hvad denne nye U.N. klimarapport ville konkludere,” sagde Morano. “U.N.’s IPCC er skyldig i intet mindre end at tilpasse videnskaben til deres politiske agenda.”

På en pressekonference i Yokohama, Japan, den 25 marts udgav Pachauri U.N. panelets femte opgørelse, der konkluderer en fortsat øgning i kuldoioxidudledninger i jordens atmosfære der truer det fundamentale system der støtter menneskelig civilisation, i en grad, hvor ingen ikke vil være berørt.”

Men i the Guardian interviewet indrømmede han at formålet med rapporten er at fremme politisk handling.

“Der vil være tilstrækkeligt med information tilgængeligt således at fornuftige mennesker over hele kloden vil se at handling er nødvendig mod klimaforandring,” sagde han.

Han erkendte yderligere, bemærkede Morano, at IPCC videnskabs rapporterne er skræddersyet til at imødekomme de politiske tiltag hos regeringerne.

“Vi er et intergovernmental råd, og vi gør det som verdens regeringer ønsker vi skal gøre,” fortalte Pachauri London avisen. “Hvis regeringerne beslutter at burde gøre noget anderledes og fremkomme med en helt anderledes række produkter, ville vi følge deres anvisning og rette ind.”  

Tilbage til alarmismen

Morano påpegede at U.N. embedsmænd helt tilbage i 2009 forudså at deres næste klimaadvarsel igen ville være alarmistisk, i Al Gores ånd, fra dokumentarfilmen fra 2006, “En Ubelejlig Sandhed.”

Rapporten ville komme, sagde Morano, uden en anerkendelse af at advarsler om “global klimaopvarmning” har banet vejen for “klimaforandring” selvom de videnskabelige data har vist at gennemsnitstemperaturen globalt ikke er øget i mere end 15 år.

I et interview i 2009, med Bahai News Service, sagde Pachauri at når “IPCC’s femte vurdering kommer i 2013-2014, vil der være en større fokus på en interesse i at der skal gøres noget.”

“Folk vil sige, ‘Jamen du godeste, vi må bare handle meget hurtigere end vi ellers har planlagt’”, sagde han.

Morano spurgte, hvordan Pachauri og andre U.N. embedsmænd i 2009 og 2010 muligvis kunne vide hvad en “videnskabs” rapport i 2014 ville indeholde. Svaret var direkte.

“U.N.’s IPCC er er politisk råd forklædt som et ‘videnskabs råd’” hævdede hand. “U.N.’s ‘videnskabs’ konklusioner er på linje med dets Summary for Policy Makers hos politikere, U.N. embedsmænd og delegerede.”

IPCC mangler endnu at komme sig efter den voldsomme skade på troværdigheden ved “Climategate.” Kontroversen der udviklede sig i 2009 var centreret om frigivelsen af tusinder af emails mellem IPCC medlemmer, emails der var blevet hacket fra en server ved Climate Research Unit ved University of East Anglia.


Disse emails viste at fremtrædende klimavidenskabsforskere havde forfalsket data til støtte for deres formodning om at menneske-genereret kuldioxid, ville have en katastrofal skadelig konsekvens på miljøet.

Morano peger desuden på, at London Daily Mail har omtalt at en bidragyder til IPCC’s nyeste klimavurdering, Professor Richard Tol, økonom ved University of Sussex, har anklaget IPCC
for at være “alarmistisk” og har krævet at hans navn fjernes.

Tol fortalte the Daily Mail at hans kolleger er “gået alt for langt over på alarmisternes side,” og sammenlignede klimaforandring med “Apokalypsens fire ryttere.”

Morano henledte opmærksomheden på Tol’s sektion der er med baggrund i 18 økonomiske studier, som har forudset, i foreløbige udkast, at global opvarmning på 2,5 grader ville sænke det økonomiske + med mellem 0,2 og 2% om året, meget, meget mindre end de tidligere estimater på op til 20%.

Nedsmeltning

Som WND rapporterede i 2010, stod Pachauri overfor krav om at trække sig som formand for IPCC efter panelet “udtrykte beklagelse” over at måtte indrømme at den advarsel om at gletcherne i Himalya “meget sandsynligt” ville smelte inden 2035 var begrundet i manglende fakta.

Pachauri afviste disse opfordringer om hans fratræden, men skaden var dog sket.

“Jeg ved en masse klimaskeptikere er efter min hals, men jeg vil ikke adlyde dem,” fortalte den pressede Pachauri the Times of London. “Det var en kollektiv fiasko hos et antal mennesker. Jeg skal overveje hvad der skal gøres ved det, men det vil tage adskillige uger. Det er bedst at være klar i hjernen, fremfor at skyde fra hoften.”

Graham Cogley, den canadiske videnskabsmand der afslørede IPCC gletcher fejlen, advarede om at Pachauri nu befinder sig på ‘tynd is.’

“Folk der ønsker at underminere videnskaben om klimaforandring vil virkelig gå i dybden med rapporten i søgen efter endnu en fejl som denne, og hvis de finder endnu en er det helt slut med Pachauri,” sagde Fred Pearce en britisk miljøjournalist der har skrevet udførligt om Gofleys afvisning af forudsigelsen om ‘smeltende’ gletschere i Himalya.

“Den måde Pachauri har behandlet dette gletscherproblem betyder han nu er en skydeskive hvis andet dukker op,” sagde Pearce.

Det ville være vanskeligt at forudsige hans hurtige nedtur, hvis man skulle bedømme ud fra Nobel Freds Prisen i 2007 som han modtog sammen med Al Gore som, de ledende inden for global opvarmningssagen.

Al Gore og Rajendra Pachauri

I løbet af 2010, begyndte medierne rundt om i verden at beskrive Pachauri med etiketten “kontroversiel tidligere jernbaneingeniør” og “lobbyist” fremfor “verdens førende klimaforsker.”

Pachauri gør kul til grøn

WND rapporterede i 2009, om at en multinational indisk konglomerat i Mumbai med forbindelser til Pachauri stod til at tjene adskillige hundreder millioner dollars i EU kulkreditter blot ved at lukke et stålværk i Storbritannien som samtidig betød at 1700 ville være uden job.

The Tata Group med hovedkvarter i Mumbai havde beregnet at kunne modtage enorme profitter på op til 1,2 milliard britisk pund ved at lukke Corus Redcar stålværket i Storbritannien. Cirka halvdelen af povenuet forventedes at komme fra indkassering af kulkreditter ydet til stålværket af EU under EU’s udlednings handelsskema eller ETS.

I 1974 ydede TATA Group de finansielle midler til at grundlægge Tata Energy Research Institute, eller TERI, en politisk organisation med hovedkvarter i New Delhi, Indien og hvor Pachauri har været formand siden oprettelsen.

De fortsatte forretningsforbindelser mellem TERI og TATA blev demonstreret i en pressemeddelelse på TERI hjemmesiden den 4. februar 2009. Jairam Ramesh Indiens Handels- Industriminister samt minister for energi gav meddelelse om en joint venture aftale med TERI og TATA for at udnytte og bruge kuldioxid til fremme af mikroalger.

WND rapporterede i 2009, at på det tidspunkt advarede chefen for Asian Development Bank, Haruhiko Kuroda, regeringer om fiaskoen med at opnå en aftale ved det kommende U.N. Climate Summit i København der kunne føre til et kollaps i kulmarkedet. Han sagde de rige lande derfor skulle forpligte sig til op til 100 milliarder dollars for at finansiere en klimaaftale der ville gavne udviklingslandene.

Pachauri var på det tidspunkt formand for Asian Development Bank Advisory Group on Climate Change.

Christopher Booker, forfatter til “The Real Global Warming Disaster,” vurderede at kul der hidtil i den globale handel af f.eks. European Union Greenhouse Gas Emissions Trading System er vurderet til en værdi af cirka 126 milliarder dollars, burde være vurderet til billioner, “hvilket gør kul til den mest værdifulde handelsvare i verden” udkonkurrerende olien.

“Glem Big Oil: Den nye verdensmagt er Big Carbon,” skrev Booker. “Sandt nok har det været en vor tids mirakel, at det er lykkedes dem at forvandle kuldioxid, en gasart som alt liv på Jorden er afhængig af til en “forurener” der er mere værd end diamanter, for slet ikke at tale om olie.”

Havde mødet i U.N. været en succes og det var lykkedes at indføre en ny cap-and-trade plan på verdens økonomien så ville Pachauri og andre der arbejder med miljøindustrierne komme ud af den globale opvarmnings aktivisme med millioner til sig selv.

Den 10. december 2007 delte Pachauri, sammen med Al Gore Nobels Freds Pris for arbejdet med global opvarmning. I sin tale ved Nobel Freds Pris ceremonierne repræsenterede Pachauri helt åbent U.N.’s IPCC.
author-imageJerome R. Corsi, a Harvard Ph.D., is a WND senior staff reporter. He has authored many books, including No. 1 N.Y. Times best-sellers "The Obama Nation" and "Unfit for Command." Corsi's latest book is "Who Really Killed Kennedy?"

Read more at

“The Politically Incorrect Guide to Global Warming and Environmentalism” tears the cover off the left’s manipulation of environmental issues for political purposes, showing incontrovertible evidence “catastrophic man-made global warming” is not actual science

2 kommentarer:

Unknown sagde ...

Forskere, ikke videnskabsforskere.
prompting many scientists to...

Olsen sagde ...

Tak for korrektionen

Related Posts with Thumbnails