lørdag den 14. juni 2014

En Sunni stat i Irak - omhyggeligt planlagt

En Sunni Stat i Irak?Med erobringen af Mosul har den Islamiske Stat Irak og al-Shams, eller ISIS fået fingre i amerikanske våben og 500 milliarder irakiske dinarer, svarende til $429 millioner, som angiveligt gør organisationen til det bedst økonomisk understøttede terrornetværk i verden. ,

Reserver med guldbarrer blev også taget, og dermed kan lægges et endnu ikke beregnet beløb til gruppens reserver, der nu overgår al-Quedas operationsbudget. ISIS befriede cirka 1000 indsatte fra Mosuls centralfængsel og mange sluttede sig til militsen.

Det er imidlertid langt mere end penge, mænd og udstyr der gør ISIS til en unik spiller i Mellemøsten. Ulig a-Queda eller andre tilknyttede grupper der opererer i Syrien er ISIS, som dets navn antyder ikke kun en af mange jihadist grupper der fremmer radikale Sunni islamiske ønsker. Man søger at oprette en faktisk Sunni nationalstat. Med kontantreserver der svarer til mindre landes, og en åbenbar velorganiseret og motiveret struktur, ser det for tiden ud til at er man ved at opnå dette.

ISIS er nu  i færd med ikke kun at besætte Nineveh, som Mosul er regionshovedstad i, men også at regere der. Man har, som det fortælles, indført Sharia lov i bestræbelsen på et fornyet Islamisk Kalifat. Der er imidlertid ikke plads til Shia muslimer i sunniernes fremtidige kongedømme og man har åbenbart erklæret at man vil ødelægge Shia helligdomme og begravelsespladser.

For sunni muslimer er Kalifatet den Islamiske Stat ledet af den sande efterfølger af Muhammad, Kaliffen. Således understreger konstruktionen af et Kalifat konflikten mellem ikke kun radikale islamister og sekularister, men også mellem Sunni og Shia der er splittet over hvem der er de åndelige arvtagere af Muhammad. Shia kan ikke gå ind for et Sunni Kalifat, og ikke kun af den grund, men også fordi man erindrer undertrykkelsen under Sunni Kalifatet.

Der er spekulationer over den lethed, hvormed ISIS pacificerede Nineveh, og om ikke dette skyldes Sunni befolkningen der, men også fra militærofficerer der er sympatisk indstillet over for Sunni og som beordrede de amerikansk optrænede soldater til at nedlægge våbnene. Regionen er i altovervejende grad Sunni og mens mange indbyggere er flygtet så er det mere fordi de er nervøse for et modangreb fra regeringen end fra et ISIS styre.

Det synes at være klart at mens irakiske og kurdiske styrker kan holde ISIS stangen i de kommende dage så vil modoffensiven være brutal.

Med masser af økonomiske midler, med godt udstyr og i et område med Sunni muslimer der stræber efter et Sunni Kalifat så har ISIS og den ‘faktiske’ stat Nineveh måske allerede skabt en mere permanent nation i landskabet i Mellemøsten.

http://spectator.org/blog/59616/sunni-state-iraq

Denne artikel er yderst anbefalelsesværdig: http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2011/11/shia-sunni-had-mod-hinanden-kan-fre-til.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails