fredag den 20. juni 2014

Selvmorderisk historieopfattelse - Islam og Vesten

Surrealistisk og selvmorderisk: Det moderne Vestens historie om islamDa jeg genlæste nogle ældre historiebøger om den århundredlange jihad mod Europa så faldt det mig ind, hvor ignorant det moderne Vesten er om sin fortid. Den historiske narrativ der fremføres i dag har meget lidt med virkeligheden at gøre.
Overvej for et øjeblik nogle kendsgerninger:
Blot et årti efter Islams ‘fødsel’ i det 7. århundrede gik Jihad ud fra Arabien. Hvis man udelader de tusinder af kilometer oldgammelt land og civilisationer der permanent blev erobret, det som vi i dag kalder “Den Islamiske Verden” -- herunder Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Syrien, Irak, Iran og dele af Indien og Kina -- så blev store dele af Europa også, fra tid til anden erobret af Islams sværd.  
Andre nationer og områder der blev angrebet og/eller kom under muslimers dominans (og her nævnes de moderne navne i tilfældig rækkefølge): Portugal, Spanien, Frankrig, Italien, Sicilien, Schweiz, Østrig, Ungarn, Grækenland, Rusland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Litauen, Rumænien, Albanien, Serbien, Armenien, Georgien, Kreta, Cypern, Bosnie-Herzegovina, Makedonien, Belraus, Malta, Sardinien, Slovakiet og Montenegro.
I år 846 blev Rom plyndret og Vatikanet vanhelliget af arabiske muslimske plyndringsmænd; cirka 700 år senere, i 1453 blev Kristendommens anden store basilika, Konstantinopels Hellige Visdom (eller Hagia Sophia) erobret af muslimske tyrkere - for stedse.
.
De få regioner i Europa der undgik direkte islamisk okkupation, fordi de lå for langt mod nordvest omfatter Storbritannien, Skandinavien og Tyskland. Det betyder selvfølgelig ikke at de ikke blev angrebet af Islam. Faktisk i det yderste nordvest, på Island, plejede kristne af bede Gud om at frelse dem fra “tyrkens terror.” Denne frygt var ikke ubegrundet, da der sent i 1672 kom muslimske korsarer der plyndrede den kristne ø, og tog 400 fanger og solgte dem som slaver på markederne i Algiers.
Heller ikke Amerika gik fri. Nogle få efter United States grundlæggelse, i 1800, blev amerikanske handelsskibe plyndret i Middelhavet og deres besætning gjort til slaver af muslimsk korsarer. Ambassadøren i Tripoli forklarede over for Thomas Jefferson at det var en muslims “ret og pligt at føre krig mod dem (ikke muslimer) hvor de end befandt sig og slaveholde som mange de kunne af deres fanger.”
Kort sagt, i rundt regnet et årtusind - afbrudt af en Korsfarer indsats som det moderne Vesten er fuldstændig besat af at dæmonisere - udgjorde Islam dagligt en eksistentiel trussel for det kristne Europa og for Vestens civilisation.  

Det er så i dette at hele miseren lurer: I dag uanset om der undervises i skolen eller gymnasium, uanset om det skildres af Hollywood eller nyhedsmedierne er den altdominerende historiske fortælling at muslimerne er de historiske “ofre” for “intolerante” kristne i Vesten. Det er lige nøjagtigt det en TV personlighed for nylig fortalte på Fox News.
Således er situationen - vi betaler priser for et ahistorisk samfund. Nogle få år efter de Islamiske angreb 9/11 -- blot det sidste i et flere århundrede langt kontinents omfattende jihad mod Vesten -- valgte amerikanerne en mand med et muslimsk navn og slægtskab som præsident, en mand der åbenlyst giver magt til den samme ideologi som deres forfædre levede i dødelig frygt for, mens de sidder roligt og betragter deres fremtidige forudsagte nedtur.
United States europæiske forfædre - der fra tid til anden enten afviste eller blev erobret af Islam - må vende sig i deres grave.
Du kan så sige, at alt dette er historie. Hvorfor dog bringe det frem? Hvorfor ikke lade det ligge og komme videre, begynde et nyt kapitel med fælles tolerance og respekt, selv om historien så skal “farves” en smule smukkere.
Dette ville kunne være en plausibel holdning -- om ikke for den kendsgerning, at rundt om på jorden, udstiller muslimer stadig den samme imperialistiske indstilling og deres intolerante overherredømmeindstilling ligesom deres forfædre. Den eneste forskel er at den muslimske verden ikke er i stand til at besejre Vesten i en konventionel krig.
Det er såmænd heller ikke nødvendigt. Takket været Vestens uvidenhed om historien oversvømmer muslimer Europa under dække af “immigration,” de nægter at lade sig assimilere og skaber enklaver der i moderne sprogbrug kaldes netop “enklaver” eller “ghettoer,” men i islamisk ideologi er ribat - forreste grænseposter hvor jihad føres mod den vantro på den ene eller anden vis.
Alt dette fører til endnu en, måske endnu vigtigere pointe: Hvis den sande historie om Vesten og Islam vendes på hovedet, hvilke andre historiske “ortodoksier” der serveres som sande er så falske?
Var den mørke Middelalder virkelig formørket grundet Kristendommens “kvælende” kræfter? Eller var disse ‘mørke’ tider -- der “tilfældigvis” faldt sammen med de samme århundreder hvor jihad konstant hærgede Europa -- blot et produkt af en anden ‘kvælende’ religion? Var Den Spanske Inkvisition en billede på kristen barbarisme, eller var det en reflektion af kristen desperation vis-à-vis de hundred tusinder af muslimer der, mens de hævdede at være konverteret til Kristendommen blot praktiserede taqiyya og levede som muldvarpe og forsøgte at underkaste den kristne nation til Islam?
Forvent ikke at få de ægte svar på disse og andre spørgsmål fra de der udformer, vogter og udbreder Vestens fabrikerede epistemologi.
I fremtiden (hvordan den så end bliver) vil historierne om vor tid sandsynligvis understrege, hvordan vor æra, ironisk nok kaldet “informations tidsalderen” ikke var en tid, hvor folk var særlig godt informeret, men snarere en tid med misinformation så udbredt og ubetvivlet at generationer af mennesker levede i bobler af indbildte virkeligheder -- indtil disse slutteligen bristede.
Raymond Ibrahim is author of Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians, which deals with both history and current events. A Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center and an associate fellow at the Middle East Forum, he wrote his master's thesis on an early battle between Islam and the West under the direction of military historian Victor Davis Hanson.

http://www.americanthinker.com/2013/10/surreal_and_suicidal_modern_western_histories_of_islam.html#ixzz2gjFsWkwS

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails