mandag den 16. juni 2014

Hvorfor blev han ikke fjernet fra sin deling?

Hvorfor blev Bergdahl ikke fjernet fra sin deling?

       
   
Under Operationerne Desert Shield og Desert Storm, var jeg sergent i en velkendt infanteridivision. Jeg vil nu forsøge at forklare, baseret på mine egne unikke erfaringer under de operationer om Bowe Bergdahl kommandokæden kunne eller skulle have fjernet ham fra hans deling.

Vi var blevet orienteret om at vi skulle udsendes som støtte til Operation Desert Shield. I den periode hvor vi gjorde os klar med at samle udstyr, komme i ekstra skydetræning og få papirarbejdet helt færdigt modtog jeg en nytilkommen (erstatning) i min deling. Den nye var netop kommet fra infanteriskolen og havde kun været i militæret 3 eller 4 måneder.

Da jeg præsenterede mig og bød den nye velkommen til min deling begyndte han pludselig at tale til mig. Han fortalte mig at han havde begået en fejl ved at melde sig til militæret, og at han ikke ønskede at blive sendt til udlandet med delingen. Jeg måtte erkende at det individ jeg talte med var et ynkeligt menneske, og jeg informerede ham om, at jeg ikke ønskede at lade ham komme afsted med min deling. Jeg ønskede at min deling havde fuld fokus på missionen. og ikke skulle distraheres af dette individ.  

Jeg talte straks med enhedens Oversergent der er den overordnede der havde meldt ham til enheden. Han fortalte mig, at jeg skulle henvende mig til bataljonen kaptajn, der er den højere overordnede der meldte ham til bataljonen. Han til gengæld sagde, efter at være blevet informeret om situationen, at jeg ikke skulle tage dette individ med, og at han ville blive hjemsendt fra militæret. På ganske kort tid og før vi blev udsendt var dette individ ude af militæret.

Jeg havde endnu en erfaring vedrørende en af mine delingsmedlemmer i Desert Shield. Da Operation Desert Shield var ved at være afsluttet og vi forberedte os på Operation Desert Storm erfarede jeg at vi ville være i forreste angrebsenhed. Et medlem af min deling besluttede så at lægge kortene på bordet og erklærede ove rfor sin delingsfører at “Jeg vil ikke kæmpe nogen hvid mands krig.” Dette individ havde præsteret udmærket under de 5 måneder af Desert Shield.

Soldaten, der er sort kom med denne kommentar til sin delingsfører. Delingsføreren diskuterede kort denne sag med mig om at dette individ hurtigt ville være borte fra planeten når vi først kom i kontakt med fjenden, men vi afviste hurtigt denne tanke, fordi vi var bekymrede over om hans handlinger, eller mangel derpå, når vi mødte fjenden ville resultere i at andre af vore soldater ville dø eller blive lemlæstet. Dette individ, der gav så mange problemer blev nu betragtet som forræder og behandlet som en sådan.

Jeg henvendte mig igen til min overordnende og forklarede situationen, og vi kunne efterlade dette individ “i lejren med udstyret.” Han blev i vor Desert Shield lejr og vogtede udstyret, og blev afskediget fra militæret da vi vendte hjem til USA. Jeg sikrede mig at han ikke fik nogen anerkendelser eller æresbeviser som de andre delingsmedlemmer havde gjort sig fortjent til.

I begge sager var jeg så heldig at have en kommandolinje der støttede mine krav om at få fjernet disse individer fra min deling.

Skulle Bergdahl så være fjernet fra sin deling med baggrund i hans handlinger og opførsel før han deserterede? Jeg ved det ikke, for jeg var der ikke, men jeg ved at ethvert individ jeg ikke har tillid til ville jeg have forsøgt at fjerne, sende til mentalbehandling for at få en udtalelse eller jeg ville have afvæbnet dem.

Læs om en anden United States militærperson der hoppede af, læs sagen om menig White der hoppede af til Nordkorea i august 1982.

Frank Underwood is the pen name of a former member of the United States military.


http://americanthinker.com/blog/2014/06/why_wasnt_bergdahl_removed_from_his_platoon_.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails