fredag den 6. juni 2014

Hvor mange læger går ind for assisteret selvmord?

Hvor mange læger støtter selvmord for de som er dødeligt syge?                                                

       
Theodore Dalrymple
               
For ikke særlig langt tid siden havde New England Journal of Medicine en artikel om det omdiskuterede spørgsmål om lægeassisteret selvmord når patienter er dødeligt syg, og læger blev spurgt om de var for eller imod i en online undersøgelse. Resultatet er nu klar.            
Samtidig med at redaktørerne er påpasselige med at påpege, at en sådan undersøgelse ikke har nogen videnskabelig validitet, da de som valgte at stemme ikke var en repræsentativ gruppe - udover sig selv. Dette betyder dog ikke at undersøgelsen slet ikke burde interesse, skønt hvis visse data havde været med den ville have været endnu mere interessant.
                   
Ialt modtog tidsskriftet 5205 stemmer fra læger over hele verden. Imidlertid bemærkede redaktørerne er, at der var adskille stemmer, ankommende i hurtig rækkefølge, fra adskillige lokationer i Canada, hvorved man ville kunne formode at det var et koordineret forsøg på at påvirke resultatet. Disse - 1137 - blev derfor udelukket fra rapporten - dermed var der 4068 bedømt  gyldige tilbage.

Det ville have været interessant at vide i hvilken retning de afviste stemmer gik, men denne information blev ikke givet. Har de som var imod eller de som gik ind for læggeassistance ved selvmord en mere aktiv lobby eller pressionsgruppe i Canada? Jeg er ikke sikker på jeg ville vide hvad der er det rigtige; måske kunne man lave en undersøgelse om emnet.
Kendsgerningen at lobbygruppen (hvis der var en sådan) stemte i hurtig rækkefølge lader formode at der har været en vis grad af ‘besættelse’ hos deltagerne, for alle ved at det bedste, udover de som er ‘besat’ af en ide, er at stemme med forskellige intervaller frem for lige efter hinanden. Jeg kom så i tanke om de få mord, som jeg har kendt til, hvor morderne slog til efter livsforsikringssummen var blevet hævet dramatisk. De ventede sjældent mere end to uger før de slog ofret ihjel, og fremførte så deres krav: En rækkefølge af begivenheder der virkelig hjalp politiet i at få belyst forbrydelsen.

Der var 1712 stemmer fra 39 af USA’s stater, og 2356 fra 74 andre lande. Overordnet set var stemmerne fordelt på samme måde i USA som i udlandet: 67% af de amerikanske læger, og 65% af de udenlandske var imod og 35% i hhv. USA og udlandet for.

Der var imidlertid 11 lande, hvor et flertal af stemmerne var for (med Mexico som førende), og 18 af 39 amerikanske stater. Interessant nok var Oregon og Washington ikke blandt de førstnævnte, skønt det er de to stater hvor det faktisk er lovligt med lægeassisteret selvmord. Desværre er ‘undersøgelsen, alt for lidt repræsentativ til at man kan drage nogen konklusioner, f.eks. at læger i de stater der har oplevet en øgning i assisteret selvmord, nu er imod det. Stemmeafgivningen kunne måske være resultatet af et sidste forsøg på at være imod det som allerede er accepteret.  

Stemmeafgiverne fik lov til, kort at begrunde deres stemme. Hovedargumentet for er at lægerne har en pligt til at lindre lidelse, sammen med det at forlænge livet. En anden god angiven grund, en der synes at være uden mening, var at hvis lægerne assisterer ved fødsler så bør de også assistere ved døden. De som var imod benyttede det velkendte argument at vi så var ude på en glidebane. Vi skal alle i gang med at dø, fra undfangelsen, hvorfor skulle de dødeligt syge være de eneste der skal spares for smerten ved en fortsat eksistens? Og hvis assisteret selvmord er en rettighed, hvem har så den medfølgende forpligtelse til at yde den rettighed?

I Storbritannien er yngre læger hyppigere tilhængere af assisteret selvmord, end de ældre. Om dette repræsenterer en kulturel forandring eller blot den kendsgerning at det at blive ældre, og dermed bliver skubbet mere hen mod at skulle under behandling af yngre læger med en ‘drabsmenneskelig’ indstilling påvirker, vides endnu ikke.    
       
Theodore Dalrymple, a physician, is a contributing editor of City Journal and the Dietrich Weismann Fellow at the Manhattan Institute. His new book is Second Opinion: A Doctor's Notes from the Inner City.

http://pjmedia.com/lifestyle/2013/09/24/how-many-doctors-support-suicide-for-the-terminally-ill/?singlepage=true

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails