torsdag den 5. juni 2014

Red Jorden - Slå et barn ihjel

Slå et barn ihjel og red Planeten

       
                       
Jeg har hørt udlændinge sige masser af gange, at dersom de oprindelige (indfødte) amerikanere blot havde beholdt kontrollen med Americas så ville miljøet være langt bedre, men det er en halv sandhed. Det er ikke så meget, fordi de indfødte amerikanere var gode til at passe på miljøet, mere fordi de var elendige til at passe på deres børn.

Der er sådan set kun en ting der står i vejen for menneskeracen og så et sundt miljø, og det er børn. Alle og enhver ved at jo flere børn des fleres dyr skal vi spise, des mere tøj har vi brug for og jo mere affald producerer vi. Indianerne var mestre i at se bort fra dette. De foretrak at leve i en stenalderkultur på næsten alle områder, hvilket betød at der var frygtelig medicinsk behandling og begrænset med føde - eller værre shamanisme og hunger, hvilket igen betød at en masse børn døde.

Europæerne havde medicin og Adam Smith sagde at på hans tid kunne en irsk kvinde få 20 børn og blot to overlevede muligvis. Hvis dette er tilfældet så manglede den indianske mand enten virilitet eller de mistede langt flere børn, fordi de ikke kunne brødføde dem, hvilket jeg mener er mere sandsynligt. .               

Tocqueville viser i sin bog “Demokrati i Amerika,” at det at passe på miljøet havde langt mindre at gøre med miljømæssig bevidsthed, hvilket jo er det de venstreorienterede mener vi har mere brug for i dag, og meget mere at gøre med mangel på opfindsomhed og foretagsomhed.

Da indianerne møde de hvide håndværkere og producenter begyndte de at handle med den smule de havde for at få fat i det de kunne tænke sig - og det eneste de havde var dyreskind, pels og deslignende. Når de havde solgt deres dyreskind gik de på jagt igen, da der kom mangel på skind manglede de føde, da de manglede føde solgte hvide handelsmænd dem våben og værktøj og spiritus i bytte for land; og når de forlod deres land, gentog mønstret sig det nye sted de kom til.  

Tocqueville havde sådan set ondt af indianerne, men han sagde at der ikke havde været en mere retfærdig overtagelse af fremmed territorium: Udover Cherokees og måske nogle få andre stammer der var de eneste der kunne opdyrke jorden, anså de andre sådant  rutinearbejde som feministisk og nedværdigende i stedet for udtryk for ansvar. En mand der ikke er interesseret i produktivt arbejde er helt og aldeles overladt til et chancespil; en mand der er afhængig af chancer vil aldrig kunne understøtte en civilisation.

De eneste folkeslag der måske var ringere til at pleje deres børn var de større civilisationer i Central- og Sydamerika, der udover de manglede medicin deformerede deres børn ved at skade deres hjerner - formodentlig for at ‘forbedre’ deres udseende. Nogle kunne også finde fejl hos Mayaerne og Aztekerne for deres brutalitet og menneskeofringer, men sandheden er at vi slår langt flere småbørn i hjel end de nogen sinde benyttede som ofringer. Der er dog en stor forskel: Amerikanere i dag slår deres egne børn ihjel, mens Mayaerne slog andre folks børn ihjel.

Nogle kunne sige, at vore bevæggrunde for at slå børn ihjel er meget anderledes. Jeg hævder de er nøjagtig de samme. Amerikanere slår deres børn ihjel, fordi vi meget hellere vil gå på college, eller have et bedre job; Mayaerne slog deres naboer ihjel fordi de mente at hvis de ikke gjorde det ville høsten slå fejl. I bund og grund slår vi mennesker ihjel for at - tjene penge. (make it rain).

Jeg vil lade læsere afgøre om det at slå ihjel for at redde alle er mere barbarisk end at dræbe for at redde kun sig selv. Uanset hvad har vi allerede ‘lånt’ de ting fra de indfødte amerikanere, omend uforvarende: Vi mangler viljestyrken til at gøre noget ved vor forurening, så derfor beholder vi vort affald og skaffer os af med vore babyer..   

Jeremy Egerer is the editor of the philosophical websites Letters to Hannah and American Clarity. American Clarity welcomes friend requests on Facebook.

http://americanthinker.com/2014/05/kill_a_child_save_the_planet.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails