søndag den 29. juni 2014

Jorden brænder - helt bogstaveligt

Underjordiske kulbrande

       
Sommeren 2013 oplevede Rusland en række store ildebrande i naturen. Den første brød ud den 29. juli, den sidste blev slukket den 2. september. Det brændte i over en måned, hvilket efter de fleste normer er ekstrem lang tid.

Sammenlignet med visse infernoer i Kina er en månedstid det rene vand. I Kina har underjordiske kulbrande raset siden 1962 - i over 40 år.

Næsten 75% af Kinas energi stammer fra kul, hvilket gør kulmineindustrien den vigtigste. Kina producerer 2,5 milliarder tons kul hvert år, og når man lukker miner kan der ske uheld.

Kulstøv kan antændes ved relativt lave temperaturer, helt ned til 40 grader celsius, så undertiden begynder branden ganske naturligt når kulstøv får lov til at komme i luften.

Andre brande begynder mere nederdrægtigt når kulminer forsegles ved at benytte eksplosiver antændes kul i minen, eller som der nævnes i bonus fakta forneden i artiklen, andre aktiviteter i nærheden af minen der ildebrand på overfladen som kommer ud af kontrol.  I alle tilfælde er det ikke sådan helt tilfældigt.

Brandene neden under jorden dukker op til overfladen, forurener luften og forårsager kvalmende lugt, og gør det så varmt på jordoverfladen at man kan bage kartofler over en varm luftstrøm..

Hvor voldsomme er Kinas kulbrande så? En vurdering går ud på at brandene forbruger 20 millioner tons kul hvert år, og dermed spildes rundt regnet den mængde kul Tyskland bruger om året.

Kulbrandene dækker et område på anslået cirka 3000 miles, en distance længere end mellem New York og Los Angeles. Skaden på miljøet er betragtelig: Nogle hollandske forskere anslår at mellem 2-3% af verdens fossile kuldioxid udledninger stammer fra Kina underjordiske kulbrande.
Her er så en lille video med en kulbrand

Bonus fakta:  Underjordiske kulbrande forekommer ikke kun i Kina - faktisk på 6 kontinenter - undtagen Antarktisk. Byen Centralia, Pennsylvania, har også en underjordisk kulbrand der har været aktiv siden tidligt 1960’erne. Den begyndte da en anden ildebrand i nærheden ikke blev slukket fuldstændigt, og ved en lille fjel førte til at byen blev ødelagt. I 1981 var Cantralias samlede befolkningstal cirka 1000. I dag bor der blot 7.

Synopsis kommentar: Denne video må være passende, ikke sandt? Nyd den!

Spol frem til 7.00.

bs

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails