søndag den 5. oktober 2014

Incest en fundamental rettighed?

Officielt tysk råd siger incest er en ‘fundamental rettighed’

       
Thomas Lifson        
               
Med den traditionelle seksualmoral forkastet, er det sidste tabu nu under angreb af fairness mafiaen. The UK Telegraph  rapporterer:

Love der forbyder incest mellem brødre og søstre i Tyskland kan blive skrottet efter en regeringsnedsat komite om Etik sagde de var en uacceptabel indblanding i retten til seksuel selvbestemmelse.

Det er ikke det rigtige at benytte kriminallovgivning for at fastholde et socialt tabu,” sagde Tysklands Etiske Råd i en udtalelse. “Den grundlæggende ret hos voksne søskende om seksuel selvbestemmelse må være mere gyldigt end den abstrakte forestilling om beskyttelse af familien.”

Rådets intervention følger efter en opsigtsvækkende sag, hvor en bror og søster levede sammen som partnere i Sachsen og havde fire børn sammen. Parret var vokset op hver for sig, og mødtes kun da broren, Patrick S, var voksen og hans søster Susan K var 16.

Patrick S blev idømt tre års fængsel for incest og parret har siden fået afvist deres appel om at få dommen omstødt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Familien er blevet tvunget til at bo hver for sig efter domstolen har bestemt at der var en pligt til at beskytte deres børn mod konsekvenserne af deres forhold.

Aha! Konsekvenserne er der allerede:

To af parrets børn er handicappede, og man mener at incest medfører en langt højere risiko for at få børn med genetiske fejl.

“Man mener” får risici ved blodsbeslægtethed til at lyde som en overtro. Genetikere har længe kendt til farerne, og i årtusinder førhen, opfattede man incest som en særdeles risikofyldt praksis. Så meget at incest forbudet betragtedes som en universel norm, sammen med normen om gensidighed (også kendt som Den Gyldne Regel) blandt kulturer i verden.

Selvfølgelig ophævede Frankrig sine love mod incest under Napoleon. Frankrigs status som en verdensmagt er gået støt tilbage i de to hundrede år siden Napoleon, men det må da være et rent tilfælde, ikke sandt?

Baggrunden for beslutningen lyder som en konservativ parodi for en besættelse af fairness:

…Det Etiske Råd afviste argumentet (genetik) på basis af at andre genetisk berørte grupper ikke har forbud mod at få børn.

Tag Jer sammen:

Rådet nævner man har baseret sin anbefaling på omfattende forskning, hvor man fandt at mange incestuøse par er tvunget til at leve i hemmelighed.

I et tilfælde fandt man en kvinde der var blevet afvist af hendes far og eksmand, der truede med at fratage hende samværet med sine børn, medmindre hun afsluttede sit forhold til sin halvbror.

Jeg er overrasket over begrundelsen, men ikke resultatet. Jeg forventede så absolut at udfordringen ville komme fra to brødre eller søstre der ønskede et homoseksuelt ægteskab. Da der ikke er nogen genetisk risiko ved sådanne ‘par,’ idet homoseksuelle foreninger er golde og i stor grad støttes af regeringer i Vesten, var min forudsigelse at en søgsmål ville udfordre det ‘urimelige’ (“mangel på lige beskyttelse” i United States) i at forbyde incestuøse homoseksuelle parforhold.

Der er dog stadig tid. Dette Råd i Tyskland vedrører ikke United States, og dets anbefalinger deles højst sandsynligt ikke af Forbundskansler Merkel’s centrum/højre regering.  

Et af aspekterne ved Islam som får alt for lidt opmærksomhed er dets støtte til ægteskaber mellem fætre og kusiner, en form for incest der er mindre risikofyldt end bror/søster indavl, men ikke destomindre har masser af uheldige konsekvenser. Profeten Muhammad giftede sig men en kusine, og hans eksemepl bør derfor følges. Ann Barnhardt forklarede det udførligt på disse sider i

At gifte sig med en fætter/kusine i lige linje i blot en generation er risikofyldt i sig selv. Dette er i praksis derfor enhver anden kultur på kloden forbyder det, og behandler det som et kulturtabu. Når to mennesker kommer sammen, der har så mange ens gener, er chancen for et uønsket tilbagestående spor udtalt hos deres afkom. Når vi nu kender til denne risiko ved blot en generation, så forstå, at muslimer har giftet sig med deres direkte fætter/kusine igen og igen i 1400 år. Sæt dig et øjeblik og overvej den fulde rædselsvækkende tyngde af dette.

The Reproductive Health Journal rapporterer følgende rater om blodbeslægtethed i muslimske lande. Hvor en statistisk opgørelse er tilstede har jeg benyttet den laveste parameter:

Algeriet: 22.6%
Bahrain:  39.4%
Egypten (Nord):  20.9%
Egypten (Nubien-Syd): 60.5%
Irak: 47.0%
Jordan:  28.5%
Kuwait: 22.5%
Libanon: 12.8%
Libyen: 48.4%
Mauritanien: 47.2%
Marokko: 19.9%
Oman: 56.3%
Palæstina: 17.5%
Qatar: 54.0%
Saudi Arabien: 42.1%
Sudan: 44.2%
Syrien: 30.3%
Tunisien: 20.1%
Forenede Arabiske Emirater: 40.0%
Yemen: 40.0%

Muslimske mænd har aldrig tilladelse til at være sammen med, se og  konversere med eller på anden vis omgås kvinder udenfor deres familier. Imidlertid har de lov til at være ‘anstandsmand’ for deres kvindelige kusiner. Hvis din kusine er den eneste person af modsatte køn du kan omgås, er det så en overraskelse at muslimer gifter sig med deres kusiner langt oftere end undtagelsen?
Ifølge BBC, er 55% af pakistanske briter gift med en kusine og som en følge heraf stammer “lige under en tredjedel” af alle børn i UK med genetiske fejl og sygdomme fra sådanne forhold, trods det at de kun udgør 3% af alle fødsler.

Som et direkte resultat af indavlen er det kun den muslimske befolkning på jorden der er i mental og fysisk opløsning.

Jeg er ikke sikker på jeg er enig i sidste pointe. Der synes at være en masse ‘opløsning’ når man ser på hvem der reproducerer, og hvem som ikke gør i vor tids velhavende samfund.

http://americanthinker.com/blog/2014/09/official_german_body_says_incest_a_fundamental_right.html#ixzz3EPGtFaSI

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails