torsdag den 6. maj 2010

Moskebyggeri forhindret i England

En sejr for friheden i England

Pamela Geller

I en hidtil uset sejr for frie mennesker overalt er en kæmpemoske der var beregnet til at koste 300 millioner i den engelske by Dudley, trods overvældende opposition fra indbyggerne i byen, blevet skrinlagt. 55000 lokale have skrevet under som protest mod moskeen, men d'himmi regeringen så bort fra det og sagde den under alle omstændigheder ville blive bygget. Her til sidst gik det ikke som muslimerne og regeringen havde håbet.

At denne moske ville være blevet bygget trods protesterne viser en foragt for folket der er overvældende. Men nu er den er blevet skrinlagt efter en enestående protest iscenesat at modige engelske patrioter fra English Defense League, som ellers har fået så megen hån.

EDL besatte søndag taget på den forladte bygning der skulle rives ned til fordel for den nye kæmpemoske. EDL medlemmerne slog lejr på taget. EDL's webside sagde at de protesterende havde "mad og vand til flere uger, og et højtalersystem der kunne gengive taler." De spillede det muslimske kald til bøn over højtalersystemet for at give de lokale en forsmag på hvad der var i vente for dem.

Politiet lukkede gaderne da EDL medlemmerne strømmede ind i Dudley for at vise deres støtte. Indsatsvogne og helikoptere var over området, idet de håbede hurtigt at kunne afslutte EDL's protest. Muslimerne søgte også mod Dydley for at møde EDL. De førende hos EDL informerede mig om at tusinder af muslimer var begyndt at hærge Dudley, kastede genstande mod de protesterende (skønt de ikke kunne nå dem) - og i denne proces virkelig viste islams sande ansigt.

EDL lederne rapporterede også at oveni i de tusinder at hærgende muslimer, var adskillige muslimske bander igang med at plyndre i Dudley. Gennembankninger og knivstikeri blev der også omtalt. West Midlands Police, den næststørste politistyrke i United Kingdom, kunne ikke få kontrol over de vilde muslimer.

Alligevel holdt de førende medier sig tilbage fra at rapportere om hvordan muslimerne bankede ikke-muslimer, og de satte aldrig ansigt på lovovertræderne. Det som gør det endnu mere ækelt er, at medierne ikke havde noget som helst problem med at dæmonisere EDL, der ironisk nok kæmper for de selvsamme friheder som disse rådne journalister i så rig grad nyder godt af. Hvilken ironi. EDL bliver helt rutinemæssigt svinet til i de britiske medier, ligesom Tea Party aktivisterne svines til i medier i USA.

De korrupte, meningsdannende medier nedgør enhver organisation der står i vejen for islamisk overhøjhed. De ruller i tjære og fjer og ødelægger det gode navn hos gode mennesker der går ind for livet, friheden og individuelle rettigheder. Bagvaskelse og injurier som "racister", "Fascister," "hyklere," og så videre farver enhver nyhedsreportage når der omtales handlinger der går imod jihad. Quisling medierne er jihad'en propagandaens forlængede arm. Det er afskyeligt.

Der er intet racistisk, fascistiske eller hyklerisk over EDL.
Ikke desto mindre er hele systemet nu rundt på gulvet. Politidirektøren Matt Markham fra West Midlands Police sagde: "Vore prioriteter er at minimere enhver forstyrrelse af det lokale samfund i Dudley, og at forhindre enhver yderligere hændelse af uorden i at ske." Med andre ord, kan islamiske overhøjhedstilhængere få lov at ødelægge en by, et land, ødelægge hele livsformen, og myndighederne vil gå imod enhvert udtryk for modstand mod en sådan plan. Fik du den?

Ironien er som et ocean.
Nu er det gigantiske fort i Dudley, der var beregnet med et minaret på ca. 30 meter blevet standset. Moskeplanerne er trukket tilbage. Hvorfor protestere mod bygningen af en moske? Den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan læste engang et islamisk digt der udtrykker det bedst. "Moskeen er vor forlægning, vor hjelmes kupler, minareterne er vore bajonetter og muslimerne vore soldater."


Islam eksperten Robert Spencer forklarer: "Her fornylig har vi oplevet moskeer der benyttes til at prædike had; til at sprede opfordringer til terrorhandlinger; som hjemsted for en bombefabirk; til opbevaring af våben; at videreformidle budskaber fra bin Laden; at kræve (i USA) at ikke-muslimer skal føje sig for islamiske diæt regler; at skyde på amerikanske tropper; at skyde på indiske tropper; til optræning af jihadister; og meget , meget mere. I lyset af alt det, er det kun helt fornuftigt for frie mennesker at være imod bygningen af nye moskeer i ikke-muslimske lande."

Trods EDL's sejr strejfer muslimerne rundt i Dudleys gader i biler. Selvfølgelig gør d'himmi politiet i Dudley intet ved det.

Det britiske politi har solgt folket for en slik og undertrykt den folkelige utilfredshed. Dette er en selvpåført sharia-lov.

Fri mennesker bør støtte English Defense League og dets bestræbelser for at kæmpe for England og Vesten mod de krigeriske invaderende og islamiske imperialister.

Pamela Geller is the editor and publisher of the Atlas Shrugs website and former associate publisher of the New York Observer. She is the author of The Post-American Presidency (coming July 27 from Simon & Schuster).

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails