torsdag den 28. marts 2013

Hyrder og får - Ledere og folket

Hyrder og Får


Thomas Sowell        
       
John Stuart Mill’s klassiske “On Liberty” angiver årsager til. hvorfor nogle mennesker ikke burde overtage andre menneskers beslutninger vedrørende deres egne liv. Men professor Cass Sunstein fra Harvard anfører argumenter på det modsatte. Han citerer forskning der viser “at mennesker begår en masse fejl, og de fejl kan vise sig at være virkelig skadelige.”

Professor Sunstein har uden tvivl ret i at “mennesker begår en masse fejl.” De fleste af os kan se tilbage på vore liv og se mange fejlbeslutninger, herunder nogle der har været meget skadelige. 
 

Det Cass Sunstein ikke fortæller os er, hvad det er for en type ‘skabninger’ der skal rette vore forkerte beslutninger for os. Det er selve hovedfejlen i teorien og venstrefløjens dagsorden.

Underforstået i det brede udsnit af bestræbelser fra venstrefløjen på at lade regeringen tage flere og flere af de beslutninger vi selv burde tage er formodningen om at der er en overlegen klasse der er enten klogere eller mere ædel end resten af os andre.

Jovist, vi begår alle fejl. Men begår regeringer ikke større og mere katastrofale fejl?

Tænk over 1. Verdenskrig som sluttede med at nationerne på begge sider havde det værre, efter et hidtil uset blodbad havde hærget, et blodbad der slog betragtelige mængder af de unge generationer ihjel og efterlod millioner sultende i krigens ruiner.

Tænk over Holocaust, og over andre regeringsslagterier af endnu endnu flere millioner uskyldige mænd, kvinder og børn under kommunistregeringerne i Sovjetunionen og Kina.

Selv i United States førte regeringens politik i 1930’erne til at afgrøder blev pløjet ned, tusinder af smågrise blev slagtet og begravet, og mælk blev hældt ned i kloakkerne, på en tid da mange amerikanere sultede og led af sygdomme grunden fejlernæring.

Den Store Depression i 1930’erne hvor millioner af mennesker blev kastet hovedkulds ud i fattigdom, selv i de meste velstående nationer, blev unødvendigt forlænget gennem regeringspolitik der nu retrospektivt anerkendes som have været tåbelige og uansvarlige.

En af hovedforskellene mellem fejl vi gør i vore egne liv og fejl som regeringer foretager er at de uheldige konsekvenser tivnger os til at rette vore egne fejl. Men regeringens embedsmænd kan ikke tillade sig at begå en fejl uden deres karrierer kommer i fare,

Kan du forestille dig en præsident for United States der siger til Amerikas mødre, “Jeg er ked af at Jeres sønner blev dræbt i en krig, jeg aldrig skulle have ført os ind i”?

Det som er endnu mere relevant for professor Sunsteins ønske om at vores ‘bedre jeg’ skal fortælle os, hvordan vore liv skal leves, er at så mange undertrykkende og endog katastrofale regeringspolitikker blev hyldet af intelligentsiaen.

Tilbage i 1930’erne blev totalitarismen anset som “fremtidens bølge” af meget af intelligentsianen, ikke kun i selve de totalitære lande, men også i demokratiske.

Sovjetunionen blev hyldet til skyerne at sådanne litterære ‘skønheder’ som George Bernard Shaw i Storbritannien og Edmund Wilson i Amerika, mens bogstaveligt talt millioner af mennesker systematisk blev sultet til døde af Stalin og massevis af andre blev ført til slave arbejdslejrene.

Selv Hitler og Mussolini havde deres støtter eller apologeter blandt intellektuelle i Vestens demokratier, herunder på den tid Lincoln Steffens og W.E.B. Du Bois.
   
Et endog endnu større udvalg af den intellektuelle elite i 1930’erne var imod anstrengelserne hos Vestens demokratier på at gøre noget ved Hitler massive militære opbygning ved selv at opruste for at hæmme Hitler eller kunne forsvare sig, hvis inddæmningen fejlede.        

“Nedrustning” var dagens mantra blandt intellegentsianen ofte krydret med forsalg om at Vestens demokratier skulle “sætte eksempel” for andre nationer - som om Nazi Tyskland eller Kejser Japan skulle ønske at følge deres eksempel. 
 

Alt for mange blandt nutidens intellektuelle anser sig som vore hyrder vi som deres får. Ganske så tragisk er mange af os tilsyneladende villige til at være får, i bytte for at deres tages hånd om os og i at blive lettet for byrderne ved den voksnes ansvar og ved at blive givet det “gratis” som andre betaler for.        
   
Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University, Stanford, CA 94305. His website is www.tsowell.com. To find out more about Thomas Sowell and read features by other Creators Syndicate columnists and cartoonists, visit the Creators Syndicate Web page at www.creators.com.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails