onsdag den 27. marts 2013

Første slaveholder i USA var en sort mand

Fader til U.S. slaveri var selv sort

Ben Kinchlow            


Februar er officiel udnævnt til og anerkendes af mange og fejres af flere som Black History Month eller National Africa-American History Month. Selvom det anerkendes i nogle andre lande (dog mest Canada og U.K.), er den primært knyttet til det afrikansk-amerikanere har opnået i USA. Den vil som følge heraf omfatte den historiske kendsgerning, at Barack ObamaHussein Obama blev den første afro-amerikanske præsident i United States. Imidlertid afslører tidligt amerikanske historie en anden dramatisk ‘Første’ der har at gøre med en sort amerikaner.


Sandt at sige burde det også være en fælles fejring. Vi er anerkender faktisk det som sort og Amerika har opnået. Siden vi nu fejrer begge dele vil de måske være passende at begynde helt forfra.        


Black History mindeholdelsen begyndte som Negro History Week i 1926 af Carter G. Woodson, søn af tidligere slaver. Den anden uge i februar belv valgt til ære for Frederikc Douglas og Abraham Lincoln (begge født i den uge) og i 1976 blev hele måneden erklæret Black History Month.


Lad os nu komme i gang. Det er velkendt at de først kolonister ankom til disse kyster efter at bosættelsen Jamestown blev skabt af Virginia Company i 1607. Det er måske ikke så kendt at efter 30 års krigen i Europa var den europæiske økonomi yderst presset og elendig. Som en konsekvens drog mange uddannede og ikke uddannede arbejdere og håndværkere uden arbejde i Europa til Den Nye Verden med håbet om en chance for en ny fremtid.  


Ifølge nogle optegnelser ankom omkring det halve til to tredjedele af disse immigranter til de amerikanske kolonier som kontraktarbejdere, og dette omfattede også nogle afrikanere, der ankom til Jamestown i 1619. Dette er vigtigt: kontraktansatte tjenere var ikke slaver.



De første sorte der ankom til Amerika var ikke slaver men kontraktansatte tjenere.


I 1619 havde alle kontraktansatte tjenere (hvide som sorte) nøje fastsatte tidsperioder med deres tjeneste gående fra 4 til 7 år og de modtog præcis den samme behandling og løn. Ved afslutningen af deres kontraktperiode blev kontrakten ophævet, var de frie, de fik tilbudt borgerskab og et stykke lande på mellem 25 - 50 acres. Gennem den tidlige koloniperiode da alt land var kongens ejendom, var disse landbesiddelser gaver, under dispensation af den lokale regering og i overensstemmelse med kongens ønsker.


Landoverdragelser i Virginia blev givet efter et særligt system. Under dette system ville enhver person der klarede sig selv i Virginia have ret til 50 acres land, som blev kaldt en “kop(hoved)ret.” Der var ingen klausul knyttet til og alle familier, sorte som hvide, kunne efterfølgende nyde alle rettigheder og privilegier som alle andre borgere i samfundet. En far kunne ‘ansætte’ en familie på fire, og da hvert famileimedlem havde ret til 50 acres ved afslutningen af ‘ansættelsesperioden’ fik de deres frihed og familien ville være kvalificeret til 200 acres.

Ved at benytte denne metode kunne en kolonist, Anthony Johnson, ved at ansætte sine egne familiemedlemmer sikre sig 250 acres land. Hans sønner, der benyttede den samme strategi opnåede ekstra 650 acres. Johnsons slog sig ned ved “Pungoteague Creek” på Virginias Østkyst og boede der i 40 år.


For de som lod sig kontraktansætte var der både økonomiske som borgerlige goder knyttet til denne praksis: Britisk lov beskyttede individets rettigheder, ‘Mesters’ magt over sin tjenere var begrænset, og man skulle have oplæring i et håndværk.


The Virginia Company, lavede imidlertid om på disse regler. De gav nu lov til at enhver kunne betale for en person transport til kolonien i bytte for en periode med kontrakttjeneste, underlagt visse forbehold
.



Under de nye regler var kendskab til et håndværk ikke med i kontrakten og den som betalte for rejsen ville modtage 50 acres land for hver rejse der blev købt. De nye kontraktansatte ville nu kun få rejsen og var ofte uden rettigheder eller frihed. Som en hvid kontraktansat tjener, Thomas Best, skrev fra Virginia i 1623, “Min Herre Atkins har solgt mig for 150 pund som var jeg en skide slave.”


Kontraktansatte tjenere, særligt hvide,  (og det skete ofte) undslap, blev del af andre bosættelser eller forsvandt blot. Eliten ledte nu efter en permanent økonomisk gavnlig løsning som man fik implementeret.


Bemærk: Bibelen påpeger et almindeligt fejltrin og vejen til social uretfærdighed: “Kærlighed til penge er roden til alt ondt.” Der er sådan set intet galt ved penge, men kærlighed til samme er forvarsel om aktiviteter der genererer elendighed; ikke en stor støtte til et koncept som det formodes at fremme og understøtte. (Som en sidebemærkning, da mener et stort flertal at Bibelen er en religiøs bog beregnet på at fremme religion. I virkeligheden er der syv henvisninger til religiøsitet/religion i Bibelen og de seks af dem er negative.)


Her får historien nu en bizar drejning. Da jeg faldt over dette i særlig grad forbløffende stykke information var jeg ved at falde omkuld af forbavselse.


En del af problemet med kendsgerninger er at de kan give nogen ubehag når de ikke passer med vore hidtidige holdninger. Ikke engang jeg har nogensinde hørt så meget som en stille hvisken om dette, og det har i den grad udfordret alt det jeg vidste - og som alle ved - om slaveriets oprindelsen i de engelske kolonier. Her er tale om politisk ukorrekthed!


Husk på den tidligere omtalte Anthony Johnsons! Han havde kvæghold, fik fremgang og som det var sædvane med velstående jordbesiddere så kontraktansatte han en sort og adskillige hvide tjenere. Johnson havde været anklaget for en dommer og havde vundet adskillige sager, men en sag især skulle sætte scenen for et dramatisk skifte i arbejdsstyrken. Der er adskillige rapporter om årsagen til denne skelsættende sag, der i den grad forandrede det amerikanske kulturelle landskab og påvirkede forholdet mellem sort og hvide i århundreder. 



En rapport siger at John Casor, en sort kontraktansat tjener, havde “svindlet” Johnson ved ikke at opfylde det resterende af sin kontrakt. En anden siger familien overtalte Johnson til at sætte Casor fri. Endnu en siger Casor “overbeviste” en hvid nabo, Robert Parker, om at han ulovligt var tilbageholdt. Uanset årsagen var Johnson ikke tilfreds med status quo og bragte Casor for dommeren og hævdede, at Casor ikke var kommet til som tjener, men som en slave.


Forstå den fulde betydning af denne sag. Johnson lagde ikke sag an for at få John Casor til at opfylde noget der kunne mangle i tjensteforholdet. I stedet insisterede han på at retten gav ham medhold i at “he had ye Negro for his life.” (han havde denne Neger resten af hans liv). Han gjorde krav på John Casors tjenester resten af Casors naturlige liv. Efter den viden jeg har er der ingen tidligere juridisk optegnelse om støtte til slaveriet i Virginia undtagen som en straf for en forbrydelse. Anthony Johnson bad rettet om at overdrage ham John Casor (der ingen forbrydelse havde begået) som slave.


Parker en anden indlfydelsesrig jordbesidder, hvid, stillede sig på Casors parti. Imidlertid afgorde rettet sagen til Johnsons fordel. I den originale sprog fra de originale dokumenter er her afgørelsen fra domstolen:

“Court of Northampton; Eight Mar, Anno1654:
Whereas complaint was this daye made to ye court by ye humble peticion of Anth. Johnson Negro ag[ains]t Mr. Robert Parker…”

Det måtte jeg læse langsom og på moderne engelsk.
“Whereas complaint was this day made to the court by the humble petition of Anthony Johnson, Negro, against Mr. Robert Parker that he detains one John Casor, a Negro, the plaintiff’s servant under pretense that the said John Casor is a freeman. The court seriously considering and maturely weighing the premises do find that the said Mr. Robert Parker most unrightly keeps the said Negro John Casor from his rightful master Anthony Johnson, as it appears by the Deposition of Capt. Samuel Goldsmith and many probable circumstances. Be it therefore the Judgment of the court and ordered that said John Casor, Negro, shall forthwith be turned into the service of his said master, Anthony Johnson, and that the said Mr. Robert Parker make payment of all charges in the suit and execution. (Eighth March, Year 1654)”


Dette er åbenbart den første juridiske afgørelse og sanktion for slaveriet (ikke for en forbrydelse) i Den Nye Verden. 

Johnson - der var blevet indfanget i Angola og bragt til Amerika som en kontrakttjener - var selv en sort mand.


Beviset er fundet i de tidligste juradokumenter. Anthony Johnson skal anerkendes som nationes første officielle slaveejer.


Faderen til legaliseret slaveri i Amerika var en sort mand.


Fejrer vi mon det som en del af Black History Month?

Ben Kinchlow is a minister, broadcaster, author and businessman. He was the long-time co-host of CBN's "The 700 Club" television program and host of the international edition of the show, seen in more than 80 countries. He is the founder of Americans for Israel and the African American Political Awareness Coalition, and the author of several books



Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails