mandag den 18. marts 2013

Kryds og Tværs som kodesprog

Kryds-og-tværs kode?

   

Ord på fire bogstaver som “en del af U.S.” - svaret? “Utah.”  
Fem bogstaver: "Rød indianer ved Missouri.” Det er “Omaha.” Hvad har Utah og Omaha til fælles? Ikke meget, indtil man kan se sammenhængen.
 

Disse to spor kunne ses i kryds og tværs opgaver i United Kingdom maj 1944, mens verden og i særlig grad det britiske militær kæmpede for overlevelse. I sig selv var sporene nærmest en foruroligende forvarsel om De Allieredes D-Dag der var planlagt til begyndelsen af juni 1944 - en invasion med kodenavnet Operation Overlord, hvor tropper skulle landsættes på Normandiets kyster, og to af disse landsætninger havde kodenavnet “Utah” og “Omaha.” Men sammenfaldet skulle vise sig yderst stadig mere mistænkeligt.

Manden bag kryds og tværs opgaverne, en skolerektor ved navn Leonard Dawe var blevet afhørt to år tidligere af den britiske efterretningstjeneste for et andet sammenfald. I august 1942, var et af hans spor - seks bogstaver, i betydningen “fransk havn,” og hvor svaret havde været “Dieppe.” To dage senere foretog allierede tropper, der mest bestod af canadierne et angreb mod den havn, som på det tidspunkt var kontrolleret af tyskerne, og resultatet var katastrofalt. Af de rundt regnet 6000 mand der kom i land, blev godt over 3000 dræbt, såret eller taget til fange, og Royal Air Force mistede næsten 100 fly, ved tyskernes anti-luft-skyts. Dawe blev mistænkt for at have givet fjenden et tip via kryds og tværsopgaven, men efterforskningen fastslog at det blot havde været et tilfælde.

Men da kodeordene til to af Operation Overlord strandene forekom i avisen, blev opmærksomheden igen rettet mod Dawe. Inden maj var forbi skulle der forekomme yderligere to kodeord i hans kryds-og-tværs. Den ene var “Mulberry” kodeordet for et flydende havneanlæg, der benyttedes ved landingerne i Normandiet. Og derpå, på helt utrolig vis var der et spor på otte bogstaver med betydningen “stor paryk” - svaret var udtrykket “overlord.” Da et femte spor - “Neptune” kodeordet for flådens støtte til operationen så dukkede op 1. juni, blev Dawe endnu engang genstand for en undersøgelse.

En gennemgang af tidligere opgaver viste, at Dawe havde benyttet kodeordene for tre andre strande -- Gold, Juno og Sword - i de foregående måneder. Dawe fastholdt ihærdigt sin uskyld, og hævdede at sporene var et sammenfald af omstændigheder; da han blev spurgt om, hvorfor han valgte de udtryk, protesterede han med “hvorfor ikke?” som ville han sige, at efter hans mening var der intet usædvanligt i de ord. Kort sagt hævdede han, at udtrykkene for ham ingen dobbeltbetydning havde. Han blev aldrig anklaget eller fængslet.

Denne besynderlige hændelse havde måske ikke en ond hensigt, men der er dog bevis på at det ikke var helt så tilfældigt. Som det fortælles (se fodnoten her) støttet af denne rapport i the Guardian spurgte Dawe regelmæssigt sine elever om de havde nogle interessante ord han kunne benytte i sine opgaver. Under krigen var mange soldater indkvarteret hos disse elevers familier, og det er meget muligt at soldaterne benyttede kodeordene helt åbenlyst (trods alt, er hele meningen med kodeord jo netop at forvirre og forvanske den sande mening/sted af ordet) og eleverne kom så med de interessante forslag.


Bonus fakta: Dawes og hans britiske samtidige benyttede den klassiske udformning af kryds-og-tværs. Men i Sverige benyttes en anden stil. Se det her. Løsningerne er indlagt, skjult  i opgaven, med pile der peger i den retning svaret skal skrives, og de tomme felter ligger i midten.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails