søndag den 26. september 2010

Forudsagde Bibelen Muhammads komme?

Myte: Bibelen forudsagde Muhammads komme

Bernie Planck

little green men
Photo by: Wikimedia
De muslimske lærde har et meget stort problem. Islam skulle være det afsluttende kapitel i Guds Bog, der begyndte med Det Gamle og Det Nye Testamente og slutter med Koranen.

Efter Moses, efter de gamle profeter hos hebræerne, efter Jesus, kom Muhammad, den sidste og endelige profet der bragte Guds Ord til Verden. Her er er der et problem: Hvorfor nævnte Gud ikke sin afsluttende budbringer i Den Hellige Bog hos jøderne eller de kristne? Hvorfor er han ikke nævnt i Toraen, i Evangelierne, eller noget andet sted i Bibelen?

Hvorfor forudså de hebraiske profeter ikke at Muhammad skulle komme? Hvorfor gjorde Jesus det ikke? Hvorfor lukkede Jesus døren for nogen fremtidig profet ved at sige, "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Ingen kommer til Faderen udntagen gennem mig." Hvis Islam er den sande religion, og den sidste del af den abrahamitiske tro der gik forud, hvorfor tilføjede Jesus så ikke, "Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig og min kammerat Mo+"

På samme måde var den vigtigste trosartikel for jøderne: Moses var den der stod over alle hidtidige og efterfølgende profeter. Derfor kunne jøderne i Medina ikke acceptere Muhammads påstand om at være den sidste og vigtigste profet.

Muhammad blev virkelig vred over denne afvisning og løste problemet ved at kalde jøderne frafaldne og inisterede på, at deres version af Toraen var blevet forfalsket og at de havde skjult de selvsamme vers der støttede hans påstand om at være profet. Selvfølgelig er det ikke lykkedes for nogen muslim, i 1400 år at finde den "uforfalskede" version.

På samme måde blev Det Nye Testamente fordømt som falskt. Således begyndte den muslimske myte om de forfalskede hellige bøger.

En læser af blogs som min vil kunne finde hundredvis af kommentarer der er givet af muslimer der belærer kristne og jødiske læsere om deres forfalskede Hellige Bøger.

Men muslimer har en enestående mental evne (som de deler med venstreorienterede amerikanere) der giver dem lov til at tro på to modsætninger og på lignende vis modsatrettede opfattelser på samme tid.

Den ene side af muslimens hjerne vil med energi fornærme de vantros Hellige Bog, fordi den er falsk, upræcis og ufuldstændig og i kontrast til Koranen, der er ikke af mennesker, men som er uforfalsket og fuldkommen. Den anden side af hans hjerne, vil uafhængigt af den første side, erklære at Muhammads komme er forudsagt i Toraen (1) og også i Det Nye Testamente. (2)

Det er da ganske så forbavsende for det vestlige sind at man kan tro at Muhammads komme var forudsagt i Bibelen og citere fra de selvsamme dele der er i den nuværende version og samidig insistere på at den nuværende version er falsk og man ikke kan have tillid til den.

Jeg er ateist, men jeg må indrømme, at hvis jeg fik valget mellem at tro på små grønne mænd der hersker over Jorden fra planeten Zaon, eller tro på Islam, da ville jeg tilbede de grønne mænd. Hvor er muslimerne dog naive.


I denne forbindelse: Dette minder mig om muslimernes holdning vedrørende Holocaust, som de har fælles.

  • Den har aldrig fundet sted.

  • Hvis den har fundet sted, så var den ikke så slem som man siger.

  • Hvis den var så slem som man siger, så fortjente jøderne den.

  • Om de ikke skulle have fortjent den, så sørgeligt nok, så afsluttede Hitler ikke arbejdet.

Noter

(1):

answering-christianity.com, Bibelens Esajas forudsagde beretnngen om "Al-alak" der er den Ædle Koran om Muhammad.

Som nævnt tidligere var det aktuelle ord engelen Gabriel anvendte da han henvendte sig til Muhammad (må fred være med ham) det arabiske ord "Igra." Det stammer fra det arabiske rodord "qara". Hvis vi imidlertid skulle gå tilbage til den oprindelige udformning af versene i Esajas 29:11, finder vi at det aktuelle ord der er oversat til engelsk som "Hør dette. ... er det hebraiske ord qara'. (kaw-raw').

Er det ikke et forbavsende tilfælde at den hebraiske tekst ikke blot brugte et ord med samme betydning, men det selvsamme ord? Vers 11 hos Esajas fortæller os at 'den endelige bog' (Koranen) blev afsløret til de tidligere profeter, men de kunne imidlertid ikke læse den. Den var "forseglet" for dem fordi den var beregnet til 'Den Sidste Profet,' og indtil tiden hvor den sidste profet skulle fremstå, ville folk ikke være i stand til at "bære" dens budskab (John 16:13) Den var også forseglet for dem fordi den blev åbenbaret på arabisk.

(2):

answering-christianity.com, Johannesevangeliet: Muhammad nævnes ved navn og det blev forudsagt i Johannesevangeliet.

Det arabiske ord "Muhammad" er et udtryk der betyder "Den Ærværdige" eller "Den som Æres" eller "Den som beundres". Profeten Muhammad var den første i Mellemøsten der fik navnet "Muhammad." Herunder kan du se, hvordan Jesus i nutidens Johannesevangelium ville have kaldt denne menneskelige profet, som han forudså ville komme nemlig -- "Den Ærværdige."

I den græske bibel benyttede Jesus det græske ord "Periklytos" der betyder den beundrede eller ærværdige. Han kaldte denne forudsagte menneskelige profet "Periklytos." Dette ord svarer præcis til det arabiske ord "Muhammad" der også betyder "den beundrede" eller "den ærværdige." Med andre ord er Muhammad det samme som Periklytos på græsk.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails