tirsdag den 21. september 2010

Jihad ved immigration

Jihad Immigrationen

Daniel Greenfield


De praktiske komplikationer af dette er meget tydelige, som de er det alle andre steder. Flertallet af tyrkiske immigranter opgjort af Indenrigsministeriet sagde efter en undersøgelse, at immigranterne ønskede Sharia lov indført i Østrig. De selvsamme immigranter fastslog også ved et beslutningsdygtigt flertal at islamiske love var vigtigere end østrigske love, og kaldte demokratiet for en "forbrydelse."

Den østrigske regering har meget forudsigeligt forsøgt at behandle det som et integrationsproblem, men som undersøgelsen viser er muslimerne næppe begejstrede nok for integration. Det betyder blot at det er østrigerne der skal integreres i Den Islamiske Republik Østrig, fremfor den anden vej rundt.

Eksemplet med Wien, hvor den islamiske erobring af Europa blev forhalet, er et meget betegnende testamente over den magt som jihad ved immigration har. Hvad islams hære ikke kunne klare for adskillige århundreder side, det er lykkedes, ved en eftergivende holdning over islamisk immigration, at indføre på kun få årtier. Wiens Porte er ikke kun blevet brudt igennem, de er blevet besat af fjenden. Mottoet for Wiens Turistbureau, der opfordrer besøgende til at komme er, "Wien: Nu eller aldrig."
Hvor det dengang var således at de islamiske hære måtte indlede belejring, benyttet kanoner og endelig bryde igennem bymurene i massive omkostningskrævende angreb så kan de i dag blot hoppe på et fly. Det som så begyndte som et par avissælgere, fabriksarbejdere og portnere, er blevet forvandlet til en altomfattende kulturel invasion med et netværk af islamiske skoler hvor elever oplæres i at islam ikke kan forenes med demokratiet, at muslimerne er de vantro overlegen, og hvor 8.5% af lærerne i en undersøgelse sagde, at det er forståeligt når vold benyttes for at udbrede islam. Mønsteret er imidlertid ikke kun begrænset til Wien, det er over hele verden.

Muslimer flytter ind i nedlagte fabriksbygninger som i Detroit, Jersey City og Buffalo i USA eller Manchester i England ved at de køber dem billigt, og så overtager de grundøkonomien, ved at de benytter de lavest betalte jobs på markedet, erstatter de eksisterende butikker med billige familiedrevne steder, og er med til at gøre forholdene lidt værre.

Ligesom bakterier der angriber de allerede syge dele af det politiske legeme, så flytter de ind i områder der allerede lider under af at være i forfald, og søger efter nogle midler til at komme til live igen. Og det er netop det der sker. Den voksende muslimske befolkning, der opkøber ejendomme, åbner nye forretninger kommer med ny energi til byen. Undtagen selvfølgelig, at uanset hvad de kommer med, bliver hurtigt taget ud igen i form af øgede sociale udgifter. Kommunerne, myndigheder opdager at prisen for deres nyetablerede muslimske befolkning er temmelig høj.

Muslimsk indblanding i politik følges hurtigt op med målet om at normalisere ydelserne hos de kommunale myndigheder så det passer til deres standarder. Sociale ydelser benyttes til at finansiere mere islamisk immigration og udvidelse. Mænd importerer flere hustruer fra deres hjemland og registrerer dem som kusiner. Sociale ydelser betaler for regningerne til disse fattige uheldige "enlige mødre" der faktisk lever i et polygamt ægteskab med deres "fætter."

Hele områder af byen bliver til "Ingen Adgang" for ikke muslimer, effektivt isolerer man derved dele af en by og forvandler dem til mini-islamiske stater. Disse områder vil selvfølgelig blive udvidet og vokse, og erstatte de som bor i nabolaget. Når de først har et fod indenfor i en større regional by, så har de også en fod indenfor i regionen. Ved at udnytte forholdene i et økonomisk udsultet område, kan den muslimske immigration hurtigt fået meget større greb om hele landet. Selv når deres moskeer og skoler forbereder den næste generation på at kæmpe i ordets mange betydninger, for en islamisk overtagelse, så er den øgede tilstedeværelse af Islam i landet med til at føre jihad frem mod næste stade.

Men ligesom med enhver overtagelse, hvor fjenden får lov til at komme indenfor, så ville dette ikke kunne ske uden den aktive samarbejde med de som netop er indenfor. De har deres forskellige bevæggrunde. Venstre- og centerpolitikerne og partierne forventer at de muslimske immigranter vil være en pålidelig stemmeblok for dem og det har i ret i - på det korte sigt. De ser det stigende befolkningstal som en fordel, og en mulighed for at forøge deres politiske indflydelse, uden at undersøge konsekvenserne der følger med. Virksomheder leder altid efter billig arbejdskraft, og især i lande og områder med en lille fødselsrate,da der er altid noget beskidt arbejde der skal gøres. De jobs som amerikanerne, østrigerne, franskmændene og nordmændene ikke gider røre ved. Men de samme jobs er også yderst vigtige som del af den lokale økonomis kritiske infrastruktur. Ved at sætte sig på dem så sætter de sig på selve de processer som systemet er grundlagt på.

Flere civiliserede lande ødelægger sig selv i forsøget på at spare nogle håndører, i en troslære eller ideologis navn. Billig arbejdskraft og billige stemmer er en af de mere tiltrækkende økonomiske narkotika på markedet. Amerikansk industri er ved at opløse sig selv for at spare penge, og sendte produktionen til Kina, der så igen sælger dem tilbage til Amerika. Europæisk industri forsøgte at klare sig med tyrkere, pakistanere og muslimer fra Jugoslavien. Resultatet for Amerika var i betragtelig grad mindre ødelæggende, fordi USA sendte sin økonomi udenlands til sin fjende, i stedet for at invitere fjenden indenfor for at klare økonomien for sig.
Og selvom selv de europæiske lande ikke kan undgå at lægge mærke til at de ødelægger sig selv gennem muslimsk immigration så fortsætter processen. Fordi der er for mange magtfulde mennesker der har for meget at vinde ved processen fremfor at afslutte den. Og i mange tilfælde ville det ofte være for sent at gøre det , uden en borgerkrig ville bryde ud. Wien som engang på effektiv vis benyttede borgerregistrering for omhyggeligt at have kontrol med befolkningen har nu hele udenlandske kvarterer hvor kun få ikke-muslimer villigt vil gå ind. Fordi kontrol er en illusion når man har importeret nok muslimer, noget som formelle sociale samfund nu langsomt begynder at opdage ikke er til deres fordel, når der først er sværme og kollektiver i et område.

For de muslimske lande sker immigrations jihad med en fortjeneste, fordi det giver en mulighed for at komme af med deres eget overskud i befolkningen.

Det muslimske gennemsnitsland lider under en voldsom arbejdsløshed, eller snarere mennesker der er ansat helt ude i kanterne af systemet, på grund af det voldsomme fødselstal. Immigration eksporterer befolkningen, og man får penge tilbage ved at der netop sendes penge fra slægtninge i udlandet. I mellemtiden, med udvidelsen af islams grænser, og set i det lange perspektiv, så er det sikkert at de lande som immigrationen er rettet imod vil ende med at falde i deres hænder.

Flertallet af de østrigske tyrkere identificerer sig med Tyrkiet og ikke Østrig. Samtidig gav den tyrkiske premierminister Erdogan en opfordring til tusinder af europæiske tyrkiske politikere og ledere og bad dem holde fast ved deres dobbelte statsborgerskab, at blive politisk aktive, og ikke lade sig assimilere i deres samfund. Ligesom den royale familie i Saudiarabien, kan Erdogan se, at en islamisk overtagelse af Europa vil indtræffe. Hans mission er at sætte fart i det ved at ansøge om EU medlemsskab for Tyrkiet og dermed islamiseringen af resten af Europa.

Ulig de gamle former for erobring er jihad immigrationen en fordel for de muslimske lande der sætter den i gang, mens de største udgifter skal bæres af de ikke-muslimske lande der er dets ofre og er tvunget til at subsidiere de sociale udgifter, forbrydelserne og omkostningerne ved terrorismen der påføres dem af deres voksende muslimske befolkninger. Det er en massiv invasion, hvor de nye immigranter sender byttet tilbage til deres gamle lande, står i spidsen for kriminalitet, og smuglernetværker der rækker fra Østeuropa til Mellemøsten.

Der er sat en fiskekrog i Europa. Hvor omkostningerne ved hvert barn der lærer at vokse op og kæmpe for islam bæres af de lande han optrænes til at ødelægge.


Derfor er Wiens mure faldet. Resten af Europa følger snart efter.
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Daniel Greenfield is a blogger, columnist and freelance photographer born in Israel, who maintains his own blog, Sultan Knish.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails