onsdag den 2. november 2011

Er det at slå sin hustru tilladt i Islam?

Bernie Planck


wife beating in Islam
Der er mere end tilstrækkeligt af islamiske lærde der hævder at det slå sin hustu er tilladt i Islam, og en muslimsk leder har endog udgivet en bog der indeholder nyttige tips for formålet. Derfor kunne du måske undre dig over hvad der er formålet med denne artikel? Ved vi ikke alle allerede, at det er sandt at Islam beordrer muslimske mænd til at slå deres hustruer? 

Faktisk er der flere muslimske mænd der er bekymret over at Islam bliver kritiseret uretfærdigt på grund af denne barbariske og primitive sanktion og derfor har de skrevet artikler der forsøger at forsvare den praksis. Tag for eksempel dette grundige sludder fra answering-christianity.com:
At slå sin hustru når som helst og af hvilken som helst grund er aldrig tilladt i Islam. Der er imidlertid et forhold i det Ædle Vers 4:34 hvor Allah Den Almægtige synes at tillade at manden kan slå sin hustru, og det er efter han har givet hende to advarsler for at standse hendes dårlige opførsel og manglende troskab overfor ham. Der er imidlertid uenighed hos nogle muslimske lærede om fortolkningen af ordet "slå" i det Ædle Vers.
Javel så. Lad os undersøge Sura 4:34 og se om "forlade" din hustru (som nogle hævder) er den rigtige fortolkning. ‘De, fra hvem i frygter genstrdighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå.’

Mænd har myndigheden over kvinder, fordi Gud har sat dem som den øverste over den anden, og fordi de bruger deres velstand på at opretholde dem. Gode kvinder er lydige. De bevogter deres usete dele, fordi Gud har bevogtet dem. Med hensyn til de som i forventer ulydighed af, da forman dem og send dem i hver deres seng og slå dem. Hvis de adlyder dig, så gør intet mere ved det. Helt sikkert er Gud Ophøjet, Suveræn.
Så i stedet for ordet "slå" da beder nogle muslimer os om at tro at det ord der benyttedes for slå, "idribuhunna," også udmærket kunne betyde at forlade dem.


Men giver det nogen mening? Hvis man efter formaningerne og man har fået dem til at gå i seng alene, og de dog stadig er ulydige så skulle ægtemanden altså forlade huset? Hvis dette er den ægte betydning af Sura 4:34, så er det muligvis den mindst fulgte ordre i Koranen, for ingen muslim i hele den islamiske verden ville forlade sit hjem eller hustru hvis hun er næsvis overfor ham.


Også i den sidste sætning, "Hvis de adlyder dig, så gør intet mere ved det," betyder det ikke: Efter du har slået dem, hvis de adlyder dig så gør ikke mere, det vil altså sige hold op med at slå dem? Og hvis de ikke adlyder dig, så kan du slå dem noget mere? Giver det ikke bedre mening?


Hvis nu fortolkningen virkelig er at forlade dem, hvad betyder det så at hvis de adlyder dig så gør ikke mere? Mere hvad? Hvis de ikke adlyder, hvad mere kan du så gøre end at gå? Giver det nogensomhelst mening? 

Nej, desværre Ahmed, verset giver ingen mening hvis kommandoen er at forlade i stedet for at slå, men udmærket forsøg. 


Dette er endnu et eksempel på at muslimer siger dog de sjoveste ting.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails