mandag den 1. december 2014

Er Rusland ved at forbyde Islam?

Er Rusland ved at forbyde Islam?

                               
       
Det kunne se ud til at Rusland er ved at tage seriøse skridt til at bekæmpe “radikalisering” af muslimer indenfor sine grænser.        

Nye pro-islamiske rapporter klager over at Rusland forbyder den islamiske hijab - hovedtørklædet som islamisk lov kræver at kvinder har på - og måske langt mere afgørende vigtige islamiske skrifter der er under anklage for at opildne til terrorisme.    
Is Russia banning Islam?

Som det siges af det arabiske nyhedssite Elaph, “Rusland oplever en hensynsløs krig mod hijab. Det begyndte i de små, men er nu vokset i styrke, og foranlediger til stor bekymring blandt Ruslands muslimer.”

Rapporten nævner at kvinder der er iført hijab især bliver “generet” i de “store byer,” at de oplever besværligheder med at få arbejde og de er “underlagt pinlige situationer på offentlige steder og offentlig transport. Situationen er nået til et punkt hvor selv uddannelses institutioner, herunder universiteter har udstedt dekreter der forbyder hijab.”

Moskvas Pirogov Ruslands Nationale Forsknings Universitet i Medicin nævnes som en af skolerne der forbyder brug af hijab på sit område, især efter september sidste år.

Samtidig med at dette tiltag mod hijab kan synes at være diskriminerende mod den religiøse frihed, så er bagsiden af alt dette - som måske Rusland med sin betragtelige muslimske befolkning udmærket er klar over - at hvorsomhelst den islamiske hijab vises, således også islamisk overherredømmeindstilling og terrorisme.

Tawfik Hamid, der tidligere aspirerede til islamisk jihad siger at “brugen af hijab er meget stærkt knyttet til den øgede terrorisme.....Terrorismen blev langt mere udbredt i sådanne samfund som Indonesien, Egypten, Algeriet og i Storbritannien, efter hijab blev udbredt blandt muslimske kvinder i de samfund.”

Grunden til denne sammenhæng er tydelig: Streng Islamisk Sharia påbyder jihad (“terrorisme”) ligesom den påbyder de muslimske kvinder at være iført hijab. Hvor den benyttes - man viser altså troskab til Sharia - således vil det andet naturligt følge efter.

Men Ruslands stadig længere liste med islamiske bøger der kan blive forbudt på anklagen om at de opildner til terrorisme er måske langt vigtigere. Elaph fortsætter: “Dette træk (forbud mod hijab) falder sammen med et stadig større antal religiøse bøger der kan blive forbudt, dusinvis af dem befinder sig på terrorlisten, herunder Sahih Bukhari og utallige brochurer der indeholder vers fra Koran og udtalelser af profeten.”

Ifølge anklagerne i Apatovsk distriktet, er Sahih Bukhari målet, fordi den fremmer “eksklusiviteten ved en af verdens religioner,” nemlig Islam, eller med ordene af en ledende medarbejder til anklageren i Tatarstan Ruslan Galliev, så fremmer den “en militant Islam” der “ vækker til etnisk, religiøs fjendskab.”

Dette er vigtigt. Samtidig med man kunne forvente at moderne bøger og traktater skrevet at typer som al-Queda eller Islamisk Stat forbydes, så er Sahih Bukhari, sammenfattet i det 9. århundrede, helt fundamental for Sunni Islam (det vil sige 90% af verdens muslimer). Faktisk anses bogen i 9 bind ofte som værende næstvigtigst efter Koranen og indeholder de mest autentiske udtalelser man knytter til profeten Muhammad.

Alligevel fremmer dette vigtige værk “eksklusivitet” - det vil sige, overherredømmeindstilling - og “opvækker etnisk, religiøst fjendskab” - det vil sige “terrorisme” - hvilket ingen bør glemme. Følgende få konstateringer der står i Sahih Bukhari og tilegnes Islams profet taler helt for sig selv. Muhammad sagde:

“Jeg er blevet sendt med de korteste udtalelser der indeholder de mest omfattende betydninger (tawriya, Islamisk bedrag, løgn) og jeg har sejret gennem terror (indgydet i hjerterne på fjenden).”

“Den som går bort fra sin islamiske religion (“frafald”) slå ham ihjel.”

I endens tid vil en “sten sige, ‘Oh Muslim! Der er en jøde gemt bag mig; slå ham ihjel!”

“Jeg er blevet beordret (af Allah) til at kæmpe mod folket indtil de aflægger vidnesbyrd om at den eneste der har ret til at blive tilbedt er Allah, og at Muhammad er Allahs profet, og beder på den rigtige vis, og giver det obligatoriske til velgørenhed” (det vil sige, indtil de bliver rettroende muslimer).”

Åbenbart er russerne udmærket klar over at sådanne fortolkninger - uanset om de stammer fra denne eller hin jihadist eller fra profeten Muhammad - er tilstrækkeligt til at opildne til kaos på deres jord. Faktisk er alle skriverier her i moderne tid, fra “terroristers” islamiske jihadgrupper, spækket med og baseret på de intolerante tekster der er i islamiske skrifter såsom Sahi´h Bukhari.

Dette medfører følgende spørgsmål, hvad med Koranen? Kan den også forbydes ud fra samme argumentation? Trods alt er Islams hellige bog nummer 1 også propfyldt med opfordringer til vold og terrorisme mod vantro.

Koranen 8:12 er et af talrige ekspempler: Allah erklærer, “Jeg vil indgyde terror i de vantros hjerter, ramme dem på halsen,” det vil sige halshugge dem som Islamisk Stat gør - mens de citerer Koranen.

Under alle omstændigheder, i La La Land, så har Barack Hussein Obama forbudt U.S. efterretningsvæsen at knytte en forbindelse med noget islamisk til netop islamisk terrorisme. Med andre ord, muslimer kan frit lade sig opildne af Islams skrifter - fremme halshugninger og økse jihadangreb i Amerika.

Det forbud der gælder er mod de som har modet til knytte disse handlinger til selv Islams tekster der så tydeligt inspirerer til dem.

http://humanevents.com/2014/11/25/is-russian-banning-islam/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails