tirsdag den 2. december 2014

Yderligere 3 milliarder dollars til FN's klimafond

Obama giver $3 millarder til FN Klimafond der ledes af kommunister og terroristlande


JUDICIAL WATCH                                                                                        
                   
Præsident Obama har lovet svimlende  $3 milliarder til en ny United Nations Green Climate Fund der ledes af embedsmænd fra kommunistiske nationer, et land der optræder på Udenrigsministeriet liste over lande der sponserer terror og en arabisk olieindustri chef.

Som om det ikke var slemt nok, at vor øverstkommanderende forærer penge bort mens nationen lider under et kolossalt budgetundskud, så er der masser af andre grunde til at denne beslutning er elendig.

Først og fremmest er United Nations berygtet som en korrupt organisation, der allerede for en stor dels vedkommende er betalt af Uncle Sam med milliarder dollars årligt. Det nøjagtige beløb til er yderst vanskeligt at finde ud af, fordi U.S. pengestrømmen flyder ikke blot direkte til FN kasserne fra Udenrigsministeriet og U.S. Udviklingskontoret (USAID), men også fra et antal andre regeringskontorer tilknyttet FN systemet.
Hele dette Verdensråd er velkendt som værende fyldt med bedrag og elendig ledelse, men det har ikke hæmmet strømmen af amerikanske skattyderdollars. Selv FN’s Menneskerettigheds Råd, betalt for en stor dels vedkommen af amerikanske skatteydere er en joke. For få år siden rapporterede Judicial Watch, at FN belønnede en folkedrabs krigsherre der ellers var anklaget ved en international domstol for forbrydelser mod menneskeheden, med et sæde i det latterlige menneskerettighedsråd. Hans navn er Omar Al-Bashir, en hensynsløs afrikansk diktator der er under anklage af Den Internationale Krigsforbryder Domstol for krigsforbrydelser i Darfur - drab af tusinder af egne borgere.  

Det sidste vi har brug for er endnu et FN initiativ der er på udkig efter kontanter. “Nødvendigheden og alvorligheden ved klimaforandring” inspirerede det forkvaklede verdensråd til at skabe Green Climate Fund, der som formål har at hjælpe det internationale samfund med at bekæmpe global opvarmning. Planen går ud på: Fonden skal fremme et paradigme skifte mod lavere udledning og klimaneutral udvikling ved at give støtte til udviklingslande for at begrænse eller reducere deres drivhusgasemissioner og gøre noget ved påvirkningerne af klimaforandring. United Nations Framework Convention on Climate Change, en international miljøtraktat der som mål har at stabilisere koncentrationer af drivhusgasser.

Som man kan forudse kan dette ikke opnås for småpenge, og præsident Obama er trådt til med de forbløffende 3 milliarder dollars. Han kom med meddelelsen i november måned under en tale i Australien.

"Nu idag meddeler jeg at United States, vil tage endnu et vigtigt skridt,” sagde Obama. “Vi vil bidrage med 3 milliarder dollars til Green Climate Fund så vi kan hjælpe udviklingslandene til at tage hånd om klimaforandring. Så sammen med de andre lande der har lovet at støtte giver dette os en mulighed for at hjælpe sårbare samfund med et tidligt advarselssystem, med stærkere forsvar mod storme, klimaneutral infrastruktur.” Talen der blev givet ved  University of Queensland in Brisbane, fortsatte og fortsatte, men hovedpunktet er nævnt her.

Lad os nu se nærmere på, hvem der leder denne nye Green Climate Fund, der formodes at redde verden fra dårligdommene ved global opvarmning. Blandt bestyrelsesmedlemmerne er Yingming Yang, vicegeneralsekretær for kommunist Kinas finansministerium og Jorge Ferrer Rodriguez, udenrigsminister i Cuba.

Den kommunistiske ø har i årevis optrådt på regeringens liste over nationer der sponsorerer terrorisme. Endnu et interessant bestyrelsesmedlem er Ayman Shasly, en embedsmand fra Saudi Arabiens Olie- og Mineralministerium.

Udpegningen af Shasly som vigtigt medlem af et konglomerat der skal søge at standse klimaforandring er i den grad besynderligt da olieindustrien bidrager allermest til drivhusemissionerne og det er kendt for at have en negativ effekt på miljøet grundet det er giftigt for næsten alle livsformer.

Saudi Arabien ejer cirka 25% af verdens kendt oliereserver. Shaslys indsat som en global miljøforkæmper kan synes at være en interessekonflikt, især da hans regering har meddelt planer om at forøge olieproduktionen fra cirak 8 millioner tønder om dage til 12 millioner.  
                           
Judicial Watch, Inc., en konservativ, upartisk oplysnings fond, fremmer gennemskuelighed, ansvarlighed og integritet i regering, politik og jura. Gennem sine oplysningsindsdatser går Judicial Watch ind for en højere etisk standard og moral i vor nations offentlige liv, og søger at sikre at politiske-  og lovhåndhævende embedsmænd ikke misbruger den magt der er dem betroet af det det amerikanske folk. Judicial Watch udfylder sin oplysningsmission gennem søgsmål, undersøgelser og andre tiltag rettet mod offentligheden.                        

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/obama-gives-3-bil-to-un-climate-fund-run-by-communist-terrorist-nations?f=must_reads#ixzz3JiF3RQUe

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails