onsdag den 22. juni 2016

EU er et diktatur UK bør forlade

EU er et diktatur UK bør forlade

Der kan ikke være usikkerhed og ‘hvad nu dersom’ - EU er et diktatur. Hvordan det? Hvordan kan jeg dog sige noget sådant? Svaret:


Når Kommissionern under ledelse af Hr. Juncker udsteder et Regulativ har det magt som en lov i alle 28 medlemslande øjeblikkeligt. Lad mig gentage - Øjeblikkeligt!   


Ingen har ret til at betvivle dette Regulativ - det er uangribeligt. Det kommer simpelthen fra EU og det er LOV!


I Parlamentet er der ingen diskussioner, ingen processer, ingen debat - absolut intet. Når man engang er forstået dette - kære venner - og mine venner er også på Remain siden så må jeg sige. “Tænk Jer godt om!”


Det er sandt at såvel the Lords (overhuset) og Monarkiet er en anakronisme på visse måder der logisk set ikke kan forsvares.


Faktisk har Monarken næsten absolut magt, som dog i praksis aldrig benyttes. The House of Commons er der hvor lovgivning fremføres af majoritetspartiet, der så har en opposition. Premierministeren kommer fra majoritetspartiet, men skal dog ugentligt rapportere til Monarken (meget få kender til dette.)


The Lords var oprindeligt fra ‘overklassen’ der havde en naturlig plads i Kongedømmet, og Biskopperne, begge grupper blev betragtet som nogen der ikke kunne købes og de stod over partipolitik - netop fordi de ikke var valgte. Desværre har alt for mange premierministre forsøgt med at fylde the Lords med svindlere.
Ikke desto mindre, trods misbrug af magt, har the Lords vist sig som en magtfuld blokering på Commons, og et middel til at gøre problemer kendt for den store offentlighed og dermed modificeres love.


Så skønt nogle ting, som den kongelige foranstaltning, i bund og grund er anakronistiske så har de dog fungeret fint. Vort Houses of Parliament har arbejdet målrettet, fordi de er med baggrund i det som er sket førhen og i historien. Og dette samme system, med modifikationer, er blevet kopieret i Canada, Australien, New Zealand og andre Commonwealth lande. De har kopieret, dog med modifikationer, netop for at hindre magtmisbrug. Lovgivning udgøres altid ved Regeringen og Opposition.


Skønt the United States har en nedskreven forfatning så har det også to Huse, og to partier. Der er således altid en opposition og præsidenten for United States kan opleve at hans ønsker bliver hindret igen og igen af oppositionen i Kongressen.


Selv nogle stærkt elendigt ledede afrikanske stater har dog stadig noget der kunne ligne et demokrati. selvom deres leder er en de facto diktator.


Sandt er det at mange af vore store virksomheder befinder sig fint i EU da det generøse EU uddeler kontrakter med betalinger som man sådan set ikke har. Derfor vil de stå over for en usikker fremtid, men de vil alle komme sig. Hvad aner Cameron om forretningsliv eller finanser? Som Nigel Farage så krystalklart påpeger så har hverken Cameron eller hans finansminister nogensinde haft et ‘rigtigt’ job.


Alle argumenter hos Remain tilhængerne er løsagtige. Økonomien kan lide skade, Sterlingpundet kan gå ned og så videre. Vi bliver forsøgt overtalt om at Remain er sikrere og bedst for landet som et hele. De store virksomheder og Richard Branson er enig. Vote Leave siden er baseret på principper - principper om at vi er eller burde være en nation der styrer os selv. Det er langt mere vigtigt end pund, shillings og pence. Det har intet med indvandring at gøre, da immigrationsproblemerne blot er et symptom på den kendsgerning at vi ikke længere styrer os selv.


Vi går alle ind for at hjælpe de som flygter fra despoter og despotiske regimer, men det er altså ikke hovedpointen. Det er og burde være op til os og vort Parlament at bestemme, ikke en kabale af 28 i Bruxelles, der lige for tiden tager beslutninger for os og på effektiv vis leder dette lande. Jo, den er god nok, de leder os lige nu.


De økonomiske ‘farer’ ved at forblive i EU opvejer i stor grad farerne ved Brexit. Læg mærke til mine ord. Skulle vi stemme for Remain vil der være gråd og tænders gnidsel, da vore såkaldt bidrag til EU vil fare til himmels. Vi vil blive pålagt krav som vi bare skal indfri. Vi vil frivilligt have underlagt os en del af et totalitært diktatur, som ikke før er set i verden.


Det er derfor jeg siger til mine venner - Remain lejren- , hvor nogle af dem er idealistiske og unge, lad Jer ikke bedrage. EU er et gigantisk edderkoppespind hvorfra det senere er yderst vanskeligt at vikle sig ud - om det nogensinde kan lade sig gøre.


Patrioterne og Royalisterne har allerede bestemt sig for at stemme UD. Føderalisterne vil stemme for Remain. De som faktisk ikke har besluttet sig og ikke forstår udfordringerne burde ikke stemme. .

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails