tirsdag den 14. juni 2016

Sharia om homoseksuelle, kvinder og ikke-muslimer

Hvad siger Sharia om homoseksuelle, kvinder og ikke-muslimer?

JEFF SANDERS

Da nu Sharia er essensen af Islams love, og betragtes som det sidste ord på ethvert af livets områder, hvad siger Sharias så om homoseksualitet, kvinders status og om rettigheder for ikke muslimer der bor i muslimske?
Jeg citerer fra den bedste oversættelse til engelsk af Sharia lov der findes på tryk i dag: Bogen hedder  Reliance of the Traveller af den kendte islamiske lærd Ahmed ibn Naqib al-Misri.
Der er nogle som kunne ønske at sammenligne Sharia med Moseloven i Det Gamle Testamente og hævde, at kristne ønsker at påtvinge den samme lovkodeks i dag. Imidlertid insisterer Det Nye Testamente ikke på at de religiøse og andre forordninger i Moseloven skal påtvinges som det så tydeligt kan ses i den første kristne menighed, som det beskrives i Apostlenes Gerninger. I en anden artikel vil jeg behandle Moseloven og kristen teologi.
På siderne 664 and 665, taler Reliance of the Traveller om "Sodomi og Lesbianism." Der siges:
På mere end et sted i den hellige Koran fortæller Allah os beretningen om Lots folk, og hvordan han udslettede dem på grund af deres onde praksis. Der er konsensus blandt muslimer og følgerne af alle andre religioner om at sodomi er unormalt. Det er endog mere ondt og ækelt end utroskab.
Profeten sagde: “Dræb den som udøver sodomi og den det gøres med. Må Allah forbande ham der gør hvad Lots folk gjorde. Lesbianisme er utroskab.”
Hvad er straffen for utroskab? Når man slår “utroskab” op i bogens indeks siges der “se hor.” Under “hor” på siden 660 siger den: “Den som horer, både mand og kvinde, tildeles 100 piskeslag og lad ikke medlidenhed med dem overvælde dig.” (Koranen 24:2) Lesbiske skal altså piskes, men skal mandlige homoseksuelle  henrettes? Åbenbart er der andre strafmuligheder da muslimer i ISIS besatte områder, Iran og andre Sharia dominerede områder slår homosekeuelle ihjel ved at kaste dem ud fra hustage.
Hvad med behandling af kvinder? Denne lære går i detaljer med forlovelse, ægteskab og skilsmisse, arv, pasning af børn. Imidlertid er enhver behandling af emnet med til at vise at kvinder er mænd underlegne.
Koranen siger faktisk i Surah 4:34:
Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og stor.”
Jovist, her beordres muslimske mænd til at slå deres hustruer hvis de “ikke adlyder.” Så vidt jeg ved er Koranen den eneste bog blandt verdens større religioner der faktisk påbyder mænd at slå deres hustruer.
Og Sharia støtter denne behandling.
Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom." fastslår Reliance of the Traveler. "De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem.”
Bogen indeholder også disse temmelig ensidede passager: ( 681-682):
Allah vil ikke se til en kvinde der er utaknemmelig over for sin mand, som ikke er villig til at have med ham at gøre.
Når en mand kalder sin hustru til sengen og hun ikke vil komme, og han bruger natten på at være vred på hende, vil engle forbande hende om morgenen.
Den som forlader sin mands hjem (uden hans tilladelse) vil engle forbande til hun vender tilbage eller angrer.
Det er en betingelse for at give hende lov til at gå ud at hun sørger for at dække sin skønhed, og at hendes figur skjules eller laves om til en form der ikke tiltrækker sig mænds opmærksomhed.
Hvordan ser Sharia på ikke-muslimer der lever i islamiske områder? Teksten i bogen på siderne 608-608 siger:
En formel aftale om beskyttelse gives borgere der er 1. jøder, 2. kristne. 3 zoroastrianere. 4 samaritanere og sabæere, hvis deres religioner ikke går mod det fundamentale grundlag i judaismen og kristendommen, og 5. de som tilsutter sig Abrahams religion eller en af de andre profeter.....
En sådan aftale er kun gyldig hvis de underlagte personer a) følger Islams regler (de som er nævnt herunder) og ved offentlig opførsel og klædedragt, skønt i gudsdyrkelsens handlinger og deres private liv har den underlagtes samfund deres egne lov, dommere og retsinstanser og de kun udøver deres religions regler over for sig selv) b) og betaler ikke-muslimens skat (jizya)...
Sådanne ikke-muslimske undersåtter er forpligtet til at følge islamiske regler der omhandler sikkerhed og erstatninger for liv, rygte og ejendom. I tilgift skal de:
(1) straffes for at begå utroskab eller tyveri, dog ikke for drukkenskab;
(2) de skal skille sig ud fra muslimer i klædedragten ved at være iført et bredt bælte (zunnar):
Billedresultat for zunnar
(3) ikke skal hilses med et "as-Salamu alaykum";
(4) skal holde sig i vejkanten;
(5) må ikke bygge højere end eller højere end muslimers bygninger, dog hvis de bygger et højt hus rives det ikke ned:
(6) forbydes åbenlyst at vise vin og flæsk, at ringe med kirkeklokker eller fremvise kors, recitere Tora eller Evangeliet højt, eller offentligt udøve begravelser eller helligdage;
(7) og de forbydes at bygge nye kirker.
Således er ordene i Sharia. Den påtvinges rundt om i verden. Muligvis vil det komme til dit nabolag en dag.
https://pjmedia.com/faith/2016/06/12/what-does-sharia-law-say-about-homosexuality-women-and-no-muslims/?singlepage=true

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails