onsdag den 29. juni 2016

FREXIT: 61% i Frankrig ser ikke positivt på EU

FREXIT: 61% af franskmændene ser ikke gunstigt på EU


Pew meningsundersøgelse viser en splittelse i EU over, hvor gunstigt man ser på unionen, men det er dog ikke hele fortællingen. Et positivt syn på EU er rimeligt højt i dele af Østeuropa, hvor EU opfattes som et bolværk med Rusland.
På den anden side er EUs popularitet for nedadgående i Spanien, Grækenland og Storbritannien (ingen overraskelse med tanke på Brexit), og i Frankrig er det hele 61% af de adspurgte der er ikke gunstig stemt. Frexit kunne blive en skrækkelig udgang, men den er helt klart en mulighed.  
Og uden UK eller Frankrig ville EU bestå af Tyskland der kan tryne en række mindre lande. Nu er det dog ikke sådan at tyskerne er sådan særlig begejstrede for EU. Mellem 48-50% er for.
Det som er interessant ved de tal der kommer fra Frankrig er hvor upopulær - over hele spektret - EU er hos venstrefløjen, højrefløjen og centrum. Og selv blandt de unge, hvor man ellers finder de mest EU positive ender støtten ved cirka 56%.
Disse tal er ikke opløftende, skønt de ikke nødvendigvis kan tolkes som et ønske om af forlade EU. Ikke lige nu. Men at tale en institution op som folk ikke bryder sig om er lige så svært.
Men i Frankrig er det ikke spørgsmålet om national selvbestemmelse. Der er en masse støtte til at lade magten gå tilbage til den nationale regering, dog mindre end i mange pro-EU nationer.
Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails