torsdag den 23. juni 2016

Vil der 'always be an England'?

Vil England altid findes?

I sin lederartikel i The Washington Post, gjorde  lederen af the House of Commons, Chris Grayling sig til talsmand for at Storbritannien trækker sig ud af EU - og det med argumenter amerikanerne kan forstå.
Grayling spørger - ville du acceptere en American Union af North og South America med et parlament i Panama, med magt til at indføre love i United States, og en højesteret, hvis beslutninger annullerer  afgørelser truffet af U.S. Supreme Court?
Ville du acceptere en American Union der gav alle mennesker i Central- og Sydamerika ret til at flytte til, arbejde i og bo i enhver U.S. stat eller by og modtage alle de velfærdsydelser som U.S. borgerne kan få?
Dette er hvad vi er underlagt gennem EU, sagde Grayling.
Og mens I amerikanere aldrig ville overlade Jeres suverænitet eller uafhængighed til et sådant feudalregime, - hvorfor skulle vi så?
Svaret fra Downing Street: Premierminister David Cameron siger det vil koste Storbritannien masser af penge at forlade EU og en masse indflydelse i Bruxelles.
Hjertet kontra pengepungen. Frihed kontra sikkerhed.
Chris Grayling


Samtidig med at Barack Obama, Cameron og Angela Merkel gør alt for at få Storbritannien til at stemme for at forblive i EU, så er transnationalismen i hele Europa på retur og nationalfølelserne i vækst.
Samtidig med at Storbritanniens Independence Party og halvdelen af  the Tory Party søger at komme ud af EU, forbereder the Scottish National Party en nye folkeafstemning der skal gøre Skotland uafhængigt.
Det parti som står stærkest i Frankrig er Marine Le Pens Front National. I Østrigs præsidentvalg blev Norbert Hofer fra Jörg Haiders Frihedsparti slået med en hårsbredde  som den første europæiske nationalistiske statsleder siden 2. Verdenskrig.
Det EU skeptiske Lov og Retfærdigheds Parti er ved magten i Polen, ligesom det er tilfældet med Viktor Orbans Fidesz Parti i Ungarn, og Schweiz Folke Parti i Bern. Sverigedemokraterne og Dansk Folkeparti bliver stadig større.
I 2015, gav Merkel, Time’s Person of the Year, adgang for en million flygtninge fra Mellemøsten- I år har Merkel vendt som på en tallerken og betalt et enormt afpresningebeløb til Tyrkiets Recep Tayyip Erdogan for at hindre de syriske flygtninge i at krydse Ægæerhavet til de græske øer og derpå videre til Europa.
Også i Tyskland er nationalismen vokset frem mens modstanden øges mod enhver ny kaution af La Dolce Vita nationernes klub Middelhavet. Det populistiske AfD Partei har stor fremgang i de tyske delstatsvalg.
Mens de højreorienterede partier der er i fremgang og gerne vil have magten er mod EU, mod Islam og mod immigration er løsrivelsesbevægelser der kan opleves i Skotland, Spanien og Italien mere optaget af at få Europa delt op i etnografiske nationalistiske linjer.
Ved at støtte disse højrepartier, hvad er det så Europas folk vender sig mod og gør oprør mod? Svaret: De progressive ‘smukke’ ideal - samfund og nationer der er multikulturelle, multietniske.
Over hele Europa forkaster de nationaltsindede - diversitet.
Hvad så de hellere?
Gud og fædreland, blod og jord - de ønsker at leve sammen med deres egen slægt og folk. De tror ikke på økonomiens über alles. Og hvis demokratiet ikke leverer den type land og det samfund de ønsker at leve i, så må demokratiet knægtes ved direkte handling - løsrivelse.
Dette er ånden bag Brexit.
Dette er ånden bag de irske patrioter i 1919, der rejste sig mod britisk styre selvom om de forlod det største imperium på jorden i dets mest glorværdige tid efter Den Store Krig, for at begynde et liv blandt de mindste og fattigste lande i hele Europa.
Det som er sket i Europa i dag var forudsigeligt og forudsagt.
Ved årtusindskiftet i bogen “The Death of the West,” skrev jeg:
“Europa er døende. Prognoserne er grumme. Mellem 2000 og 2050 vil verdens befolkningstal vokse med mere end 3 milliarder til over 9 milliarder mennesker, men denne øgning på 50% vil udelukkende forekomme i Asien, Afrika og Latin Amerika, mens et hundred millioner mennesker i Europa vil forsvinde fra Jordens flade.”
Europæerne er ved at gå bort, mens folk fra Maghreb og Mellemøsten, Syd Asien og sub-Shara kommer til at for at udfylde tomrummet der er opstået grundet ældning og uddøende europæiske nationer der engang beherskede dem.
Ved fravær af genskabelsen af grænsekontroller i hele Europa og krigsskibe på permanent overvågning i Middelhavet kan en uundgåelig invasion så standses? Eller er Europas fremtid “Helgenernes Lejr?”
Et åbent spørgsmål. Men hvis Vesten skal overleve som en unik civilisation den altid har været, må nationerne igen få skabt kontrol over deres skæbner og deres grænser.
Storbritannien burde ikke tage venligt på det ‘godnat' som EU har forberedt for hende. En kæmpeskridt mod frihed kan tages den 23. juni.
Mens de vandrer til valgstederne vil man kunne huske på ordene fremført af Vera Lynn for 76 år siden mens Battle of Britain rasede:
“There’ll always be an England,
“And England shall be free,
“If England means as much to you
“As England means to me.”
Pat Buchanan

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails