tirsdag den 28. april 2009

Bøsser i US militær, nazimodellen

'Bøsser' i US Militær nazimodellen

DR. SCOTT LIVELY

At ophæve forbudet mod erklærede homoseksuelle i militæret i USA ville være en fejltagelse af historiske proportioner, men de førende medier lukker det blinde øje.

For det første ville der helt sikker være en masse exodus af normale mænd i et homoseksualiseret militær der så ville føre til genindførelsen af tvungen værnepligt. Hele præmissen med den frivillige militærtjeneste er at få motiverede mænd til at indgå i tjenesten. Vil normale mænd ønske at melde sig frivilligt når de ved de skal dele sovekamre med mænd der vil betragte dem som seksualobjekter? Det vil rejse nogle voldsomme moralsprøgsmål.

Så er der sandsynligheden for en fysisk konflikt mellem tropperne. Vil stolte unge mænd der oplæres i våbenbrug mod Amerikas fjender tolerere at de bliver udsat for forførende blikke i brusebadet eller bliver rørt ved, på en upassende måde, eller at de skal sove tæt sammen med seksuelt aktive sodomiter? Uden tvivl vil der blive udgydt blod over sådanne (uundgåelige) krænkelser.

Hvad med de politiske konsekvenser? Når homoseksuelle en gang er blevet indbudt til at tjene i militæret da vil myndighederne også forpligte sig til at give dem rangsstillinger, hvilket betyder oplæring i anti-diskriminerende holdninger og alt det andet 'poltiske korrekte' sludder der har vist sig at være en katastrofe i andre områder af vort samfund. Disse holdninger har medført en pro-'bøsse' fascisme i det civile samfund; hvor meget værre ville det så ikke være i det strengt kontrollerede militære miljø?

En betragtelig procentdel af mændene vil ikke være villige til at underkaste sig betingelserne i et sådant miljø. Så ironisk nok, vil genindførelsen af værnepligten være nødvendig på grund af "homofobi" og af den grund vil venstrefløjens anti-krigs tilhængere pludselig blive forsvarere af tvungen tjeneste.

Selvfølgelig vil nok så megen optræning i "behandling af følelser" ikke forandre unge mænds grundlæggende natur. og således er det ikke sandsynligt at en form for opdelt tjeneste ville kunne indføres. (Vi har set denne trend begynde at røre på sig vedr. offentlig uddannelse, hvor alle-"bøsse" skolerne er det seneste bevis.) Dette ville være den allerstørste fejltagelse og med tiden ville det kunne medføre at homoseksuelle overtager dele af militæret.

De fleste mennesker indser ikke, at mandlig homoseksualitet ikke altid læner sig op af det kvindagtige. Historisk set var mandlig homoseksualitet langt oftere forbundet med super-maskuline krigersamfund, der var usædvanligt brutale og politisk meget agressive. Det seneste eksempel var i Tyskland. Hitlers første magtbastion da han lancerede Nazipartiet, var en privat homoseksuel militærstyrke organiseret og oplært af den notorisk erklærede pæderast Gerhard Rossbach. Rossbach's homoseksuelle partner Ernst Roehm, der også var Hitlers fælle i udformningen og opbygningen af Nazipartiet, forandrede Rossbach's 'bøsse-forbund til de frygtede SA Brunskjorter.

"Mange af toplederne i SA, med deres chef, Ernst Roehm, var perverterede notoriske homoseksuelle," skrev den anerkendte historiker om Nazitiden, William Shirer i "Det Tredje Riges Storhed og Fald."

I The Homosexsual Matrix skriver C. A. Tripp at "langt fra at være kvindagtige 'bøsser' er der et antal at yderst maskuline, undertiden supermaskuline homoseksuelle...De er besatte af alt mandligt og afskyer alt der er svagt og kvindagtigt...Uden tvivl repræsenterer de den indbegrebet af det der kan ske når den erotiserede maskulinitet opnår den fulde opbakning i et værdisystem der støtter det."

Maskulint-orienteret mandlig homoseksualitet har også tendens til at være pæderastisk i natur, hvilket betyder at det ofte involverer forhold mellem voksne mænd og teenagedrenge. De oldgamle spartanere, for eksempel, indkaldte unge teenagedrenge og satte dem sammen med voksne homoseksuelle soldater. Brunskjorterne i Tyskland rekrutterede drenge fra de lokale skoler i sexøjemed. Roehm selv flygtede engang kortvarigt til Sydamerika på grund af en skandale der involverede en ung mandlig prostitueret. Det tegner ikke lovende for de unge mænd der vil blive indkaldt i fremtiden.

Scenariet som jeg forudser det, hvis vi tillader homoseksuelle åbenlyst at gøre tjeneste i militærer, er en begyndelse på en tid med uro, i hvilken de tjenstgørende medlemmer vil forsøge at vise deres modstand gennem de begrænsede muligheder de har. Dette vil resultere i en stramning hos de militære myndigheder i en bestræbelse på at gennemtvinge en accept, fulgt af et regime i 'træning i følelsesladede emner.' En, eller flere tilfælde af voldelig modstand mod homoseksuelle, enten virkelige eller foranstaltet af 'bøsserne' selv ville sikre prioriteringen af de politisk korrekte holdninger og derved retfærdigøre pro-homoseksuelle "bekræftende handling."

Det næste der sker vil være et dramatisk fald i tilmeldinger og gentilmeldinger som derpå vil medføre indførelse af værnepligt. Dette ville dernæst være en begyndelse på en nedgang i moralen og den etiske kultur i de tjenstgørende enheder, da de med de højeste personlige værdiholdninger vil være mest tilbøjelige til at sige op, og blive erstattet af mænd, hvis motivation er at være i et mandsdomineret miljø med andre af lignende seksuel observans.

Uanset om en opdelt tjeneste blev indført eller ej ville den medføre en homoseksuel subkultur af tjenestegørende karakteriseret af en indbyrdes loyalitet og politisk ambition.

Eventuelt vil det blive "en hær i hæren," ledet af pro-homoseksuel "bekræftende handling," og evnen til at handle fordækt (grundet den kendsgerning at nogen ville blive i "skabet") ville kunne dominere enhederne. Hvad vil de så gøre med den magt?


Dr. Scott Lively, a Massachusetts attorney and pastor, is co-author, along with Kevin E. Abrams, ofThe Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party. For more information please seedefendthefamily.com.

http://www.aim.org/guest-column/the-nazi-model-for-gays-in-u.s.-military/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails