onsdag den 22. december 2010

Beskat de rige voldsomt!

Er misundelse vigtigere end velstand?

Star Parker

Medlem af Kongressen fra New York, Anthony Weiner er ved at gøre sig godt kendt.

Han ønsker højere skatter pålagt de velstående amerikanere, og er en af flere modstandere mod aftalen der ville fastfryse de nuværende skatter for alle.

"En skattenedsættelse for millionærer giver absolut ingen jobs. En skattenedsættelse for milliarder - slet ingen," siger han.

Men hvad kender Weiner til det at skabe arbejdspladser, om at være igangsætter?

Hvis man ser på hans resume, da opdager man at han aldrig har haft et arbejde i den private sektor.

Direkte fra college blev han ansat hos Rep. Chuck Schumer, derpå fulgte en seks års periode, hvor han var i New Yorks Byråd, så igen blev han medlem af Kongressen i 1999, og har stadig plads der.

Hr. Weiner er en ambitiøs ung mand, der har opbygget sin magt og karriere på at konfiskere og omfordele andre menneskers penge.

Prøv at overveje hvem de velstående er som Weiner ønsker at straffe.

Thomas Stanley og William Danko skrev en bog med titlen "Millionæren ved siden af: De overraskende hemmeligheder om Amerikas velhavere."

I denne bog beskrev de, hvem Amerikas millionærer er og viser, at i det store og hele er det stilfærdige, undervurderede, selvforsørgende amerikanere der har forpligtet sig til at arbejde hårdt, uddanne sig og have familie.

Deres portræt viser at 80% af vore millionærer er selvskabte, at mindre end halvdelen af dem modtog en krone i arv, og at kun 19% af dem får deres indkomst gennem en fond eller gennem ejendomsbesiddelser.

De fleste amerikanere - 80% - er ikke selvstændige. Men de som er, er 2 ud af 3 millionærer.

75% af disse selvstændige millionærer er iværksættere, og resten er selvstændige som f.eks. læger og revisorer.

Disse er i overvejende grad 'selvgjorte' individer, grundlæggere af og ejere af prosaiske forretningsforetagender som "smedevirksomhed, auktionhuse, risdyrkere, ejere af mobile-home anlæg, skadedyrsbekæmpere, mønt- og frimærkehandlere og anlægsgartnere."

Jo helt sikkert har vi højprofilerede milliardærer i Amerika. Men de fleste af Amerikas millionærer, de hvis indkomst er i kategorien cirka 250000 dollars og derover, de hvis skatter Anthony Weiner ønsker at forhøje er de som skaffer vor nation brød og smør og er mindre virksomhedsejere.

Vedrørende arveskatten, eller det som er blevet kendt som 'dødsskatten', se det er muligvis ,blandt alle de måder vor regering skaffer sig indtægter, den mest umoralske.

Som bemærket er 80% af millionærerne af 'første generation' og 2/3' dele er iværksættere. 'Dødsskatten' straffer selve den den kerneværdi der er det økonomiske hjerteslag og sjæl i den amerikanske velstand.

Værst af alt, den angriber vor allervigtigste sociale institution - den amerikanske familie.

En ny undersøgelse fra Pew Research Center/Time Magazine viser kollapset af den traditionelle amerikanske familie gennem det sidste halve århundrede.

I dag er 52% af voksne amerikanere gift, sammenlignet med 72% i 1960. 41% af vore børn fødes i dag af ugifte mødre sammenlignet med 5% i 1960.

Det var en gang en fastslået kendsgerning i vor nation, at der er ukrænkelige sandheder der gik forud for regering. Engang troede de flest af en af de sandheder var integriteten ved den amerikanske familie.

'Dødsskatten' formaner os nu om, at regeringer går forud for familien, at politikere som Anthony Weiner kan komme ind i en familie og konfiskere den velstand som er blevet skabt af en ihærdig sjæl gennem et langt livs hårde arbejde og forhindre forældrene i at kunne overdrage frugterne af deres arbejde til deres børn.

3 ud af 4 amerikanere siger at landet i dag er på en forkert kurs.

Det store spørgsmål i dag er, hvor vi ønsker at gå hen og hvad der kræves for at komme der.

Hvis vi ønsker at komme tilbage til velstand, da er det tvingende nødvendigt at beskytte friheden, iværksætterånden og familien. Ikke en politik baseret på magt og misundelse.


http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=238309

Star Parker is an author and president of CURE, the Center for Urban Renewal and "White Ghetto: How Middle Class America Reflects Inner City Decay."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails