tirsdag den 7. december 2010

Muslimske konvertitter og uddannelse

Muslimske konvertitter er som regel de mest uvidende

Bernie Planck

mike tyson muslim
Berømt 'intellektuel'
til Islam Mike Tyson

Som svar på min artikel 'må Allah lede dig den rette vej, kom læseren Rasha fra Dubai med følgende forbavsende formodning: "....når man ser på ikke-muslimer der bliver muslimer så er det hovedsageligt intellektuelle og mennesker med meget høj, solid akademisk socio-økonomisk baggrund der vælger at blive muslimer; til trods for de forfærdelige problemer de vil stå overfor når de konverterer til Islam i tiderne vi oplever nu."

Dette er typisk for muslimer der bliver oplært i at muslimer er bedre end alle andre mennesker på Jorden selvom kendsgerningerne er at muslimerne er de;

"fattigste, de mest illitterære, de mest tilbagestående, de usundeste, de mindst oplyste, de dårligst stillede, og de svageste af alle i den menneskelige race." -- tidligere præsident for Pakistan Pervez Musharraf.

Ifølge en ny, dog mindre, undersøgelse af konvertitter til Islam i United States, da er islam faktisk langt mere tiltrækkende for de med ringere uddannelser.

75% af de cirka 20000 amerikanere der konverterer til islam hvert år er kvinder. De fleste konverterer til islam fordi deres muslimske ægtemand og kærester får dem til det skønt de vil benægte at de har været udsat for noget pres. Trods den kendsgerning at muslimske kvinder behandles som affald af muslimske mænd, se min artikel om muslimsk seksuel krænkelse, (ligger her på Synopsis) vil de inistere på, at de konverterede på grund af en eller anden fiktionsforestilling de har fået fortalt om, at Islam giver kvinder rettigheder de aldrig har haft før.

Dette er ikke så meget anderledes end syndromet med kvinder der bliver gennembanket, hvor vi kan betragte muslimske kvinder benægte at de bliver behandlet som kvæg, se min artikel Muslim Women Slaves in Denial. Lad os se kendsgerningerne i øjnene, enhver kvinde der konverterer til Islam uden at kende til facts er ganske enkelt dum. Således er der kun to muligheder: Enten er enhver kvinde der konverterer til Islam en idiot, - eller et godtroende fjols.

Næsten overalt i verden hvor muslimer bor i dar al-Harb (ikke muslimske stater), er muslimerne oftest ringere uddannede end værtslandets borgere. For eksempel er indiske muslimer fattigere og dårligere uddanet sammenlignet med deres hindulandsmænd.

De fleste af os har læst om gale genier der kan lægge tal med mange cifre sammen på et splitsekund, men som intellektuelt er tåber. Dette forklarer hvorfor tilsyneladende intelligente mennesker konverterer til Islam.

For trods alt, da vil enhver person med en IK over 100 efter blot at have læst en smule i Koranen kunne se at den ikke er er Hellig Bog, men en militærmanual om hvordan verden erobres.


Her kommer der nogle 'berømte' "intellektuelle" der er konverteret til Islam:

  • Tawana Brawley (forandrede sit navn til Maryam Muhammad) - Afro-amerikansk kvinde der påstod hun var blevet voldtaget af adskillige hvide mænd, en påstand der foran en jury viste sig at være en fabrikation.
  • Idiot Mos Def - Amerikansk rapper og skuespiller.

  • Idiot og sandsynligvis pædofil Michael Jackson

  • Snoop Dogg - Rapper, sluttede sig til Nation Of Islam.

  • Amerikanske bokser Mike Tyson

Notes

Utah State University, Konversion til Islam i United States. En undersøgelse i Denver, Colorado.

[side 47] Fra mine besvarende havde blot 15% et niveau af universitetsmæssig grad (hvilket er cirka halvdelen af gennemsnittet for landet); dette viser at islam faktisk er mere attraktiv for de med lavere uddannelser.

YouTube, NBC NEWS: 20000 Americans Convert To ISLAM Each Year

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails