søndag den 12. december 2010

Magtfulde kvinder, men ingen på højrefløjen!

Politisk ukorrekte magtfulde kvinder

Bruce Walker

TIME Magazine er kommet med en liste: "De 25 mest magtfulde kvinder i de sidste århundrede." Se blot nærmere på den.

Det er intet andet, end en deprimerende velkendt samling af venstreorienterede forbundet med en nedladende proformaindrømmelse til resten af kvindekønnet. Jiang Qing, en af Mao's koner, der blev udrenset straks han var død, er på listen. Det er Rachel Carson også, den uærlige pseudo-videnskabsforsker, hvis løgne fordømte millioner af børn i Den Tredje Verden til døden. (Se denne artikel på synopsis)Der er to halvhjertede konservative, ingen af dem amerikanere: Angela Merkel, der først blev premierminister i 2005. Det ville være for iøjnefaldende, hvis hun blev udeladt, - Maggie Thatcher. Overvej da hvem der så er tilbage på listen.

Claire Booth Luce var en produktiv forfatter hvis aforismer såsom "ingen god gerning sker ustraffet" er blevet del af det moderne sprog. Hun var redaktør på adskillige kvindemagasiner; nomineret til en Akademi pris; forfatterinde til det berømte skuespil The Women; krigskorrespondent der rejste til alle kampstederne under 2. Verdenskrig, og medlem af Kongressen i tre perioder. Hun var ambassadør i Italien efter krigen, og derpå ambassadør i Brasilien; hun var den første kvinde der modtog Thayer Award ved West Point; og under Reagan arbejdede hun ved President's Foreign Intelligence Advisory Board. Den vigtigste kilde til privat finansiel hjælp for kvinder i videnskab er Claire Booth Luce Program. Hvordan kunne Time dog overse hende? Hendes mand var med til at skabe TIME Magazine. Fru Luce er også en magtfuld, farverig leder af den konservative bevægelse i Amerika. (Derfor er hun selvfølgelig en 'ikke-person' da TIME listen blev udarbejdet.)
Claire Booth Luce
Ayn Rand har været en kilde til inspiration for konservative og for masser af andre amerikanere. Atlas Shrugged and The Fountainhead er simpelthen uundværlige for at forstå verden i dag, ligesom Orwells 1984, eller Hayek's Road to Serfdom. Library of Congress har faktisk udråbt Atlas Shrugged til den næstmest populære bog efter Bibelen. En produktiv forfatter med et fastholdent tema der fik stor indflydelse.

Jo Ayn Rand burde have været med på listen over de "25 mest magfulde kvinder i det sidste århundre", men desværre har den venstreorienterede snævertsynethed ignoreret hende.

Ayn Rand
Phyllis Schlafly, stadig meget politisk aktiv var yderst farverig med at få Barry Goldwater nomineret i 1964, hvilket var indledningen til den politiske konservatisme i efterkrigstidens Amerika. Hendes bog Choice, Not an Echo, som hun selv udgav solgtes i mere end 50000 eksemplarer alene i Califronien før Republikanernes primærvalg, og det fik Californien til at svinge til fordel for Goldwater.

Fru Schlafly har skrevet tyve bøger om alle mulige emner, og har grundlagt konservative aktivist grupper som Eagle Forum. Phyllis Schafly er også den eneste amerikaner der kan påstå, egenhændigt, at have standset vedtagelsen af et tillæg til Forfatningen: Da Ligerettigheds Amendment forbød enhver officiel skelnen mellem kønnene så ud til at blive bekræftet af statslovgiverne. Schlaflys utrættelige og fremragende anstrengelser fik det hindret blot to sekunder før midnat, og skabte i den proces det konservative græsrodsfænomen i moderne amerikansk politik. TIME kender uden tvivl til Phyllis, men hun er .... nuvel meget konservativ - og derfor uspiselig.

Phyllis Schlafly

Dorothy Thompson blev faktisk valgt af TIME Magazine i 1939 som en af de to mest magtfulde kvinder i verden (sammen med Eleanor Roosevelt.) Hun var også en produktiv skribent, og måske den første amerikaner der til fulde forstod nazismens ondskab og behovet for at standse det før krigen. Faktisk blev hendes bog I Saw Hitler udgivet før nazisterne kom til magten. Dorothy var den første fremmede journalist der blev udvist af nazi-Tyskland, og hun var utrættelig og meget tidligt ude som kampagnefører for at hjælpe jødiske flygtninge ud af Tyskland. (Meget sigende, arbejdede hun også med at hjælpe flygtninge efter krigen.)

I 1943 var hun forfatteren til en deklaration mod "den koldblodige udryddelse af jøderne ...ved nazisterne," der blev udgivet af Den Jødiske Verdenskongres. Thompson var så indflydelsesrig, at Katherine Hepburn's berømte "Tess" i filmen Årets Kvinde var baseret på Dorothy Thompsons liv. Hvorfor er Thompson så ikke på listen? Selvom hendes politiske synspunkter var sammensatte betragtede hun sig selv som "konservativ," og sammen med sine fordømmelser af Hitler før krigen indbefattede hun også Stalin. Hvorfor er denne usædvanlige og indflydelsesrige kvinde ikke på listen?
Dorothy Thompson

Elizabeth Kubler-Ross var apolitisk og ikke-sekterisk, alligevel introducerede hun næsten egenhændigt, i en i stigende grad materialistisk og agnostisk verden, en forståelse for livet efter døden. Det er nu over 40 år siden hun udgav den skelsættende On Death and Dying, der gennemgik utallige studier af "nær-døds-oplevelser."


Kubler-Ross

I dag har vi hospicer, i nogen grad på grund af, at Kubler-Ross syntes det var uomgængeligt at vi alle går gennem de fem dødsstadier. Skønt mange af os, på grund af vor tro, allerede troede på et liv i den anden verden konstruerede Kubler-Ross et meget ægte empirisk grundrids for et liv efter døden, hvor vi holdes ansarlige for det gode eller det slette vi gør, og hvis vi begår selvmord eller begår onde gerninger, vil vi også stå overfor det (skønt Kubler-Ross bemærkede at dette dog var ekceptionelle tilfælde). Hun er vel knap en "konservativ," men Elizabeth Kubler-Ross efterlader os alle med et tydeligt bevis på et moralsk åndeligt univers. Hun beviste, at Gud ikke er død.

Disse fem utrolige kvinder har forandret vor verden. Luce, Rand og Schafly er ligeså meget intellektuelle grundlæggere af den moderne konservatisme som nogen mand. Dorothy Thompson med hendes utrolige forudviden om, hvad der sker i verden, kan kaldes den største profet i det sidste århundrede. Kubler-Ross der skyede politik til fordel af at fremme medfølelse, holdt dog stadig idealet om en udødelig sjæl særdeles meget i live i vor verden med computere og robotter. Alligevel er ingen af disse så magfulde som Madonna, Martha Stewart, Coco Chanel, eller Hillart Clinton. Det beviser, igen, det vil allerede ved: Venstrefløjspolitik er en bizar bastion.

http://www.americanthinker.com/2010/12/times_politically_correct_list.html

Bruce Walker is the author of a new book: Poor Lenin's Almanac: Perverse Leftists Proverbs for Modern Life.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails