lørdag den 11. december 2010

Muhammad sagde jøder skulle bo i Palæstina

Muhammad beordrede at jøderne skulle bo i Palæstina

Bernie PlanckMange som er imod at Israel eksisterer, såsom galningen i Iran præsident Ahmadinejad, beskylder Europa for oprettelsen af Israel ved at hævde at Israel "blev skabt som følge af jødernes lidelser under 2. Verdenskrig." (1)

Ahmadinejad glemmer meget belejligt islams historie. Det var på Muhammads ordre at jøderne fik besked på at bosætte sig i det som er vor tids Israel.

The massacre of the Banu Qurayza.  Miniature painting The Prophet, Ali, and the Companions at the Massacre of the Prisoners of the Jewish Tribe of Beni Qurayzah, illustration of a 19th century text by Muhammad Rafi Bazil. Manuscript (17 folio 108b) now housed in the British Library.

Miniature maleriet Profeten, Ali og følgeskab ved massakren af fanger fra den jødiske stamme Beni Qurayzah
Photo Credit: Wiki

De klassiske arabiske historikere fortæller os at i år 20 af den muslimske æra, svarende til 641 e.v.t. dekreterede Kaliffen Umar at jøderne og kristne burde fjernes fra alle, undtagen de sydlige og østlige udkantsområder i Arabien, som en opfyldelse af en forordning ytret af Profeten på dennes dødsleje: "Lad der ikke være to religioner i Arabien."

De folk der mentes var jøderne i oasen Khaybar, i nord, og de kristne i Najran, i syd.

...Arabiens jøder og kristne blev bosat på tildelt land, jøderne i Syrien og Palæstina, de kristne i Irak. (2)

Som en sidebemærkning, da havde store samfund af jøder indtil de blev udstødt levet i Arabien i mere end 1200 år.

Når derfor dine såkaldte palæstinensiske venner spørger dig om med hvilken ret jøderne befinder sig i Palæstina, så fortæl dem at jøderne blev sendt dertil på ordre af Muhammad, Guds Apostel, og Profeternes Segl, og hvis dine venner ønsker at Himlen skal være deres endelige skæbne, ja da skal de adlyde denne forordning. Således er instrukserne fra Allah's sidste profet (3) ordene fra Gud åbenbaret til ham ved engelen Gabriel, for Allah har den fulde viden om alle ting.

Noter

(1) Haaretz, 20 Maj 2009, Ahmadinejad ved Durban II: Holocaust var forudsætningen for Israels oprettelse

Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad satte søndag prædikatet en "racistisk regering" på Israel, og hævdede at Vesten forviste palæstineneserne "som følge af de jødiske lidelser under 2. Verdenskrig."

Bemærkningerne syntes at leve op til bekymringerne om at FN Konferencen om racisme, som han overværede, ville blive et forum der skulle tilsvine den jødiske stat.

(2) Islams Krise: Hellig Krig og Uhellig Terror af Bernard Lewis, siderne xxix - xxx

(3) University of Southern Calif - Center For Muslimsk -Jødiske Forhold, Oversættelse af Malik's Muwatta, Bog 45:5.18:

Yahya henvendte sig til mig fra Malik fra Ibn Shibab at Allahs Budbringer, må Allah velsigne Ham og give ham Fred sagde, "To trosretninger skal ikke eksistere sammen på den Arabiske Halvø." Malik sagde at Ibn Shibab sagde, "Umar Ibn al-Khattab søgte efter oplysning om det indtíl han var fuldstændigt overbevist om at Allah's Budbringer, må Allah velsigne Ham og give Ham Fred havde sagt, 'To trosretninger skal ikke eksistere sammen på den Arabiske Halvø,' og han forviste derfor jøderne fra Khaybar."

og

University of Southern Calif - Center For Muslimsk-Jødiske forhold, Sahih Muslim, Bog 019, Nummer 4366

Det er blevet fortalt af 'Umar b. al-Khattib at han hørte Allah's Budbringer (må Fred være med Ham) sige: Jeg vil forvise jøderne og kristne fra den Arabiske Halvø og der skal kun være muslimer dér.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails