torsdag den 3. marts 2011

En folkemordsfortaler vender hjem

En folkemordsfortaler vender hjem


Et budskab til vore brødre i Palæstina: Jeg har det håb i hjertet, at ligesom Allah gav mig lov til at være vidne til triumfen i Egypten, da vil Han give mig lov til at være vidne til erobringen af Al-Aqsa Moskeen...Ohh, Allah, giv os lov til at prædike i Al-Aqsa Moskeen. (Mængden: Amen) Giv os lov til at gå sikkert ind i Al-Aqsa Moskeen. (Mængden: Amen) Giv os lov til at gå derind uden frygt. (Mængden: Amen) Fuldfør denne fuldstændige sejr for os. (Mængden: Amen) Oh, sønner af Palæstina, vær forbliv helt sikre på, at I vil være de sejrende.
Således gengiver MEMRI en udtalelse fra Sheik Yusuf al-Qaradawi's tale der markerede hans triumferende tilbagevenden til Egypten, på Tahrir Pladsen, fredag for en uge siden.


Ordene af Det Muslimske Broderskab gejstlige - hvis Sharia og Livs program på Al Jazeera TV har et publikum på 40 millioner - er ikke uden en vis ironi. For nuværende - under israelsk styre - har muslimerne allerede den fulde adgang til Al-Aqsa Moskeen, på Tempelbjerget i Jerusalem og adgangen for landets jøder og kristne til bjerget er under restriktioner.

Men selvfølgelig bad Qaradawi om en anden form for 'adgang' en der indbefatter 'erobring" og udslettelse af Israel. At hans ord inspirerede til et tordnende bifald fra en mængde på mindst en million tegner ikke godt for et demokratisk Egypten der vil respektere fredsaftalen med Israel.

Og dog som, Andrew Bostom bemærker,
har ingen af de førende medier rapporteret at Qaradawi selv udsendte et basunbudskab om jihad for generobringen af Al-Aqsa Moskeen, Jerusalem...Denne bevidste 'udeladelse' afspejler en større mere gennemført kampagne af både de førende medier (og akademiet der er enige) om at karakterisere det som "pluralistisk, reform islam,! Qaradawis' ..jihadisme, og det medfølgende ondsindede jødehad såvel som had mod andre vantro."
Qaradawi, har virkeligt et langt register, over især had mod jøder, og den kendsgerning at han under Mubarak regimet var i eksil i Qatar var en af faktorerne til - med Israels øjne, i det mindste - at det regime var at foretrække fremfor de andre i regionen.

I 2009, prædikede Qaradawi at: (MEMRI oversættelse her, video her)


Gennem historien har Allah påført jøderne folk der vil straffe dem for deres korruption. Den sidste straf blev udført af Hitler. Ved hjælp af alle forskellige metoder han benyttede overfor dem - selvom de overdrev dette problem - lykkedes det ham at anbringe dem, hvor de burde være.

Den guddommelige straf er for dem. Om det er Allah's vilje vil det næste gang ske for de troendes hånd....
Det kan ikke være overraskende for en der går ind for mord i stor skala. Qaradawi som Anti Defamition League bemærker, "har en lang forhistorie med at støtte palæstinensiske bomber mod israelske civilister." Som han sagde ved en konference i 2008 til hans ære i Doha, Qatar:
Jeg støtter den palæstinensiske sag. Jeg støtter modstanden og jihad. Jeg støtter Hamas, den islamiske jihad, og Hezbollah. Jeg er imod den fred som Israel og Amerika ønsker at diktere. Denne fred er en illusion. Jeg støtter martyrhandlingerne. 
Og i endnu en prædiken, 2009, tilbyd Qaradawi - nu 84 - sin personlige indsats for sagen, og gav udtryk for at han er parat til at "drage til landet med jihad og modstand" og fastslog: "Jeg vil skyde Allahs fjender, jøderne de vil kaste en bombe mod mig, og således vil jeg besegle mit liv til martyriet."

Det kunne være rart at afskrive Qaradawi som en tosse eller "ekstremist," men hans betydelige anseelse og den kæmpemodtagelse han fik da han vendte tilbage til Egypten viser en en anden retning. Som Shadi Hamid fra Brookings Institution observerer:
Qaradawi er rigtig meget i hovedrollen i det egyptiske samfund, han er i hovedrollen i det religiøse, han tilbyder ikke noget der er særligt bemærkelsesværdigt, eller radikalt i den kontekst som er Egyptens. Han er en islamist og han er en del af Det Muslimske Broderskab tankeverden,  hans appel går langt udover det islamiske spektrum og i den forstand er han ikke blot endnu en islamist person, han er en egypter med en national profil.
Det kan faktisk godt være for tidligt at sige, hvilken vej den egyptiske "revolution" vil bevæge sig. Militærregimet kan finde en måde at bevare magten på, eller at holde den virkelige magt den skal forholde sig til - Det Muslimske Broderskab - ude af magtindflydelsen. Men populariteten og den slags holdninger, følelser, der udtrykkes af Yusuf al-Qaradawi holder israelerne - under alle omstændigheder -  fra at tilslutte sig "demokrati" fejrings koret.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails