søndag den 13. marts 2011

Pearl Harbor og 9/11 samme årsag...

Bernie Planck


Om et øjeblik vil jeg fortælle, hvordan angrebet på Pearl Harbor og angrebene 9/11 har forbindelse.

Først nogen baggrundsviden: Umiddelbart efter angrebene den 9/11 angav tåbelige venstreorienterede som årsag til angrebene, vor støtte til Israel, eller vor militære tilstedeværelse i Mellemøsten, eller fordi vi stjæler (til 90 dollars + for en tønde) de værdifulde muslimske ressourcer eller fordi vi har besværet det irakiske folk med svære sanktioner.

Osama bin Laden selv, i sin krigserklæring fra 1998 mod US, reciterer de selvsamme beklagelser.(Se noten) Men de specifikke handlinger var ikke selve årsagen; man behøver blot bemærke, at Sovjet dræbte, slavegjorde eller undertrykte flere muslimer, end nogen anden nation på Jorden, og dog betragter Bin Laden ikke dem som værdige nok til at være indbefattet i sin fatwa fra 1998.

Nej, Sovjet stod ikke i vejen for den muslimske dominans over verden. Men du ved jo nok hvem der gør. Det er derfor vi blev angrebet den 9/11 - ikke fordi muslimske ekstremister hader vor frihed eller på grund af Israel eller nogen anden tåbelig årsag, og undskyld mig sprogbruget, men der er kun en ordentlig måde at sige det på: Vi blev angrebet fordi vi var de stærkeste, skiderikker på Jorden.

Og det er præcis den selvsamme grund til at vi Pearl Harbor blev angrebet i 1941. Vi stod i vejen for den japanske ekspansion af deres imperium. Amerika - ikke briterne, ikke Sovjet, ikke nogen europæisk nation.
United States Secretary of Homeland Security Janet Napolitano said that 'the system worked' on December 7, 1941 when the Japanese military attacked the American naval fleet at Pearl Harbor, Hawaii.
Photo Credit: Carbolic Smoke Ball


Japan manglede mange af de naturlige ressourcer der er brug for til deres industrier. I stedet for at udvide handelen udvidede japanerne deres imperium.

Japanerne besatte Manchuriet i 1931, og indledte en krig med Kina i 1937.

Præsident Roosevelt og udenrigsminister Cordell Hutt lukkede af for amerikansk handel, som et forsøg på at tvinge japanerne til at afslutte deres fjendtligheder mod Kina. Dette gjorde japanerne endnu mere agressive.De havde længe haft et godt øje til de ressourcerige britiske og hollandske kolonier i Sydøstasien, og da U.S. handelsembargoen strammede til søgte japanerne længere mod syd efter råmaterialer og strategiske ressourcer.

Kun United States stod i vejen for Japan. U.S. Stillehavsflåden ved Pearl Harbor var den eneste styrke der var i stand til at udforde Japans Flåde, og de amerikanske baser på Filippinerne kunne true kommunikationslinjerne mellem de japanske øer hjemme, og øerne i det indiske Ocean. Enhver olietanker der var på vej mod Japan skulle passere det amerikansk dominerede Luzon. Udfra disse behov og overvejelser fremstod Japans krigsplaner.

Derfor når du læser på en venstreorienteret idiotisk blog, at hvis vi blot ville holde op med at støtte Israel, om vi blot forlod Saudi Arabien, eller kom ud af Irak, eller gjorde dit eller dat, så ville der være frem mellem US og den muslimske verden så kender du dog sandheden: Der kan kun være fred mellem US og den muslimske verden når den muslimske verden er helt smadret som Kejserens Japan blev besejret.

Den store fejltagelse i Irak var at vi ikke har styret landet som vi gjorde med Japan. Vi burde have tvunget vor levevis på det irakiske folk som det skete med japanerne. Jeg tror at vi kommer til at gå ind i hver eneste muslimske nation og forandre deres måde at leve på. Hvis vi ikke gør det, så en dag, vil hver muslimske nation komme herover og forandre vor levevis.

NoteUdtalelse fra Verdens Fronten for Islam

Den Arabiske Halvø er aldrig - siden Allah gjorde den flad, skabte dens ørken og lod den omkranse af hav -- blevet stormet af nogen styrker som Korsfarerhærene, der spredte sig deri som græshopper, åd dets rigdomme og udslettede dets plantager. Alt dette er sket i en tid, hvor nationerne angriber muslimerne som mennesker der slås om en tallerken med mad. I lyset af den alvorlige situation og mangel på støtte er vi og du forpligtet til at diskutere de nuværende begivenheder, og vi bør alle blive enige om hvordan vi løser dem.

I dag er der ingen der argumenter over de tre kendsgerninger der er kendte for alle; vi vil liste dem her for at minde alle om dem:
For det første har United States i over syv år besat Islams lande på dets helligste sted, Den Arabiske Halvø, plyndret det for dets rigdomme, dikteret dets herskere, ydmyget dets befolkning, terroriseret dets naboer, og benyttet sine baser på Halvøen som spydspidser, hvorigennem man bekæmper muslimske folkeslag.

Hvis nogle folk i fortiden har nævnt kendsgerningen om besættelsen, så har alle folk på Halvøen nu anerkendt det. Det bedste bevis på dette er amerikanernes fortsatte agression mod Iraks folk ved at benytte Halvøen som udgangspunkt, skønt alle dets herskere er imod, at deres landområder benyttes til det formål, men de kan intet gøre ved det.


For det andet, trods den store ødelæggese der er påført Iraks folk af Korsfarer-Zionist alliancen, og trods det store antal dræbte, der overstiger 1 million ... trods alt dette forsøger amerikanerne nu engang at gentage de rædselsfulde massakrer, som var de ikke helt tilfreds med den pålagte blokade eller den voldsomme krig eller opdelingen og ødelæggelsen.Så her kommer de for at udslette det som er tilbage af dette folk og ydmyger deres muslimske naboer.


For det tredje, hvis målet for disse krige for amerikanerne er religiøse og økonomiske, da er målet også at tjene den forkælede jødiske stat, og aflede opmærksomheden fra besættelsen af Jerusalem, og mordet på muslimer der. Det bedste bevis er deres ivrighed efter at ødelægge Irak, den stærkeste arabiske nabo, og deres forsøg på at opdele alle regionens stater, Irak, Saudi Arabien.
Alle disse forbrydelser og synder der er begået af amerikanerne er en klar krigserklæring mod Allah, hans Budbring og muslimerne. Og ulema har ensstemmig, i hele Islams historie været enige om jihad er en individuel pligt hvis fjenden ødelægger muslimske lande. Dette belv åbenbaret af Imam Bin-Qadamah i "Al-Mughni," Imam al-Kisa i "Al-Bada'i," al Qurtubi i hans fortolkning af shayek af al-Islam i hans bøger hvor han sagde: "Men hensyn til at kæmpe for at afvise (en fjende), er det målet at forsvare helligdomme og religionen, og det er en enstemmig pligt (af ulemaen). Intet er mere helligt end troen, undtaget at afvise en fjende der angriber religionen og livet."

Med denne baggrund, og i overenstemmelse med Allah's orden, udsteder vi følgende fatwa til alle muslimer:

Forpligtelsen til at dræbe amerikanerne og deres allierede -- civilie som militære -- er en individuel pligt for enhver muslim som kan gøre det i hvilket som helst land, hvor det er muligt, for at befri al-Aqsa Moskeen og den hellige moske (Mekka) fra deres greb, og for at deres hære skal komme ud af alle Islams lande, besejrede og ikke i stand til at true nogen muslim. Dette er i overensstemmelse med Den Almægtige Allahs ord, "og bekæmp hedningerne allesammen som de bekæmper jer," og "bekæmp dem til der ikke mere er tumult eller undertrykkelse, og der hersker retfærdighed og tro på Allah."

Den originale arabiske tekst til denne udtalelse kan findes her, ved Cornell Univ Library.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails