søndag den 1. januar 2012

Verdens ende i 2012???

Endnu fler kalendere forudsiger Enden i 2012

Dæmonisk plan der kulminerer med Jesus 2. komme skjult selvom vi burde kunne se den?


*
Peger the Great Seal of the United States 2012 som afslutningen af den nuværende tids og begyndelsen til en “ny tidsalder?”

Med al den hektiske opmærksomhed der er med den gamle Maya kalender der lader formode at den menneskelige civilisation i 2012 får et knæk, da ønsker en amerikansk forfatter at alle skal vide at andre kalendere forudsiger det samme, og han hævder at en dæmonisk plan for en dato for afslutningen findes så åbenlyst i U.S. Capitol og din tegnebog at du overser det.

Tom Horn en Bibel-troende kristen og forfatter til “Apollyon Rising 2012," siger han faktisk aldrig havde en interesse i Mayakalenderen, der kommer til af afslutte cirklen og som skulle  ske den 21. december 2012. Så blev han opmærksom på utallige andre kalendere og profetier spændende over mange århundreder der alle forudsiger afslutningen af den nuværende mennesketidsalder ved afslutningen af næste års vintersolhverv.

“Jeg begyndte at finde ud af, at det ikke kun var Mayaerne,” fortalte Horn WND, da han bemærkede varsler fra jødiske mystikere og ligeledes fra de gamle kinesere, hinduer, cherokee indianere og endog kunstværker blandt berømte amerikanske symboler der alle peger på den samme tidsramme.

Trods det de ikke have teleskoper var Maya folket i Centralamerika yderst omhyggelige observatører af bevægelser på himlen, med højdepunktet af deres civilisation mellem året 250 og 900 før vor tid.

Learn what pagan calendars as well as the Holy Bible itself have to say about the end of the current human age in Tom Horn's "Apollyon Rising 2012," direct from WND's Superstore.

"Maya forstod denne jævndøgns procession, i bund og grund ikke for at afslutte, men for at begynde forfra, lave om,” skulle indtræffe i december 2012 forklarede Horn.

Han siger deres profeter sammenkædede den dato, “med profetier om ro på Jorden hvorefter en ny slags menneske forekommer på Jorden, samt tilbagevenden af deres dragegud, en flyvende slange der har magt over luftens rige.”

"Aztec så det samme, en flyvende slange, Quetzalcoatl," sagde Horn og tilføjede, “deres kalender slutter i 2012.”

Han siger hinduernes Kali Yuga kalender forudsiger globale forandringer cirka år 2012 og Kinas "Book of Changes," også kendt som "I-Ching," forudsiger enden det samme år
*
En tidslinjegraf skabt i 1973 baseret på Kinas Forandringernes Bog eller I-Ching, viser at grafen linje forsvinder præcis den 21. december 2012.

Horn siger at for 38 år siden, da videnskabsforskernen  Terrence og Dennis McKenna skabte en børsmarkeds graf med baggrund i “I-Ching,” da “ forsvandt tidslinjen pludselig fra grafen ind i evigheden præcis den 21. december 2012.

"Denne opdagelse er endnu mere forbavsende når man tager i betragtning at McKenn’s forskning blev offentliggjort i 1973 uafhængig af nogen viden om afslutningsdatoen i Maya kalenderen,” bemærkede Horn.

Samtidig taler Zohar, en samling af bøger i den mystiske jødiske Kabbalah, der først kom frem i Spanien i det 13. århundrede om Messias’ komme på samme tidspunkt som de andre kalendre forudsiger enden.

Den forudsiger sent 2012, “Alle verdens konger vil samles i den store by Rom, og Den Hellige Ene, vil udøse ild og hagl og meteorsten over dem til de alle er udslettede, med undtagelsen af den som endu ikke er ankommet der. Disse vil igen påbegynde andre krige. Fra den tid Mashiach (Messias) vil begynde af vise sig, og rundt om ham vil der samles mange nationer og fra Jordens alleryderste hjørner.”

Horn siger, "I betragtning af forkastelsen af Jesus af ortodokse jøder som Messias, kunne denne komme være en forkyndelse af Antikrists komme i 2012.”

Det som måske er mest fascinerende er Horns diskussion om hvad der kunne være moderen til alle konspirationsteorierne, der går helt tilbage til Bibelens 1. Mosebog, og omfatter Noa’s barnebarn Nimrod, der ikke kun byggede det berømte Babels Tårn, men er den “mægtige jæger” som de lærde mener blev tilbedt som Solguden, med navne som Osiris i Egypten og Apollo i Grækenland.

Horn siger at fra den ældste oldtid har  en plan der omfatter hedenske soldyrkere, Amerikas Grundlæggende Fædre, Frimurerne tilsyneladende været i arbejde, kulminerende i endens tid med genkomsten eller genopstandelsen af et ondt overnaturligt væsen. Denne karakter kan faktisk ses skildret som det ‘øje der ser alt’ foroven på den åbne pyramide på the Great Seal of the United States, som man kan se på bagsiden af 1 dollar sedler.

Andre har spekuleret over om øjet på toppen af pyramiden kunne være en gengivelse af Jesus Kristus da Bibelen bemærker. “Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.” Salme 118:22

Datoen for foden af pyramiden er 1776, hvilket ikke kun er året hvor uafhængighedserkllringen blev underskrevet, men også begyndelsen af en ny Maya “katun” en tidsperiode på 19.7 år. Hvis hvert af pyramidens 13 trin på the Great Seal repræsenterer en af disse tidsperioder da ville det øverste trin markere året 2012.

Den latinske frase "Novus ordo seclorum" er en del af det amerikanske segl, og kan oversættes med “tidsalderens Nye Orden,” hvilket er hvad nogle frygter er hvad mange U.S. præsidentern, herunder George Herbert Walker Bush henviser til når de benytter udtrykket “En Ny Verdens Orden.”

Andre besynderlige sammenkædninger til United States omfatter  Friesen af Amerikans Historie, et malet panorame i U.S. Capitol.

I kunstværker er indbefattet “Cortez og Montezuma ved det mexikanske Tempel,” af den italienske kunstner Constantino Brumidi.

*
Montezuma vises pegende på den helligeils med en slange der omslynger den. Ifølge Aztec kalenderen forudsiges det at ilden går ud den 21. december 2012.


Der skildres den spanske opdagelsesrejsende Hernando Cortez, Mexicos erobrer, der går ind i Aztek templet i 1519. Han bydes velkommen af Kejser Montezuma II, der troede Cortez var en Gud.

"Montezuma's hånd peger direkte ned på den hellige ild, der faktisk går ud ...den 21. december 2012 ved kalenderens afslutning,” bemærker Horn.

På frisen er også skildret Aztec kalenderstenen og solguden Tonatiuh, som de hedenske præster alene i året 1487 ofrede 80000 mennesker til.

“Skjult lige for vore øjne er Guden der kræver menneskeofre,” sagde Horn.

Han siger endnu et kunstværk af stor værdi, der kan have spor til endens tid, er det berømte maleri i Capitols Rotunde med titlen, “The Apotheosis of George Washington.” Ordet “apotheosis” betyder, at guddommeliggøre eller ophøje til gudelig status, og Washington skildres som genopstanden og som værende gjort guddommelig.  
*
The U.S. Capitol Rotunda skildrer "The Apotheosis of George Washington," med Amerikas første præsident der bliver glorificeret som en Gud sammen med utallige hedenske guder.


Men bemærker Horn i  "Apollyon Rising 2012":

De som tror at United States blev grundlagt på Kristendommen og besøger Capitol for første gang vil blive overrasket over den voldsomme kontrast til historisk kristen kunst om Jesu himmelfart sammenlignet med den “himmel” George Washington dukker op i, indefra Capitol kuplens/skød som Isis. Der ingen engle, men djævle og hedenske guddomme som er vigtige fra Frimureroverbevisningen. Disse omfatter Hermes, Neptun, Venus (Isis) Ceres, Minerva og Vulcan (Satan) selvfølgelig, Jupiters søn og Juno som der ofres mennesker til.

Horn siger at symbolikken i maleriet er i sammenhæng med de dybt rodfæstede forestillinger om, at særlige mennesker er udvalgt af overnaturlige kræfter, og at deres jordiske kongedømmer skabes og ledes af disse hedenske guder.

Washington var selv Frimurer, og ifølge bogen “The Age of Washington,” af George W. Nordham var præsidenten iført  fuldt Frimurerudstyr  da han nedlagde grundstenen til U.S. Capitol den 18. september 1793.

Når det kommer til bibelske henvisninger til Enden, er et centralt tema at Jesus Kristus vil komme tilbage til Jorden, og det som ofte omtales som “Det Andet Komme” for at være leder at Guds Rige. Mens Skrifterne ikke giver nogen specifik dato for “Herrens Dag” som den ofte benævnes, opfordrer de dog alle til at være klar til alle tider, fordi hans genkomst ville komme pludseligt, som “en tyv om natten,” og Jesus Kristus selv advarede og formanede om at “være klar for Menneskesønnen kommer i en time I ikke forventer.” (Mattæus 24:44)

Det 24. kapitel hos Mattæus evangeliet skildrer Jesus der, besvarer apostlenes spørgsmål om tegnene på Hans komme og afslutningen på den nuværende tid, og Jesus giver en opskriftsliste på begivenheder der omfatter krige og rygter og krige, falske Kristuser, hungersnød, smitsomme sygdomme, jordskælv og stor foruroligelse, med mange troende der slås ihjel.

Jesus bemærkede, “Og dette Evanglium om Riget skal forkyndes for hele verden som et vidne for alle nationer; og så skal Enden komme.” (Mattæus 24:14).

Han sagde også: “Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det! –  da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;” (Mattæus 24:15-16)

Denne henvisning til “Hellig Grund” får mange til at tro, at et nyt tempel til Gud skal bygges i Jerusalem for Jesu genkomst.

Nogle kristne, såsom Noel Hornor fra Good News Magazine mener 2012 varsler er et resultat af ubegrundet frygt og for stor tillid til hedenske systemer fremfor selve Bibelen.

Hornor skriver: "Jovist vil 21. december 2012 komme og gå. 22. december vil komme og Jorden vil fortsætte. Og det vil nye teorier vedrørende præcise datoer for verdens ende også. Råbet er blevet fremført af ihærdige stemmer i årtusinder, og man kan være sikker på det vil fortsætte.”

For Tom Horns vedkommende siger han at han aldrig foretrækker nogen hedensk profeti fremfor Bibelen, men han undrer sig blot over så mange forskellige civilisationer som ikke har forbindelse med hinanden der taler om Tidernes Afslutning i december 2012.

“Jeg ville ikke sige at jeg alligevel er overbevist om at 2012, blot vil være ligesom Årtusindeskiftet til 2000,” idet han henviser til  det misforståede hysteri om at verden ville gå under og da 1999 blev til 2000.

“Det er meget let at tage usædvanlige omstændigheder og så fortolke Bibel profetier, og så sker det ikke alligevel. Der var masser af grunde til at men at Hitler var Antikrist. Det var han ikke. Han var en antikrist men ikke den Antikrist.”

“Det jeg kan gøre er at gøre opmærksom på god forskning,” konkluderede Horn. “Jeg opfordrer til besindighed, og læner hen imod at 2012 ikke vil betyde noget som helst. Men i baghovedet kan jeg ikke glemme alle disse kulturer.”

Til anbefaling:

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2010/02/2012-og-verdens-ende.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/04/endentid-er-nr-med-irans-jne.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails