lørdag den 19. december 2015

ISIS - hvorfra stammer ondskaben?

ISIS: Hvorfra stammer ondskaben?

Vi har i den seneste tid set ISIS føje nye teknikker til deres repertoire for brutalt at henrette ofre. Åbenbart har halshugninger og levende brændinger af mennesker mister deres appeal. De seneste tiltag man har indledt har føjet yderligere indsigt i denne gruppes afgrundsdybe depravitet.


Hverken et offers alder eller køn er nogen barriere for ISIS vildskaben. Efter at have henrettet en far placerede bødlerne fra ISIS eksplosiver på hans lille barn og lod det detonere for at vise de nye rekrutter, hvordan en menneskekrop splittes i atomer.


I sidste måned benyttedes en tank til at henrette en syrisk soldat - han blev kørt over. Endnu en teknik lader ISIS kombinere en henrettelse i forbindelse med deres kampagne for at ødelægge ikke-islamiske oldtidsværker. Tre fanger blev bundet til søjlerne på en af verdens vigtigste oldtidssteder Triumfbuen i Palmyra, Syrien. Buen og fangerne blev sprængt i luften.


Med stolthed lægger ISIS videoer og fotos ud af disse barbariske handlinger.


Det er vigtigt at forstå hvad der gør at man lægger en sådan djævelsk opførsel for dagen hos muslimer, der tilsyneladende er helt og aldeles uberørt af det. Hvorfra stammer det? Hvad er det der har gjort ISIS til en drabsmaskine fuldstændig blottet for medfølelse med medmennesker?


Analysen må tage sin begyndelse i undersøgelsen af islams grundlægger profeten Muhammads gerninger.


Hvis der skulle laves en film i Vesten om Muhammads liv ville den få en anmeldelse af censuren på “NC-17-No One 17 og ikke tilladt.” På grund af en sådan films vold ville vi skulle beskytte sindene hos unge der lader sig påvirke så de ikke godtager et trossystem der sanktionerer brutalitet overfor de som ikke frivilligt går med i Muhammads flok.


Naturligvis behøver vi slet ikke bekymre os om at en sådan film vil blive lavet - på grund af Charlie Hebdo affæren. En skuespiller i dag ville være angst for at portrættere Muhammad - det samme som en hurtig afslutning på karriere og liv foranstaltet af muslimer der bliver fortørnede over ethvert forsøg på at skildre profeten.


Muhammads voldelige livsførsel er dog ingen hindring for muslimer når de underviser deres børn om ham. Deres indstilling til Muhammads vold mod ikke-troende er “Tilladt til alle tider.”


Nutidens Islam har udviklet sig fra en triade af kilder. Koranen, Hadiths og Sunna. Selvom de fleste ikke-troende kender Koranen som værende Islams hellige bog, er det kun få der kender til Hadiths og Sunna.


Hadiths er fortællinger der har fokus på Muhammads liv. De udgør traditioner, knyttet til en “følger” og åbenbarer en historie om, eller udtalelse af Muhammad.


En ‘følger’ var en der levede på samme tid som Muhammad. Kvalifikationen for at være en ‘følger’ er at man blot havde set eller endog blot ønsket at have mødt Muhammad da han levede. En sådan status må være noget usikker, idet den giver ‘følgeren’ myndighed til at præsentere profetens lære i al evighed.


Sunna betyder “sti.” De fremlægger en ‘sti’ for opførsel således at man kan blive en god muslim. Det omfatter at man følger Muhammads religiøse praksis, som først blev indført blandt hans følgere, og overdraget til kommende generationer gennem islamiske lærde i lov.


Denne triade af islamisk autoritet er tæt knyttet sammen for at give de troende Muhammads mandat. Ikke-muslimer der er bekymret for deres skæbne blandt muslimer, der søger efter vejledning i denne triade, burde have ønske om at læse vers i Koranen der retfærdiggør deres bekymringer.


Koranen 8:12. “Jeg vil indgyde frygt i hjerterne hos de som ikke tror. Hug derfor deres hoveder af, og skær hver fingerspids af dem.”


Koranen 8:39: "Og bekæmp dem indtil der ikke er flere fitna (vantro) og religionen skal kun være for Allah.”


Koranen 3:56: "Med hensyn til de som forkaster troen, vil jeg straffe dem med frygtelige pinsler i denne verden og den Hinsides, vil der heller ikke være lindring for dem.”


Koranen 5:33:  "Straffen for de som fører krig mod Allah og hans budbringer (således bliver det at føre krig retfærdiggjort hvis man ikke underlægger sig islam) og stræber efter at vildlede landet, er kun det at de skal myrdes eller korsfæstes, eller deres hænder eller fødder hugges af fra hver sin side, de bør fængsles, dette skal være en vanære for dem i denne verden og i det Hinsides skal de opleve dyster afstraffelse.”


Fra Hadiths erfarer vi at Muhammad sagde god for brug af ekstrem, og brutale former for henrettelse.


Profeten fangede en ældre kvinde, Umm Qirfa, fra en fjendtlig stamme og beordrede hende henrettet. Muhammad overdrog opgaven til en troende, der...”...slog hende så grusomt ihjel ved at binde et reb mellem hendes ben og til to kameler og drev dem derpå frem indtil de splittede hende ad.”T (Ibn Ishaq/Hisham 980)


Både gennem vers i Koranen og Hadiths erfarer vi om Muhammads opfordring til at halshugge så mange som 900 medlemmer af stammen Banu Qurayza. Trods det de havde overgivet sig til ham uden kamp, viste han dem ingen nåde. Så talrige var henrettelserne, at de begyndte tidligt om morgenen og fortsatte under fakkellys samme aften.


Med nøjagtig samme metode som ved henerettelsen af Banu Qurayza stammen i 627 a.d. udgav ISIS en video i juli i år der viste deres misgerninger i juni 2014, hvor man henrettede anslået 1700 unge ubevæbnede Shiitiske kadetter fra luftvåbnet ved Camp Speicher i Tikrit, Irak. Tvunget ned i en massegrav blev ofrede gennemhullet med riffelskud. Andre ført til en flodbred og henrettet en efter en. Man lod ikke aftenmørket hindre udførelsen som tilfældet var ved Banu Qurayza. ISIS fortsatte massakren langt ud på natten ved at benytte et natkamera for at dokumentere handlingen da solen gik ned.


Kollektivt set så opfordres der til at muslimer konverterer ikke-muslimer. Men dersom disse ikke vil konvertere, så har muslimerne licens til at slå disse ikke-troende ihjel.


I hele Islams historie har der været muslimer der valgte at benytte denne licens, som ISIS har gjort, og de som har valgt ikke at gøre det - flertallet af muslimer. Førstnævnte betegnes som ekstremister - sidstnævnte - moderate.


At det store flertal af islams følgere muligvis kan være moderate er ikke særlig betryggende for de ikke-troende. Dette skyldes at den ‘licens’ der gives til myriader af muslimer om at slå ikke-muslimer ihjel ikke har nogen udløbsdato. Den gælder i al evighed.


Den bekymrende kendsgerning for ikke-troende er, som vi har set det ved voldshandlinger herhjemme udført at muslimer, at nutidens ‘moderate’ muslimer meget vel kan vise sig at være morgendagens ekstremister.
Lt. Colonel James G. Zumwalt, USMC (Ret.), is a retired Marine infantry officer who served in the Vietnam war, the U.S. invasion of Panama and the first Gulf war. He is the author of "Bare Feet, Iron Will--Stories from the Other Side of Vietnam's Battlefields," "Living the Juche Lie: North Korea's Kim Dynasty" and "Doomsday: Iran--The Clock is Ticking." He frequently writes on foreign policy and defense issues.


http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/isis-from-where-does-its-evil-flow?f=must_reads#ixzz3qcZbgPqE

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails