onsdag den 9. december 2015

Præsident Roosevelt en Donald Trump på steroider

FDR var Trump på steroiderAt Donald Trump nævner, at der burde være en “total og fuldstændig afskæring for muslimer i at komme ind i United States” se det gør ham til en slags tosset og farlig karl?

Hvis venstreorienterede - og forbløffende nok  nogle Republikanere tror dette, så Hallo!

Hvad i alverden skal vi så stille op med præsident Franklin D. Roosevelt? FDR var, hvis man skal benytte visdom Trump på steroider.

De som læser og kender historien, og således, måske de der burde, men dog ikke gør, så var det altså FDR der i kølvandet på Pearl Harbor, og det at USA gik i krig mod Tyskland, Italien og Japan foretog sig følgende der vil få Donald Trump til at ligne en nørdet svækling.  

Tyskland, Italien og Japan var datidens muslimer i december 1941.

Og FDR svarede som følger, først om tyskerne i den præsidentielle proklamation 2526 der fik etiketten at være rettet mod ... dette er et direkte citat -- “Fremmede: Tyskerne.” Og hvad med de “Fremmede” tyskere? FDR krævede at
… alle indfødte, borgere, indbyggere eller personer fra den fjendtlige nation eller regering, fra fjorten års alderen og op, der skulle befinde sig i USA, og ikke være statsborgere, skal kunne opbringes, tilbageholdes, sikres og fjernes som fremmede fjender. Præsidenten har myndighed under alle omstændigheder, ved sin proklamation, eller anden offentlig lov, at kræve at dette overholdes for United States vedkommende.......og ret til at indføre enhver anden regulativ der findes nødvendigt efter forudsætningerne og for den offentlige sikkerhed.
Faktisk lod FDR, som den regelrette person han var, sin Proklamation 2526 følge efter sin Proklamation 2525, der gik efter udøverne af Pear Harbor angrebet - japanerne. I et lignende ord som hans behandling af de tyske indvandrede i Amerika, proklamerede FDR - igen citat “Fremmede: Japanere”
Hallo, vi må ikke glemme italienerne. Fascisterne. FDR gik videre efter sine proklamationer om hvordan Amerika ville behandle tyske og japanske indvandrede og inkluderede også Mussolinis fascister. Det skete i en præsidentiel proklamation 2527, der fik titlen “Fremmede fjender - Italienere.” Og jovist som du måske har gættet, benyttede FDR samme sprogbrug som ved tyskerne og japanerne
Og forresten. Hvad betød hans behandling hvis du faktisk var tysk, japansk eller italiensk indvandrer i Amerika under FDR regimet? Se på dette hvis du var italiener:
Over hele nationen er der anslået 600,000 italienskfødte bosiddende i United States der blev erklæret ”fjender, fremmede.” Udtrykket “fjender, fremmede” var ikke kun knyttet til 2. Verdenskrig. Klassifikationen går tilbage til the Alien Enemies Act of 1798, der fastslog at hvis United States var i krig mod et land så ville enhver “indfødt, borger, bosiddende eller undersåt fra den fjendtlige nation” boende i United States, og som ikke var blevet amerikansk statsborger kunne betragtes som “fjender, fremmede.” I ugerne efter bombningen af Pearl Harbor blev, fremmede fjender beordret til at overdrage fotoapparater, kortbølgeradioer og radiosendere. Andre kontrabande ting var lommelygter, små både, kikkerter og våben, herunder jagtrifler. Fjendtlige fremmede fik forbud mod at rejse længere bort end 5 miles fra deres hjem, og det gjaldt også for at arbejde, og fik forbud mod at komme ind i “strategiske områder,” såsom kraftværker og lufthavne. I San Francisco kunne Giuseppe DiMaggio, far til den berømte baseballspiller Joe Di Maggio ikke besøge sin søns restaurant, fordi den befandt sig i forbudt zone.
Det Donald Trump foreslår er, at der skal være en pause i muslimsk indvandring til Amerika - og medierne, venstreorienterede og især, til stor vanære, endog Republikanerne går amok.

Alligevel, og samtidig, er der så alle disse fejringer af Franklin Roosevelt - det største monument i Washington, de ubegribeligt mange steder der er opkaldt til hans ære, de endeløse hyldester af f.eks. Time Magazine, og selvfølgelig venstreorienterede som the Democratic National Committee.
I 1930’erne vendte amerikanerne sig mod Demokraterne og valgte Franklin D. Roosevelt som præsident for at få afsluttet Den Store Depression. Roosevelt tilbød amerikanerne en New Deal der skulle give arbejdspladser, stabilisere landbrugspriserne, og bringe elektricitet til fjerne byer og samfund på landet. Under præsident Roosevelt, gave Social Security et løfte der holder til i dag, at blive ældre ville aldrig igen betyde fattigdom.
Har du fattet det? Ikke et pip fra Demokraterne om at deres helt FDR var Donald Trump på steroider, da Amerika var under angreb. FDR benyttede sine præsidentbeføjelser til at erklære at tyskere, italienere og japanere i Amerika var “fremmede elementer,” gav dem strenge regulativer, registrerede dem, fjernede alt fra dem fra deres våben til deres kikkerter til dere ret til at rejse til deres jobs.

Ohhhhhh NEJ da! FDR er en verdslig helgen. Donald Trump er en tosset hykler.

Ikke sandt!


ABOUT THE AUTHOR
Jeffrey Lord is a former Reagan White House political director, an author, and a CNN com
http://spectator.org/articles/64879/fdr-was-trump-steroids

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails