tirsdag den 29. december 2015

Islam og Vesten: En uforsonlig konflikt

Islam og Vesten: En uforsonlig konflikt?


“Jeg er dybt bekymret over den retorik der kommer fra Republikanerne, i særlig grad Donald Trump, der sender et budskab til muslimer her .... og ... rundt om i verden, at der er et ‘sammenstød mellem civilisationer.’”
Således sagde Hillary Clinton ved et debatmøde i New Hampshire.
Den frase stammer ikke fra Donald Trump, men fra Harvards berømte Samuel Huntington. Hans bog “Civilisationernes sammenstød og den nye verdensorden” er af Zbigniew Brzezinski blevet beskrevet som at give “nødvendige indsigter for en bredere forståelse af verdens forhold i vor tid.”
At Clinton ikke ser ud til at kende til denne tese, eller afviser den, er ikke gode tegn på at hun forstår denne verden særlig godt.
Et andet angreb mod Trump, mere sløret, dukkede op i et “åbent brev” i The Washington Post, hvor fire dusin religiøse ledere, med Kardinal Theodore McCarrick som anfører, anklager “nogle politikere, kandidater og kommentatorer” i at begå fejl ved ikke at følge Thomas Jefferson diktum:
“Jeg vil aldrig, hverken i ord eller handling ....tillade en ret til at stille spørgsmål ved andres religiøse opfattelse.”
Uden intention om at vise Jefferson mangel på respekt, men hvis du ikke spørger “ind til andres religiøse opfattelser” i denne verden, ja så kan du blive dræbt.
“Vi elsker vore muslimske brødre og søstre i menneskeheden,” sagde underskriverne af kardinal McCarrick’s brev, “de tjener i vore samfund som læger, advokater, undervisere, ingeniører, journalister, redningstjenester og som medlemmer af U.S. Armed Forces og Kongressen.”
Unægteligt sandt. Men desværre er det ikke sagens ende.
Har det værste angreb mod United States siden Pearl Harbor, 9/11, noget at gøre med den islamiske tro?
Hvad med Fort Hood og San Bernardino massakrene, bomberne i Londons undergrundsbane og drabene i Charlie Hebdo, sammen med slagteriet ved Bataclan i Paris - har de noget med islam at gøre?
Har den alenlange liste med overgreb udført af terroristceller fra ISIS, Boko Haram, al-Queda, al-Shabaab og Nusra Front noget at gøre med Islam? Er det ligeså uliberalt at spørge ind til “religiøse holdninger” hos de som står bag disse overgreb? Eller er det det rene selvmord ikke at gøre det?
Et helt berettiget spørgsmål er blevet stillet om islamismen kan sameksistere fredeligt med, eller indenfor et post-kristen verdslig Vesten.
For, som Imperiets digter Rudyard Kipling skrev: “Øst er Øst og Vest er Vest og de to skal aldrig mødes før Jord og Himmel står foran Guds store Dommersæde.”
I 35 år op til cirka 1960 var den store immigrationsbølge til USA fra Syd- og Østeuropa i stilstand. Og børnene af disse millioner af indvandrer var i det store og hele blevet assimileret og amerikaniseret.
Alligevel, 50 år efter de tyrkiske gæstearbejdere blev bragt til Tyskland i millionvis, og algeriere og andre nordafrikanere blev bragt til Frankrig, er der ikke sket en fuldgyldig assimilering de steder.
Hvorfor ikke? Hvorfor er der stadig store isolerede samfund i Frankrig hvor franske borgere ikke vover at begive sig ind og det franske politi altid er på vagt.
Var der noget der hindrede assimileringen, som jo fulgte hurtigt, efter at millioner af katolikker, ortodokse kristne og jøder kom til United Statets fra 1890 til 1920? Kunne det have noget at gøre med Islam og dets indbyggede modstand mod forskellige trosretninger at det går så dårligt i Europa?
Lad os se bort fra trosrelateret terrorisme og islamisk terrorisme, og se på nationerne og regimerne i Mellemøsten og den Nære Orient.
Iran afholder præsidentvalg hvert 4. år, men er et Shiitisk teokrati, hvor Ayatollahen er den faktiske diktator. Saudi Arabien er et Sunni kongedømme og hjemsted for Wahhabismen, en Sunni puritanisme.
De regimer har deres rod i Islam.
Og samtidig med at det verdslige Amerika går ind for religiøs pluralisme så anses seksuel frihed, homoseksualitet og frafald ofte som dødssynder i Afghanistan, Iran og Saudi Arabien.
Hvor Islam er den herskende tro, er Koranen den verdslige lov.
Den katolske historiker Hilaire Belloc så hvor vor fremtid er på vej hen, endda før 1. Verdenskrig: “Kontrasten mellem vort religiøse kaos og den religiøse overbevisning der stadig er stærk over hele den muhamedanske verden ....deri består vor fare.”
Historisk set kom Kristendommen til at dominere Romerriget gennem forkyndelse, undervisning, eksemplet og martyrium. Islam benyttede sværdet til at erobre Mellemøsten og Den Nære Orient, Nordafrika og Spanien på blot 100 år, indtil man blev stoppet ved Poitiers af Karl den Store.
Dette er i dag den helt store forskel: Islam er ikke blot en religion for 1,6 milliard mennesker, det er også en politisk ideologi for de nationer man leder, og en dag for verden.
For Den Sande Troende skal Islam i sidste ende påtvinges hele menneskeheden der skal styres af principperne i Koranen. Og hvor muslimer opnår flertal, bliver Kristendommen i bedste fald tolereret.
Det er overhovedet ikke ulogisk. For hvis der kun er en gud, Allah, og Muhammad er hans profet, så er alle andre religioner falske og ingen kan føre til frelse. Hvorfor skulle falske, frafaldne religioner dog ikke undertrykkes?
Bag den tøven som Trump og andre amerikanere har over for at sende endnu en U.S. Army ind i en region der har set krige i Irak, Libyen og Afghanistan og efterlade os med aske i munden, ligger en visdom erfaret ved smertelig erfaring.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails