mandag den 8. november 2010

Er al videnskab troværdig?

Jeg ville være videnskabelig forsker

Patrice Lewis

Det eneste jeg egentlig gerne ville da jeg voksede op, var at være videnskabsforsker.

Mens andre piger på min alder drømte om at blive sangere eller skuespillere, drømte jeg om at blive etnolog. Videnskab havde den der glans af ædelhed og uangribelighed som appellerede til mig. Jeg drømte om at blive en anden Jane Goodall, leve udendørs og studere dyrelivet i månedsvis. Det var livet for mig!

Jeg kom på college i 1980 og studerede zoologi. Om sommeren arbejdede jeg begejstret som en medhjælper ude i marken for ph.d. studerende der udførte teori forskning på murmeldyr, hjorte og egern. Jeg var så glad for at være beskæftiget med ægte videnskabelig forskning.

Så gik livet videre. Efter college, fik jeg arbejde i en virksomhed der arbejdede med landbrugsteknologi fordi forskningsjob indenfor biologi var meget sparsomt og der var langt imellem dem. Men videnskaben havde virkelig fat i mig, og syv år efter at være gået ud fra college flyttede min mand og jeg til Oregon, delvist for at jeg kunne fortsætte min uddannelse.

Så gik livet videre. Jeg fik min eksamen i Miljøuddannelse, vi påbegyndte en forretning med hjemmelavet træsløjd, jeg blev gravid med vort første barn, derpå med nummer to. Sæsonvist arbejdede jeg som feltbiolog i adskillige år (talte ugler, mus der lever i træer, høge mv.) mens vi kæmpede for at holde vore to piger ude af dagplejemuligheden. Da familien fik mere prioritet og min opmærksomhed blev drejet andre stedet hen blev mit engangement med videnskab mindre. Men lysten til den forsvandt aldrig.

Det er derfor det bedrøver mig at måtte indse, at et betydeligt antal af videnskabsforskerne er korrupte og bedragere. Hvordan er det gået til?

I et essay med titlen "Hvordan regeringen korrumperer videnskaben" definerer dr. Arthur Robinson, videnskabsmand, og en ægte en af slagsen, en videnskabsmand som;

"en person der leder efter sandheden om verden omkring os, ved hjælp af direkte observationer. Han fremkommer ofte med hypoteser om hvordan verden hænger sammen og afprøver så disse hypoteser med eksperimenter og observationer. Udelukkende på baggrund af eksperimenter og observationer så omdefinerer han eller forkaster hypotesen og får dermed mere viden"

De fleste mennesker går ikke til videnskaben for at bedrage. De fleste går i gang med den af samme grund som jeg - et ønske om at lære nyt om naturen. Hvordan kan det noget så fundamentalt som videnskab blive korrumperet?

En del af skylden kan lægges for regeringens fod. Hvis regeringer giver midler til forskning, så vil forskningsresultaterne næsten pr. definiton afspejle regeringens agenda. Den sørgelige sandhed er at mange regeringsbetalte videnskabsfolk er blevet til politiske lakajer, der udspyr det nonsens som regeringer siger de skal udspy, og giver det så et troværdighedens skær, på grund af de der få bogstaver efter deres navn.

Vi har en tendens til at ophøje videnskabsfolk til et tårnhøj status fordi de besidder så stor viden og har evnen til at drage konklusioner på baggrund af data. Vi mener at fordi nogen har akademiske forudsætninger så er hans metoder sunde, hans etik uangribelig, og hans konklusioner ufejlbarlige.

Men det er ikke altid tilfældet. Der er den gamle regel om "Følg Pengene!" Ligesom vi aldrig ville tro data der konkluderer at rygning er uskadeligt hvis forskningsresultatet stammer fra Philip Morris, så må vi logisk set udlede at ethvert forskningsprojekt der er betalt af regeringen kun kan konkludere hvad regeringer gerne vil have vi skal tro på - uanset om det er den egentlige sandhed.

Selvfølgelig er det ikke alle videnskabsforskere der er snydepelse. At fremkomme med en sådan udtalelse, ville være, javist, videnskabeligt ukorrekt. Men de ærlige videnskabsfolk er ofte truet til tavshed og får ikke mulighed for at offentliggøre deres resultater, hvis de afviger fra den autoriserede agenda. Vi hører kun fra de korrupte videnskabsfolk - de politiske lakajer - fordi de førende medier er uvidende om Den Videnskabelige Metode, og da de er i lommen på regeringen rapporterer de kun det som regeringen forsyner dem med. Selv uvildige videnskabelige journaler er ikke immune for undertrykkende aviser der er uenige med en forudbestemt agenda.

Sikken en gang rod.

Dette er selvfølgelig ikke noget nyt, som dr. Robinson påpeger. Kig på enhver berømt videnskabsmand i historien og du vil opdage hvordan undertrykkelse fra regeringsmyndigheder har reduceret hans mulighed for at rapportere om konklusioner med baggrund i hans observationer.

Vi vil så gerne tro vi lever i en mere oplyst tidsalder.....hvilket vi vel også gør, medmindre du er videnskabsforsker der er uenig med den fremherskende holdning hos regeringen. Problemet er, at der så meget "forskning" (hvis man kan kalde det det) der er betalt af regeringen at videnskabsfolk ikke kan tillade sig at fornærme deres betalere, uden at miste deres udkomme.

Det klassiske eksempel er den globale opvarmning. Vi har i årevis fået at vide at der en en "konsesnsus" blandt videnskabsforskere om at den menneskeskabte globale opvarmning er en kendsgerning. Robinson bemærker at;

"Forbavsende nok, er der ingen eksperimentelle eller observationsmæssige kendsgerninger der støtter hypotesen om en katstrofe fremkaldt af en menneskeskabt global opvarmning - ikke en eneste. Denne hypotese er udelukkende med støtte i computermodeller der ikke passer på eksperimentet."

Robinson påpeger hvordan "videnskabsforskere" ikke har vist hensyn til eller ignoreret alt der kunne komme i konflikt med deres forudbestemte konklusioner. Og dette er blot toppen af isbjerget af de forfalskede data der skal bevise "den globale opvarmning...fordi regeringen ønsker at den skal være bevist. "Et sådant hysteri" skriver Richard Lindzen, professor i Atmospheric Sciences ved Massachusetts Institute of Technology, "repræsenterer blot den videnskabelige uvidenhed hos store del eaf offentligheden, og tilbøjeligheden hos samme til at søge efter en erstatning for sandheden."

En anmodning fra videnskabsforskere der forsøgte at gøre verden opmærksom på, at den politiske og mediemæssige fremstilling af global opvarmning var et falsum blev fremsat ved Heidelberg Appeal i 1992. I dag har mere end 4000 skrevet under, herunder 72 Nobelpris modtagere fra 106 lande. Hvorfor har de førende medier ikke fortalt om det?

Det er ikke al videnskab der er kontroversiel eller under indflydelse af regeringens holdning selv om den er støttet af regeringen - det drejer sig kun om de områder, hvor regeringen kan tilegen sig mere magt eller gøre indgreb i vore personlige friheder.

Jeg beklager dybt, at videnskab ikke længere er det ædle og noble foretagende jeg engang troede det var, Jeg tror stadig på vigtigheden af Den Vidneskabelige Metode, og på de ægte og ærlige mirakler som ærlige videnskabsforskere har gjort.

Men husk: "Den som kontrollerer miljølovene kontrollerer økonomien og vore valg." Pas på "videnskab" der kun har som formål at "bevise" det, der kan slavebinde os.


Patrice Lewis is a freelance writer and the author of "The Home Craft Business: How to Make it Survive and Thrive." She is co-founder (with her husband) of a home woodcraft business. The Lewises live on 40 acres in north Idaho with their two homeschooled children, assorted livestock, and a shop that overflows into the house with depressing regularity. Visit her blog at http://www.patricelewis.blogspot.com/.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails