mandag den 29. november 2010

Amerika har skabt sine egne fjender

Amerika har skabt sine egne fjender

Bernie Planck

a 'Palestinian' child in Chatila refugee camp in Beirut holds up a rifle during a protest
Photo Credit:Atlas Shrugs

Der er rigtig mange eksempler i historien på lande, der tvunget af omstændigheder,har indgået pagter med folk der senere blev deres fjender. For eksempel, i år 376 f.v.t. ankom titusinder af Gotere Romerrigets grænse ved Donaufloden og bad om asyl for at undslippe hunnerne. Den romerske kejser Valens tillod dem at slå sig ned på den sydlige bred af Donau for at være en modvægt mod hunnernes udvidelsesfelttog i den vestlige del af Romerriget.

Et år senere udbrød der hungersnød og Goterne begyndte at plyndre for at få mad og bredte sig over helle Imperiet. Åbent oprør førte til Den Gotiske krig (376-382) og ved afslutningen af krigen havde Goterne dræbt Kejser Valens, ødelagt en romersk hær og lagt så meget af det romerske Balkan øde at det aldrig kom sig rigtigt. Mindre end et århundrede senere kollapsede Vestromerriget under de stadige invasioner fra barbarerne.

Under 2. Verdenskrig indgik vi en pagt med Sovjetunionen. Straks efter krigen blev de vore fjender i mere end 40 år. Den Kolde Krig sluttede da Ronald Reagan udvidede U.S. militærbudgettet med det svimlende 43% mere, end hvad vi brugte da Vietnamkrigen var på sit højeste, dermed gik Sovjet fallit da det forsøgte at holde trit med os.

For at imødegå Sovjetrussernes indtog i Afghanistan støttede vi Mujahedeen med optræning, penge og våben. Den fejltagelse USA gjorde var ikke at blive i Afghanistan efter Sovjet havde trukket sig ud og dermed blev landet overladt til Saudiarabien og Pakistans skæbne.

Pakistan indgik aftaler med krigsherrer og senere Taliban der var med til at give dem mere styrke. Saudiarabien betalte for religiøse skoler i Pakistan, hvor afghanske flygtning studerede og næsten alle hos Taliban kommer fra disse skoler. I dette tilfælde, selvom vi ikke støttede de som blev til Taliban, da tillod vi dog Saudiarabien at sprede sin betændte religion i regionen.

Vi støttede Saddam Hussein i 1980'erne med militær og finansiel hjælp for at dæmme op for det revolutionære Irans indflydelse i regionen.

Muslimer elsker bare at komme med kommentarer om at US skabte de fjender der ville angribe vore ambassader i Østafrika i 1998 og WWT i 1993, og 2001. På denne måde håber de af aflede enhver skyld for disse angreb udført af muslimer. Det var nemlig ikke muslimer, forstår du, det var terrorister vi selv skabte, der hvis vi ikke have gjort dem til drabsmænd, ville have været fredelige butiksejere og skræddere der blot passer sig selv.

I 1400 år har islamiske mordere. voldtægtsforbrydere og barbarere plaget verden med deres vold og brutale undertrykkelse, en undertrykkelse mod vantro som Koranen instruerer dem i at udføre.

Nu har de den frækhed at sige at den historie bare ikke eksisterer, at Islam har været i fred med verden i alle disse århundreder og det blot er på grund af handlinger af Korstog-Zionist alliancen at vi kan se ellers fredelige muslimer gøre sig selv til villige drabsmænd.

Hvis jeg nu fik 25 øre for hver muslim der siger Islam er Fredens Religion, da ville jeg være stinkende rig, med en formue på 150 millioner. Og dog jeg ville ville sige nej tak til hver eneste mønt, hvis blot der ikke var tilhængere af Islam her på jorden.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails