søndag den 7. november 2010

Islam drejer sig kun om politik

Islam er politik ellers er den intet

Bernie Planck

Mohammed as conqueror

Jeg har ofte skrevet, at mange at muslimerne der efterlader kommentarer på min blog er enten bevidst ude på at bedrage eller helt og aldeles uvidende om deres egen historie, fordi de plejer at svare med elendige bemærkninger såsom at "Islam aldrig blev spredt med sværdet, men kun fordi det er den Sande Religion," eller lignende nonsens.

Den bedrageriske muslim siger sådanne ting idet de håber på at den godtroende vantro vil tro ham og den uuddannede muslimer siger sådanne ting fordi, nuvel fordi han ingen uddannelse har - som de fleste muslimer. Se eks. Muslim IQ.

Her følger en kommentar fra fornylig af en muslim: "Islam er en religion og de folk som ønsker at gøre den til en politisk bevægelse følger ikke Islam."

Helt klart kender denne muslim meget lidt til den islamiske historie. Islam er ikke en religion, det er et totalt politisk socialt system. Muhammad var ikke kun en åndelig leder, men en hersker og erobrer. Islam spredtes lige fra sin begyndelse fordi den havde den politiske magt ved den islamiske stat bag sig. De som siger at Islam er en religion er blot med til at udbrede en islamisk myte.

I Islam er der ingen forskel på Guds Lov og Statens Lov. Den samme Gud der skabte Koranen skabte de politiske love der styrer de islamiske samfund.

Politiske herskere i islamiske stater hersker i skyggen af Gud. Kaliffen, har gennem hele den islamiske historie ikke blot været statens politiske leder men Amir-al Mu'minin, De Trofastes Kommandør.

Kristne har fået påbud om at "Så giv Kejseren, hvad der er kejserens, og Gud, hvad Guds er!" Matt: 22:21. For muslimen er der imidlertid ingen forpligtelse som den. I muslimsk lære og erfaring var der ingen Kejser. Gud var statens overhoved og Muhammad hans Profet der underviste og herskede på hans vegne. (1).

En central lære i den islamiske stilling er at Sharia kan være en Forfatning i islamiske stater; (2) igen at der ikke bør være nogen lov undtaget Guds lov der styrer den muslimske statsdannelse.

Som jeg har skrevet mange gange, er Islam den eneste "religion" der har sin egen politiske organisation. OIC der udgøres af 56 muslimske lande.

America and Islam are mutually exclusive:

Amerika er en nation med mange religioner. I den islamiske verden er der kun en religion der spreder sig over mange nationer. For eksempel er der Organization of the Islamic Conference, men der findes ingen lignende organisation i katolske, buddhistiske eller hindu lande.

Det vil sige at, hvis Islam blot var en religion så ville der ikke være noget problem med at muslimer kom til Amerika eller Europa. Men fordi islam er et politisk system med sine egne love og sin egen nation: Dar al-islam, da sksl muslimer der bor i ikke-muslimske lande blive Mujahideen og stræbe efter at gå på Guds sti og vende værtslandet om til Islams Hus.

Enhver der siger at Islam ikke er et politisk system er enten en løgner eller direkte dum.

For de som ikke er bekendte med overskriften på denne postering, så er det altså ikke kun min mening, citatet stammer fra Ayatollah Khomeini. (3).

Noter

Mellemøsten: En kort historie om de sidste 200 år af Bernard Lewis, side 138.

I hans levetid blev Islam såvel en politisk som en religiøs troskabsforpligtelse, og Profetens Samfund i Medina blev en stat med Profeten selv som den Suveræne - der beherskede et sted og et folk.

Hoover Institution, Islam, Loven og Guds Suverænitet

En central lære i den islamiske stilling er at Sharia (eller undertiden Koranen og Sunna) kan være en Forfatning i islamiske stater som fremmer det gode og forbyder det onde, og som sikrer, når den indføres institutionelt, at Loven er i overensstemmelse med de muslimske forskrifter.

Bernard Lewis, Islams Krise: Hellig Krig og Uhellig Terror, 2003 Modern Library Ed

"Islam er politik ellers er den intet."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails