torsdag den 25. november 2010

Forskellen på Koranen og Det Gamle Testamente

Forskellen på Koranen og Toraen

Bernie Planck

history of the US

En af de de helt store myter, en af de afskyelige løgne som muslimerne holder af at sprede, er at de Hebraiske Skrifter indeholder passager der er ligeså voldelige og rå som de kan ses i Koranen (1)

Når vantro bringer udtalelsen i Sura 9:5 der instruerer muslimer til at "Dræbe afgudsdyrkerne, hvor I finder, arrester dem, besejr dem og lig i baghold overalt efter dem" da vil muslimerne 'skyde' tilbage med passager fra 1. Samuel 15:3 - hvor Gud instruerer Kong Saul om at angribe amelekitterne: " Drag derfor hen og slå Amalek og læg Band på dem og på alt, hvad der tilhører dem; skån dem ikke, men dræb både Mænd og Kvinder, Børn og diende, Okser og Får, Kameler og Æsler!" Det vil sige udryd dem fuldstændig!

Der er imidlertid en kæmpeforskel på Det Gamle Testamente, der er en historisk bog med fortællinger om forholdet mellem Gud og jøderne og så Koranen, der er en militær håndbog, der opfordrer muslimerne til at kæmpe i jihad mod de ikke-troende og oprette et verdens Kalifat.

Når vi læser historien om det oprørske Syden i United States, da bliver ingen amerikaner opfordret til at gå ud og købe en slave. Når vi læser historien om den tidlige udvidelse mod Vest i USA, da er ingen amerikaner opfordret til at gå ud og dræbe en indianer. Disse historier læses for deres historiske værdi, og det ar aldrig meningen at man ville komme med forslag til fremtidige handlinger for amerikanerne eller at de begivenheder der er nævnt er moralsk korrekte, gode og derfor bør efterlignes.

Når en jøde læser 2. Mosebog 13:6-9 om at straffen for frafald er stening er det blot historisk data, og helt sikkert ikke noget der skal anvendes og er blevet anvendt i årtusinder - faktiske er det mere end to tusind år siden at rabbierne erklærede at passagerne vedrørende dødsstraf for afgudsdyrkelse, brutalitet mod dyr, blasfemi, ulovlig sex, at bryde Sabbaten, troldom, og specifikke utugtshandlinger udelukkende var for historisk forskning, ikke noget man skulle praktisere eller henrettet for. Det er altså to tusind år siden!

Alligevel, 600 år senere, da menneskeheden burde være blevet mere civiliseret, skabte Muhammad et barbarisk militær/social/politisk system som han kaldte islam, der er endog endnu mere barbarisk og råt og som går ind for dødsstraf for blot at stille spørgsmål ved hans myndighed. Blasfemi i islams tidligste dage blev straffet med levende afbrænding af udøveren, men senere syntes man at døden ved sværdet var en mere venlig og blidere straf.

Som jeg skrev i Muslimer for Jesus:

Mein Kampf er en politisk traktat. Det er Koranen også. Kapitel 15 i Hitlers bog fremlægger retningslinjerne for 'Retten til Selvforsvar' der afspejler Muhammads syn på jihad. Faktisk er "Min Kamp" oversat til "Min Jihad." Hvorledes er Hitlers syn på at jøderne konspirerer for at holde hans folk borte fra deres retsmæssige ret til at beherske verden anderledes end at Muhammads hele tiden anklager jøderne for at hjælpe hans fjender og således forhindre at islam retmæssigt kan beherske verden?

Mein Kampf er ikke en historisk bog, det er en - sådan skal det gøres - bog: Sådan erobres verden. Koranen er en håndbog i gode råd og vejledninger og ikke med detaljerede beretninger om historiske begivenheder, i voldsom kontrast til Toraen.

Koranen lægger planer for fremtidige krige. Toraen genfortæller fortidens krige.

Det er forskellen mellem Koranen og Toraen. Forskellen forklarer volden hos vor tids muslimer, den forskel forklarer hvorfor det er lettere for Muahmmads kamel at komme gennem nåleøjet, end man kan finde en jødisk selvmordsbomber.

Note

(1):

Islamic Thinkers Society, Frafald i Bibelen

Det er en almindelig tro, at Bibelen giver absolut religiøs frihed til alle. De fleste kristne i USA og i Vesten tror at valget til frit at vælge, og til frit at ytre sig oprindelig stammer fra Bibelen. Lad os se på om denne myte faktisk er sand.

I Det Gamle Testamente:

Lad os se 5. Mosebog 13: 6-9 "Dersom din Broder eller Halvbroder, din Søn eller Datter, din Hustru, som du favner, eller din Ven, der er dig kær som dit eget Liv, hemmeligt vil lokke dig til at gå hen og dyrke andre Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, 7. af de Folkeslags Guder, der bor rundt om eder, være sig nær eller fjernt, fra den ene Ende af Jorden til den anden, 8. så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have Medlidenhed med ham, vise ham Skånsel eller holde Hånd over ham, 9. men du skal slå ham ihjel; din Hånd skal være den første, der løfter sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle de andres Hånd.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails