torsdag den 24. januar 2013

EU og England! Mulighederne fremover

En EU-US Frihandelsaftale er en god ide, selvom den forstærker holdningen til en britisk udtræden

DANIEL HANNAN                                             

Hvis Storbritannien ikke var med i EU da ville vi have underskrevet en handelsaftale med USA for mange år siden. Og med resten af den engelsktalende verden. Og for den sags skyld med stor dele af Asien, Afrika og Sydamerika. Vi er et handelsfolk. Vort ørige har få ressourcer og vor tilbøjelighed gennem tidsaldrene har været at købe og sælge uden hindringer. For 100 år side havde United Kingdom i gennemsnit lavere tariffer, lønninger end vi er forpligtet til at anvende i dag under EU’s fælles handelspolitik.
 

Euro-adelsmændene fortæller os ofte af det europæiske frie marked i bund og grund er en britisk opfindelse, som en sidste demonstration af,hvor meget indflydelse vi har i Bruxelles, mere end vi selv forestiller os. Det har altid slået mig som et modstridende argument. Hvis de har ret - hvis det frie marked ikke var kommet til uden Storbritannien - så ville altså den naturlige tendens have været at de andre medlemmer gik ind for protektionisme. Hvis det at vor økonomi nærmest blev underlagt EU gjorde Kontinentets økonomi mere åben, så gælder det i hvert fald ikke for vores økonomi.

Åh, siger Euro-entusiasterne, men man kan ikke af sig selv få frie handelsaftaler. Man har brug for med styrke at  sætte dig til forhandlingsbordet, ellers er den anden part ikke interesseret. Det kunne lyde ganske logisk, men det viser sig ikke at være tilfældet. Små stater er de som er mest ihærdige for at nedbryde barrierer. De to mest åbne og konkurrencedygtige økonomier i verden, ifølge Index of Economic Freedom er Hong Kong og Singapore. .

I løbet af 1990’erne fulgte Estland en lignende kurs, skar ned på lønninger og subsidier og knækkede skattekurven. Strategien fungerede: Vækst og investeringer eksploderede. Men EU var rædselsslagne og gjorde overfor Tallinn det klart at de burde have en mere reguleret økonomi for at leve op til EU’s acquis communautaire.

Ved midnat den 1. maj 2004, samme dag Estland blev optaget i EU forpligtede man sig til at anvende tariffer på 14000 varer der tidligere ikke var belagt med afgifter.
På alle områder har Schweiz en mere liberal handelspolitik e
nd EU. I langt de fleste tilfælde, når EU underskriver en frihandelsaftale med et ikke-EU land, følger blot Schweiz med og kopierer aftalen klausul for klausul. Men når Schweiz føler at Bruxelles er ved at blive for upassende protektionisk så er man ikke bundet og er frie til selv at bestemme. De har for eksempel underskrevet en frihandelsaftale med Canada, og forhandler med Kina om en. For Storbritannien ville vore muligheder være langt større, fordi en stor procentdel af vor handel er med ikke-EU-stater: 56%, hvor Schweiz andel udgør 26%.

Misforstå mig ikke: En EU-US frihandelsaftale er helt enormt i alle medvirkendes interesse. En sådan aftale har været målet for enhver britisk regering siden vi kom med i EF. Jeg erindrer Leon Brittan der meddelte denne hensigt da han var handelskommissær, og Malcolm Rifkind, der sagde næsten det samme da han var udenrigsminister. Det er muligt at planen vil lykkes til sidst - underlagt, uden tvivl, forskellige undtagelser og ændringer. Faktisk så ville jeg ikke have være overrasket, hvis premierministeren havde sagt noget om det i sin tale. 
 Malcolm Rifkind

Samtidig med at en transatlantisk frihandelsaftale er ønskelig og betimelig, vil en indgåelse kun svagt svække sagen om det britiske medlemskab af EU. Hvis Bruxelles indgår en omfattende frihandelsaftale med USA, Tyrkiet, Schweiz, Mexico, Peru og så videre da bliver det langt vanskeligere at lade som om at det ville flå en eksisterende frihandels aftale med USA i stykker.

Det er ganske tydeligt, ud fra ethvert scenario, at Storbritannien forbliver medlem af en europæiske frihandelsaftale. Spørgsmålet er om det skal være knyttet til som en Europastat. 
 
Daniel Hannan is a British writer and journalist, and has been Conservative MEP for South East England since 1999. He speaks French and Spanish and loves Europe, but believes that the EU is making its constituent nations poorer, less democratic and less free. He is the winner of the Bastiat Award for online journalism.


http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/an-eu-us-free-trade-deal-is-a-good-idea-though-it-strengthens-the-case-for-british-withdrawal?f=must_reads#ixzz2ItHXhZWz

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails