torsdag den 25. februar 2010

Barnepigenstat går til biddet.. med jura!

Barnepige statens mareridt - med juridisk bid

En lov der præsenteres i Kongressen vil give ekstra megen magt til aktivistiske dommere så der kan indføres en dagsorden der krænker forældrenes myndighed.

Hvis du har lyst til at se, hvor langt vor regering er gået hen mod en fuldskala - fra vugge til grav - barnepigestat, så klik ind på U.S. Department of Health and Human Services. Dette bureau har tentaklerne rullet stramt om familien, enkelt individer, og vore børn. Sørgeligt nok så spilder vi en masse skattepenge på denne unødvendige og farlige babysitter.

Forbundsregeringen forbruger et uforholdsmæssigt stort beløb af vore penge på "velfærd for børn." Syv milliarder dollars om året er sat til side udelukkende til Børnenes Kontor for Sundhed og Hjælp. (Children's Bureau at Health and Human Services) Ikke at nogen som helst ville have noget som helst i mod at vore børn har det godt og er sikre, men det er da en frygtelig masse penge der er sat af til at hjælpe gennem lovgivning, og ved statslige programmer, og som tilmed vil udelukke forældrenes myndighed.

Ifølge Administration for Children and Families, da er det mindre en een procent af alle børn i U.S. der har været udsat for misbrug. Når man indskrænker det til børn, som har været udsat for mere end een misbrugs hændelse (faktisk en mere realistisk indikator for de aktuelle problemer) da falder antallet af sager til mindre end en tiendedel af en procent ud af det samlede antal børn i U.S.

Forældre er bare ikke kloge nok til at sikre deres børns sikkerhed og tryghed. Lad os nu se kendsgerningerne i øjnene. Vi ville alle instinktivt gennembanke vore børn til plukfist hvis det ikke var for rådgivningen fra forbundsbureaukrater. Vore børn ville aldrig få mad, og vi ville lade dem kravle rundt på motorvejen blot fordi vi gerne ville se, hvordan det ville gå.

Hvis du nu skulle have besluttet at give en vitamininsprøjtning til dit forældreskab da ville du måske være interesseret i ny lovgivning på området. Loven Sikre Babyer fra 2009 (S. 1554 og H.R. 3474), i sammennhæng med S. 678, er beregnet til at fremme juridiske muligheder og skabe oprettelsen af en national myndighed for alle retssager der omfatter "vanrøgtede" børn fra 0 -3 år.

Der er altså ikke noget bedre end en fuldt udstyret retssal der kan få forældre til at føle al varme forsvinde og nervøsiteten indtræffe.

Ved Lovens fremsættelse da vil direktøren for National Institute of Justice, i samarbejde med Department of Healt and Human Services i en periode på fem år yde 25 millioner dollars til en national organisation for forskning i udvikling af den tidligste barndom. For en enhed, der endnu ikke har fået et navn, er beskrivelsen af den i loven særlig besynderlig og forundrende.

De som modtager midlerne skal arbejde med et bureau under Justitsministeriet for at udforme "National Court Teams Resources Cneter." Dette center vil få som opgave at rekruttere "lokale retshold" bestående af dommer og socialarbejdere fra alle dele af U.S. Centeret skal "udarbejde materiale der kan vejlede kvalificerede dommere i deres beslutningstagnings proces vedrørende vanrøgtede børn og spædbørn, og skal træne medlemmer af de lokale Retshold og andre i samfundet vedrørende den passende pleje af vanrøgtede børn og spædbørn."

Med andre ord, skal ikke valgte, bureaukrater som ikke kan stilles til ansvar, benytte skattepenge for at betale til en privat organisations formulering af børnepleje. Denne politik vil omgå lovgivningsprocessen direkte medføre til rekrutteringen af aktivist dommere der skal såt for "ekspert" politikken.

Der vil ikke være brug for at en lov vedtages i Kongressen, der definerer "klaps" som misbrug af børn. Den nyligt skabte National Court Teams Resources Center kan bare definere hvad der er, og hvad der ikke er misbrug af børn. De rekrutterede dommere vil være i stand til blot at følge de nye forbundsregulativer og derved lade deres beslutninger være baseret på centerets fortolkning af love. Uantastet, kan denne politik sætte statslove og lokale love til side.

I forventning om at noget sådan vil ske, vil en del af pligterne hos National Court Teams Resource Center være at angive "metoder til at forandre statslige og lokale regeringssystemer for bedre at indpasse disse til behovet hos børnene og spædbørn i plejefamilier."

De lokale Retshold er forpligtet til at "benytte de materialer der er blevet spredt og som er er kommet fra National Court Teams Resource Center for at vejlede dommere i beslutningsprocessen vedrørende vanrøgtede børn og spædbørn, og for at give træning til medlemmer af Retsholdene."

Eksperternes konsensus synes at være at erstatte almindelig sund fornuft med gruppetænkning. Er dette ikke den samme metode der blev benyttet hos klimaeksperterne? Jeg mener at kunne huske en vedtaget konsensus om menneske-skabt global-opvarmning, og at man kaldte modstanderne for 'Jorden er Flad troende og Holocaust benægtere.' Disse "eksperter" gennemtrynede deres modstanderne, nægtede at give midler til, og forkastede udgivelsen af publikationer der var i modstrid med deres holdning. Jeg ønsker jeg kunne huske, hvordan al denne miljø-snik-snak endte. Ja, selvfølgelig vil jeg give regeringsmagt til "eksperter" for det vil jo ikke være med til at holde politisk opposition ude, latterliggøre de som vover at tænke selv, og endnu engang indskrænke vore rettigheder.

De lokale Retshold vil også kunne benyttes som et redskab til at få andre relaterede grupper banket på plads. Under "Required Activities," skal lokale Retshold "organisere den lokale oplæring (som gives af National Court Teams Resource Center) til medlemmer af de lovlige instanser, hvor de lokale Retshold befinder sig, herunder embedsmænd i Retten, børnevelfærdskontorer, advokater, Guardian Ad Litem, special advokater udnævnt af af Retten og andre individer og organisationer der giver hjælp til børn og spædbørn i pleje."

Denne lovgivning der introduceres i såvel Huset som Senatet er en af de mest driste angreb mod forældrene rettigheder indtil nu. Der er ingen skatteyder der kan stille politikerne til ansvar og loven vil gå kraftigt ind for retslig aktivisme og lovgivning fra bænken (ikke valgte). Det mest afskyelige ved denne lov er, at den har meget lidt at gøre med børn, men alt at gøre med at samle sig mere magt.

Andie runs the conservative information site Old School Index and blogs at AndieBrownlow.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails