lørdag den 13. februar 2010

Lad der komme sne - spar i skat

Lad der endelig komme mere sne

For første gang i min erindring har forbundsregeringen været lukket i tre fulde dage. "Snemaggedon" har lukket Washington D.C. ned, samt dets forstæder. Med den tredje snestorm på en uge, som har givet hvide snemasser der dækker alt, kan selv Uncle Sam ikke fungere.

I teorien da burde lukningen af forbundsregeringen koste os alle end del. Cirka 230000 ansatte i D.C. området koster i nærheden af 300 millioner dollars "i tabt produktivitet om dagen," ifølge forbundsembedsmænd, ved at de måtte blive hjemme. Men er det nu så dårligt med denne lukning, skader det offentligheden?

Ved at benytte udtrykket "produktivitet" i samme sætning som "forbundsregering" se det er en noget tvivlsom øvelse. Ingen tvivl om, når der er tale om opgaveeffektivitet, så kan Feds være ret så produktive. Bare se hvor hurtigt og gennemført IRS forsøge at tømme gennemsnits skatteydernes lommer. Det forklarer vittigheden om at Washingtons foretrukne skatteopkrævningsmetode kan koges ned til blot to sætninger: "Hvor meget tjener du? Giv os pengene?


Men at være effektiv i regeringsøjemed betyder ikke at man er produktiv i den bredere betydning. Det vil sige, spørg dig selv om regeringsaktiviteten giver amerikanerne et bedre liv? Svaret er vist et NEJ. Det eneste problem med "Snemaggeddon" er at det har berørt 85% af de ansatte i forbundsregeringen der arbejder udenfor D.C. området.

Cirka to millioner mennesker, herunder postvæsenet og de væbnede styrker, arbejder for forbundsregeringen. De fleste er optaget af meget lidt, om ikke direkte uproduktivt arbejde.

Lad os begynde med de 652000 der arbejder for Forsvarsministeriet. Selvfølgelig er deres opgave vital, en af de meget få nødvendige opgaver for regeringen. Men meget af det de faktiske gør har intet som helst med forsvaret af Amerika at gøre.

Mange U.S. tropper - og de civile ansatte, der skal hjælpe de væbnede styrker -- har til opgave at forsvare Amerikas velstående og mangfoldige allierede i Asien og Europa. Hvorfor? EU har ti gange så stort et bruttonational'produkt som Rsuland; Sydkorea har 40 gange det af Nordkoreas. Militærpersonalet er også optaget af at bygge nationer op, og andre former for det som Michael Mandelbaun kalder udenrigspolitik under dække af socialt arbejde. Ved at fritstille luddovne ansatte, der støtter disse opgaver, ville man kunne reducere de subsidier der går til internationale velfærdskonger der nu for tiden nasser på U.S. skatteydernes penge og militærpersonellet.

Afdelingen for sager vedrørende Veteraner har 280000 ansatte. Man må give dette departement den ros det skal have: Det er måske ikke det mest effektive bureaukrati der findes, men Uncle Sam har en forpligtelse for at sørge for Amerikas veteraner. Antallet af ansatte kunne skæres ned ved at integrere behandlingen af veteranerne med det private sundhedssystem, men de særlige behov hos veteranerne kræver altså særlige services.

Så følger Sikkerhed i Hjemlandet med 171000 ansatte. Det har en vigtig funktion, men er der nogen der tror at departementet, en bizar blanding af alt fra told til immigration til katastrofe hjælp virkelig og faktisk holder os i sikkerhed? Ville vi mon klare os bedre uden disse genier der besluttede at terrorister ville overgive sig ved at forbyde mennesker at gå i bad og benytte tæpper? Hvem har gavn af det når personalet uddeler "nødhjælp" hist og pist, og til de som ikke kan administrere den og som bare er helt tåbelige? Det er svært at vide hvor mange af dette departements ansatte der faktisk udfører et gavnligt stykke arbejde.

Endnu 108000 mennesker arbejder i Justitsministeriet. Ministeriet er i som sådan meget væsentlig. Men hele bureaukratiet med domstole - love, politi, anklagere, retssale - burde hvile primært hos den enkelte delstat og på lokalt plan. En af de farligste og mest betydningsfulde udvidelser af nationalmagten i de seneste år har været den forøgede forbundsindblanding i kriminalloven. Nu kan du komme i et forbundsfængsel, hvis du smider byggeaffald på tørt land der engang er blevet benævnt "vådområde."

Ministeriet er også fyldt med socialarbejdere, som er forpligtet til at benytte loven til at ændre det amerikanske samfund i en mere kollektivistisk og multikulturel retning. En hel division fremmer forbundsregeringens system til udligning af raceuligheder, og dennes betydning for resten af samfundet. Så er der alle afdelings advokaterne der forbruger skattepenge for at forsvare de værste regeringsbrølere/fejl, ofte i konflikt med Forfatningen. .

Cirka 88000 arbejder i Skatteministeriet. Der er ganske vist behov for nogle få stykker som er nødvendige for at passe foretagendet, men de fleste af departementets ansatte har travlt med at give støtte til det ekstremt ødsle 3,7 billioner budget som Kongressen godkendte i år. At skære ned på forbruget og de 2.2. billioner i skatter som opkræves, og departementen ville kunne skæres ganske væsentligt ind til benet. Ved at fjerne Skatte bureaukraternes andre trusler mod friheden - sanktioner mod udlandets økonomier, spioneri, snagen i hjemlige finanser - og arbejdstyrken kunne skæres yderligere ned.

Landbrugsministeriet har 82000 ansatte. Der kunne meget vel være en eller to mennesker der som udfylder et nytterig og forfatningsmæssig korrekt funktion, men det er ret så svært at forestille sig, der er så meget mere. Dette kontors arbejde består i at betale tilbage til særinteressegrupper og i at manipulere fødevaremarkedet. Dette departement burde man lade være sneet inde permanent.

Det næste er Indenrigsministeriet med 67000 ansatte. Hvorfor skal Uncle Sam eje hundreder af millioner af hektar land. Sælg græsområderne og tømmerområderne ( teknisk set er sidstnævnte hos Landbrugsministeriet, men det samme princip gælder). Åben op for ikke væsentlige nationalparkområder for at udnytte energiressourcerne der, og for udvikling. Lad nogle få følsomme nationalparkområder af enorm symbolsk betydning være tilbage - såsom Yellowstone og Yosemite - på forbunds hænder, eller bedre endnu, overlad dem til miljøaktivistgrupper. Antallet af menensker der er brug for i deres nuværende roller i departementet vil være ganske få.

Sundheds- Menneskelige Services Ministeriet (HHS) er et forbrugsmonster, men beskæftiger "kun" 64000. Sociale services, såsom domsole, burde primært være en udgift for delstaten og på lokalt plan. Dog, uanset den lovmæssige rolle hos forbundsregeringen da burde HHS ikke overleve i sin nuværende form. Departementet har indarbejdet en mangfoldighed at ineffektive, dobbelte, og overlappende programmer. Som hovedregel lukker Kongressen aldrig ned for et dårligt program; lovigverne føjer blot noget nyt til. Lad funktionerne og midlerne gå tilbage til delstaterne, som Ronald Reagan foreslog, og der vil så ikke være brug for dette departement.

Cirka 55000 arbejder i transportministeriet. Der er nogle problemer med transport mellem staterne, men forbundsregeringen bør ikke betale for veje og broer i alle samfund i Amerika. Faktisk er kontoret blevet til en af de værste kilder for politisk flæsk på national plan. Hvis lokale mennesker ønsker en ny rundkørsel eller parkeringsanlæg, så lad dem selv betale for det. Men de fleste af de 55000 ansatte er i al væsentlighed uvæsentlige.

Handelsministeriet har 39000 ansatte. Endnu 16000 arbejder i Arbejdsministeriet. Begge disse kontorer er bureaukratier for særinteresser, med det formål at give støtte til forretningsvirksomheder og fagforeninger. De burde slet ikke eksistere. Der er nogle få lovmæssigt begrundede funktioner begravet inde i disse to bureaukratier - at føre økonomisk statistikker og føre et program for omfordeling efter Kongressens ordre, for eksempel. Med de fleste af de 55000 ansatte burde bruges i nyttefulde jobs i den private sektor.

Ligeså brugbar er Energiministeriet og dets 15000 ansatte. Ministeriet er i det store og hele et forum for uddeling af subsidier til favoriserede energi interesser. Det regulerer også energiindustrien, særligt til forbrugernes fortrydelse. Politikerne elsker at uddele gaver og mikrostyre økonomien. Energiministeriet er et værktøj til begge dele.

Statsministeriet,The State Department, har også 15000 ansatte. Det er lovmæssigt bestemt, men mange af dets funktioner er ikke. Der er ingen grund til udenlandsk hjælp: U.S. har brugt hundredevis af milliarder af dollars på "u-landshjælp" programmer der mest af alt har vist sig at være en "udviklingshindring" for modtagerne. Staten bør eliminere finansielle overførsler, udover den begrænsede, nødhjælps katastrofe hjælp. Ydermere bør ministeriet skære ned på de kæmpemæssige ambassader rundt om på jorden. Washington bør ikke forsøge at sælge U.S. produkter eller mikro-styre andre samfund. Der er ingen grund til fuldt ud fungerende ambassader i mange nationer, små konsulater er tilstrækkeligt.

Bolig og Byudvikling og Uddannelses departementet har 9000 og 4000 ansatte, hver især. Ingen af disse kontorer har en lovmæssig begrundet forbundsrolle. Bolig og uddannelse bør være et ansvar for delstaten og de lokale kommuner i den udstrækning at regeringen har noget at skulle have sagt. Der er helt sikkert ingen grund til at forbundsregeringen skal skabe gigantiske rigdomme med overførsler fra forbundsskattemidlerne for at betale bygherrer, lokale regeringer, udviklere, universtieter, forbundsbureaukrater, huskøbere, studerende , lejere og alle andre der har noget med boliger og uddannelsesindustrien at gøre. Faktisk, har den fiansiselle krise, der begyndte ud af et overophedet boligmarked, demonstreret at indblanding af forbundregeringen ikke alene er spild af penge, men katastrofalt uproduktivt.

Et potpourri af uafhængige kontorer beskæftiger yderligere 180000 ansatte. Det største bureaukrati er Social Security Administration, der ikke burde være til. Mennesker skal have lov til at beholde deres egne penge for at investere dem til deres egen pension når de trækker sig tilbage. Fattige ældre skal hjælpes, ikke fordi de har behov, men fordi de er gamle. De fleste af de andre kontorer kan på lignende måde elimineres eller strømlinjes.

Endelig skær regeringen ind til benet, og fjern de 33000 der arbejder for den juridiske afdeling og de 30000 der arbejder for Kongressen. Disse to altfor store bureaukratier viser, hvordan regeringen er blevet alt, alt for stor. Faktisk har denne udvidelse været med til at give brændstof til regeringens gigantvækst på alle områder. Flere lovgivere, dommere, hjælpere og assistenter, der alle ønsker at gøre mere. Hvilket igen betyder større regering.

Hvis du tror på de officielle overslag da har den tre dage lange lukning kostet amerikanerne næsten en milliard dollars. Men vær ikke bekymret! Skønt "Snemaggeddon" har været rædselsfuld for de som bor i regionen, da har den sandsynligvis sparet det amerikanske folk for milliarder af dollars ved at den har være med til at sætte tempoet ned i spildet af skattepengene og begrænse den skade regulatorerne forårsager.

Se, hvis vi nu bare kunne lukke helt ned for Washington - for evigt.

Doug Bandow is a senior fellow at the Cato Institute. A former Special Assistant to President Ronald Reagan, he is the author of Beyond Good Intentions: A Biblical View of Politics

Hvor mange mon der er ansat i de danske ministerier? Hvem har et bud?

1 kommentar:

Anonym sagde ...

CO2-lobbyen påstår nu (jeg har ikke set skyggen af dokumentation), at denne januar var den varmeste i dette århundrede, og bare fordi det sner lidt, kan kloden godt være ved at brænde af. OG det er VORES skyld - skam os!

Related Posts with Thumbnails